CCDP – High Availability & VSS

Tänkte skriva ett inlägg om Cisco’s VSS, vilket är en Cisco-proprietär lösning för att clustra två (eller fler, implementeras i par) fysiska 6500/4500 switch-chassin till en virtuell switch, vilket vi kommer se senare har en hel del fördelar sett till både prestanda & redundans. VSS finns just nu endast tillgängligt på Ciscos Catalyst 4500 & 6500-serie.

vss6500

High Availability

Layer 2 Looped

l2-loopad

Ovanstående är väl den vanligaste lösningen som åtminstone jag fått lära mig från CCNA/CCNP-spåret när vi vill ha redundans i access-lagret. Vi kör Lager 2 upp till distributions-lagret som i sin tur använder sig av något FHRP som HSRP eller VRRP.

Detta leder dock i sin tur att endast en distributions-switch är aktiv gateway (den andra står i standby och tar endast emot ~50% av returtrafiken tack vare lastbalansering), redundanta länkar blockeras dessutom av spanning-tree. Vi använder helt enkelt endast ~50-60% av den tillgängliga prestandan.

Genom att använda PVST/MST skulle vi dock åtminstone kunna lastbalansera mellan VLAN:en genom att göra D1 Active/RB för Vlan 20 och D2 Active/RB för Vlan 30 exempelvis, observera att STP-topologin kommer se annorlunda ut för de olika vlanen.

Layer 2 Loopfree

l2-loopfri

Om vi istället skulle konvertera etherchanneln mellan distributions-switcharna till en L3-länk kommer STP att släppa blockeringen på upplänkarna då det inte längre finns risk för någon loop, däremot är vi nu tvungna att använda oss av lokala vlan (vilket är en relativt ovanligt lösning fortfarande och kan vara svårt att realisera).

Vi kommer fortfarande endast ha en aktiv gateway, men vi kan åtminstone dela upp detta mellan distributions-switcharna för att få lastbalansering per vlan.

Layer 3 Routed

l3-routed

En tredje lösningen är att använda oss av ett helt routat nät, dvs köra Lager 3 hela vägen ner till access-lagret och låta exempelvis OSPF sköta hanteringen av redundanta länkar. Vi slipper även använda STP och det finns nu möjlighet att faktiskt använda all tillgänglig kapacitet då vi inte heller behöver något FHRP.

Detta är dock en betydligt dyrare lösning då det kräver access-switchar med MLS-funktioner och är därför inte heller den speciellt vanlig.

Cisco’s GLBP är även en tänkbar lösning för Layer 2-topologierna då det tillåter oss att ha flera aktiva gateways för ett och samma vlan, men verkar inte finnas implementerat i speciellt många switch-modeller ännu. Mer info om GLBP finns här & här!

Virtual Switching System

vss-logical

Då VSS slår samman distributions-switcharna till en logisk enhet ger det oss flera av fördelarna i likhet med den routade modellen. Vi behöver inte oroa oss för Spanning-tree och behöver heller inte använda oss av ett FHRP för Gateway-redundans.  Det ger oss även möjlighet att sätta upp en variant av Etherchannel (MEC) trots att vi terminerar kablarna i två skilda chassin, mer om detta längre ner i inlägget.

VSS-domain

VSS använder sig av SSO & NSF för att snabbt kunna svänga över till Standby-routern om ett fel skulle inträffa. Den aktiva switchen sköter alla “Control Plane”-funktioner som exempelvis:

 • Management (SNMP, Telnet, SSH)
 • Layer 2 Protokoll (BPDU, PDUs, LACP, PAgP etc)
 • Layer 3 Protokoll (OSPF, EIGRP etc)
 • Software data

Observera dock att “Data Plane” fortfarande är aktivt på Standby-switchen och används fullt ut till skillnad mot exempelvis HSRP! Både Active & Standby sköter individuellt forwarding lookups för inkommande trafik via “Policy Feature Card (PFC)”.

Vi kan verifiera vilken switch som är aktiv via kommandot “show switch virtual”:

vss#show switch virtual
Switch mode: Virtual Switch
Virtual switch domain number: 200 
Local switch number: 1 
Local switch operational role: Virtual Switch Active 
Peer switch number: 2 
Peer switch operational role: Virtual Switch Standby

Virtual-MAC

vss-mac

När vi bootar upp vår virtuella switch kommer den som är Active att sätta sin MAC-adress på samtliga Layer 3-interface, standby-switchen hämtar denna information och använder samma MAC på sina egna interface. Även om ett avbrott inträffar och Standby slår över till Active kommer den fortfarande att behålla denna MAC-adress! Startar vi däremot om båda switcharna och Dist-2 behåller sin roll som active kommer mac-adressen att ändras (till 5678 i ovanstående exempel).

Det finns även möjlighet att istället använda en virtuell mac-adress för att försäkra sig om att MAC-adressen alltid kommer vara densamma oavsett vilken av switcharna som blir aktiv efter omstart.  Switchen räknar själv ut adressen genom att kombinera VSS-gruppnumret med en pool av VSS-adresser. Konfigurationen är enligt följande:

VSS(config-vs-domain)# switch virtual domain 100
VSS (config-vs-domain)#mac-address use-virtual
Configured Router mac address (0008.e3ff.fd34) is different from operational 
value (0013.5f48.fe40). Change will take effect after the configuration is saved 
and the entire Virtual Switching System (Active and Standby) is reloaded.
VSS(config-vs-domain)#

VSL – Virtual Switch Link

En speciell typ av Etherchannel sätts upp mellan switcharna, VSL, för att ge den aktiva switchen möjlighet att kontrollera hårdvaran i standby-switchen. Den används även för att skicka information om “line card status”, Distributed Forwarding Card (DFC) programmering, system management, diagnostik men även vanlig data-trafik när det är nödvändigt.

vss-vsh

För att försäkra sig om att VSL-control frames har prioritet över vanlig datatrafik enkapsuleras data i en speciell “Virtual Switch Header (VSH)” på 32 bitar och sätter Priority-biten till 1. All trafik lastbalanseras och använder underliggande Etherchannel-protokollen LACP eller PAgP för att sätta upp kanalen. 6500 Switcharna har förövrigt en hel del mer hashing-scheman att använda till skillnad mot 3650 vi använder i skolan. 😉

vss(config)#port-channel load-balance ? 
dst-ip Dst IP Addr 
dst-mac Dst Mac Addr 
dst-mixed-ip-port Dst IP Addr and TCP/UDP Port 
dst-port Dst TCP/UDP Port 
mpls Load Balancing for MPLS packets 
src-dst-ip Src XOR Dst IP Addr 
src-dst-mac Src XOR Dst Mac Addr 
src-dst-mixed-ip-port Src XOR Dst IP Addr and TCP/UDP Port 
src-dst-port Src XOR Dst TCP/UDP Port 
src-ip Src IP Addr 
src-mac Src Mac Addr 
src-mixed-ip-port Src IP Addr and TCP/UDP Port 
src-port Src TCP/UDP Port

Har vi dessutom ett Supervisor Engine 2T-kort kan vi använda lastbalansera baserad på VLAN-information:

VSS2T(config)# port-channel load-balance ?
dst-ip Dst IP Addr 
dst-mac Dst Mac Addr 
dst-mixed-ip-port Dst IP Addr and TCP/UDP Port
dst-port Dst TCP/UDP Port
mpls Load Balancing for MPLS packets
src-dst-ip Src XOR Dst IP Addr 
src-dst-mac Src XOR Dst Mac Addr 
src-dst-mixed-ip-port Src XOR Dst IP Addr and TCP/UDP Port
src-dst-port Src XOR Dst TCP/UDP Port
src-ip Src IP Addr 
src-mac Src Mac Addr 
src-mixed-ip-port Src IP Addr and TCP/UDP Port
src-port Src TCP/UDP Port
vlan-dst-ip Vlan, Dst IP Addr 
vlan-dst-mixed-ip-port Vlan, Dst IP Addr and TCP/UDP Port
vlan-src-dst-ip Vlan, Src XOR Dst IP Addr 
vlan-src-dst-mixed-ip-port Vlan, Src XOR Dst IP Addr and TCP/UDP Port
vlan-src-ip Vlan, Src IP Addr 
vlan-src-mixed-ip-port Vlan, Src IP Addr and TCP/UDP Port

Fantastiskt nog har Cisco även implementerat en ny funktion för att faktiskt verifiera vilken väg trafiken tar, något som var oerhört omständigt tidigare, är väl bara att hoppas att detta även kommer i nyare IOS-versioner för de “enklare” switcharna också sen.

Det har även implementeras något som kallas “Adaptive Load-balacing”, vilket gör att switchen inte längre behöver behöver resetta sina portar om ett interface tas bort/läggs till i etherchanneln (avbrott som annars varade ~200-300ms, vilket på en 10Gb-länk kan vara en hel del förlorad data).

vss#sh etherchannel load-balance hash-result ?
interface Port-channel interface
ip IP address
ipv6 IPv6 
l4port Layer 4 port number 
mac Mac address 
mixed Mixed mode: IP address and Layer 4 port number 
mpls MPLS 
vss#sh etherchannel load-balance hash-result interface port-channel 120 ip 192.168.220.10 192.168.10.10 
Computed RBH: 0x4 
Would select Gi1/2/1 of Po120

vss-vslboot

När vi aktiverat VSS på switcharna används RRP för att bestämma vilken av switcharna som ska ta rollen som Active. Vi kan på förhand bestämma vilken vi vill ha som aktiv genom att konfigurera priority på båda switcharna.

Det finns även möjlighet till att konfigurera preemption, men detta avråder man ifrån att använda i Arch-boken då det leder till längre konvergenstid. VSL Etherchanneln måste bestå av minst två 10Gb-länkar (max 8) och ska helst termineras i två skilda linjekort för maximal redundans.

Multichassis EtherChannel (MEC)

vss-mec

En av de största fördelarna med VSS förutom den ökade redundansen är möjligheten att sätta upp en variant på Etherchannel trots att den fysiska kopplingen går till två skilda chassin. Lösningen kallas Multichassis Etherchannel (MEC) och kan konfigureras som både L2 eller L3. I princip fungerar MEC precis som en helt vanlig Etherchannel men något som däremot skiljer sig är hur lastbalanseringen utförs.

Istället för att endast använda en hashing-algoritm för att bestämma vilken port som skall användas prioriterar MEC alltid lokala interface över interface den behöver gå via VSL-länken för att nå. För trafik som måste floodas ut på VLANet (broadcast, multicast eller unknown unicast) skickas en kopia av paketet över VSL-länken, men från den dokumentation jag hittat ignoreras tydligen detta paket av mottagaren då den förutsätter att paketet redan skickats ut på LAN:et vilket låter lite märkligt, så hur väl detta stämmer låter jag vara osagt…

Inkommande “Control Plane”-trafik som STP, PAgP eller VTP-data kommer däremot att vidarebefordras över VSL-länken till Active-switchen då det bara finns en aktiv RP. MEC har förövrigt stöd för både PAgP & LACP och alla förhandlingar sköts av Active-switchen.

Om samtliga lokala interface på något av chassina skulle gå ner konverteras MEC till en vanlig Etherchannel och trafiken fortsätter skickas över VSL-länken istället utan något längre avbrott.

Redundans

Standby-switchen använder följande funktioner för att upptäcka eventuella fel som uppstår på primären:

 • VSL Protocol
 • Cisco Generic Online Diagnostics (GOLD) failure event
 • CDL-based hardware assistance
 • Full VSL-link down

vss-failover

Om standby upptäcker ett avbrott initieras en SSO switchover och den tar över rollen som Active vilket enligt Cisco ska ta under sekunden att göra.  Om däremot det endast är en av VSL-länkarna som går ner fortsätter switcharna precis som vanligt, däremot kommer trafik som skickas över återstående VSL-länkar att få en höjd delay på ~50-100ms.

Om däremot samtliga VSL-länkar går ner uppstår det en hel del problem!

vss-dualactive

Standby upptäcker att den inte längre har kontakt med Active och initierar därför en SSO failover och går själv över till Active-state. Men switchen som redan var i Active kommer däremot endast tro att den tappat kontakt med Standby och fortsätter som vanligt. Vi har nu två switchar som båda är i Active och som bl.a. använder samma IP- & MAC-adresser.

Detta leder ju i sin tur till en hel del problem som ip-konflikter och BPDU’s som skickas med samma Bridge-ID m.m. Det är därför väldigt viktigt med hög redundans för just VSL-länkarna och Cisco’s rekommendationer med att vi terminerar anslutningarna i olika linjekort.  Cisco har även implementerat ytterligare några säkerhetsfunktioner för att upptäcka detta så snabbt som möjligt:

 • Enchanced PAgP
 • Layer 3 BFD
 • Fast Hello

vss-pagp

Enhanced PAgP skickar vid avbrott på VSL-länken direkt ut ett PAgP-meddelande med TLV-fältet innehållandes dess VSS Active ID. Om de upptäcker en mismatch kommer den ena switchen direkt ställa sig i Recovery-mode istället.

Vi aktiverar detta via:

vss#conf t 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 
vss(config)#switch virtual domain 10 
vss(config-vs-domain)#dual-active detection pagp 
vss(config-vs-domain)#dual-active trust channel-group 20 
vss(config-vs-domain)#

vss-fasthellos

Fast Hello’s kräver en dedikerad L2-länk mellan switcharna som endast används för att skicka just Fast Hellos, konfigen är dock väldigt simpel.

vss(config)# interface fastethernet 1/2/40
vss(config-if)# dual-active fast hello
WARNING: Interface FastEthernet1/2/40 placed in restricted config mode. All 
extraneous configs removed!
vss(config)# switch virtual domain 10
vss(config-vs-domain)# dual-active detection fast hello
vss(config-vs-domain)# exit)

BFD spar vi till en annan gång då det känns värdigt ett helt eget inlägg. :

CCNP – MDH Switchprojekt del 2

Har varit lite dåligt med inlägg på senare tid, har pluggat multicast senaste ~2 veckorna men inte riktigt funnit motivationen att skriva inlägg om de mer teoretiska bitarna då det redan finns så oändligt med info om det redan.

Tänkte istället visa några av lösningarna vi använt oss av i switch-projektet som nämdes i tidigare inlägg.

Topologin ser ut enligt följande:

switchprojekt

Vi kör EIGRP på alla L3-enheter, dvs R1-3, S1 & S3.

MSTP

7. Konfigurera MSTP på alla switchar. Lägg VLAN 10 och 20 till instans 1, och VLAN 30 och 99 till instans 2. Gör S1 till spanning-tree root for instans 1 och backup root för instans 2. S3 skall vara root for instans 2 och backuproot för instans 1.

S1

spanning-tree mode mst
spanning-tree mst configuration
 name cisco
 revision 1
 instance 1 vlan 10, 20
 instance 2 vlan 30, 99
!
spanning-tree mst 1 priority 24576
spanning-tree mst 2 priority 28672

S2

spanning-tree mode mst
spanning-tree mst configuration
 name cisco
 revision 1
 instance 1 vlan 10, 20
 instance 2 vlan 30, 99

S3

spanning-tree mode mst
spanning-tree mst configuration
 name cisco
 revision 1
 instance 1 vlan 10, 20
 instance 2 vlan 30, 99
!
spanning-tree mst 1 priority 28672
spanning-tree mst 2 priority 24576

HSRP

8. S1 och S3 skall vara gateways för VLANen och ni skall använda HSRP för redundans. för access layer hosts i VLANs 10, 20, 30, and 99.
9. S1 skall vara active HSRP router för VLAN 10 och 20 konfigurera S3 som backup. Konfigurera S3 som active router för VLAN 30 och 99 och S1 som backup för dessa VLAN.

S1

interface Vlan10
 description Client
 ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.32.193
 standby 1 ip 172.16.10.254
 standby 1 priority 150
 standby 1 preempt
 no shutdown
!
interface Vlan20
 description Voice
 ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
 standby 1 ip 172.16.20.254
 standby 1 priority 150
 standby 1 preempt
 no shutdown
!
interface Vlan30
 description Server
 ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.32.193
 standby 2 ip 172.16.30.254
 standby 2 priority 80
 no shutdown
! 
interface Vlan99
 description Management
 ip address 172.16.99.1 255.255.255.0
 standby 2 ip 172.16.99.254
 standby 2 priority 80
 no shutdown

S3

interface Vlan10
 description Client
 ip address 172.16.10.3 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.32.193
 standby 1 ip 172.16.10.254
 standby 1 priority 80
 no shutdown
!
interface Vlan20
 description Voice
 ip address 172.16.20.3 255.255.255.0
 standby 1 ip 172.16.20.254
 standby 1 priority 80
 no shutdown
!
interface Vlan30
 description Server
 ip address 172.16.30.3 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.32.193
 standby 2 ip 172.16.30.254
 standby 2 priority 120
 standby 2 preempt
 no shutdown
!
interface Vlan99
 ip address 172.16.99.3 255.255.255.0
 standby 2 ip 172.16.99.254
 standby 2 priority 120
 standby 2 preempt

EIGRP

16. På S1 och S3 ska ni routa med EIGRP, det som skall synas i routingtabellerna på 2800-routrarna är en manuellt summerad adress av de adresser som finns på S1, S2 och S3. Givetvis skall adresser som används på R1, R2 och R3 summeras på lämpligt sätt om man tittar på det i någon av 3560-switcharna.

Fixade en visio-bild så det blir lite tydligare vad det är som efterfrågas:

summary-projekt

Konfigen för S1 & S3 är väldigt simpel.

S1

interface FastEthernet0/5
 description To R1
 no switchport
 ip address 172.16.11.1 255.255.255.0
 ip authentication mode eigrp 1 md5
 ip authentication key-chain eigrp 1 GRPM
 ip summary-address eigrp 1 172.16.0.0 255.255.0.0
 srr-queue bandwidth share 1 30 35 5
 priority-queue out 
 mls qos trust dscp
 auto qos trust 
 speed 100
 duplex full

S3

interface FastEthernet0/5
 description To R1
 no switchport
 ip address 172.16.33.3 255.255.255.0
 ip authentication mode eigrp 1 md5
 ip authentication key-chain eigrp 1 GRPM
 ip summary-address eigrp 1 172.16.0.0 255.255.0.0
 srr-queue bandwidth share 1 30 35 5
 priority-queue out 
 mls qos trust dscp
 spanning-tree portfast
 speed 100
 duplex full

För R1 vill vi endast annonsera 172.16.32.0/24 ner till S1, och 172.16.0.0/16 upp till R2.

interface FastEthernet0/1
 description to S1
 ip address 172.16.11.11 255.255.255.0
 ip authentication mode eigrp 1 md5
 ip authentication key-chain eigrp 1 GRPM
 ip summary-address eigrp 1 172.16.32.0 255.255.255.0 5
 duplex full
 speed 100
 auto qos voip trust 
 service-policy output AutoQoS-Policy-Trust
 no shutdown

För att filtrera bort alla “Connected”-nät och endast annonsera 172.16.0.0/16 till R2 behöver vi dock använda oss av en distribute-list.

interface Serial0/0/0
 description to R2
 bandwidth 256000
 ip address 172.16.32.1 255.255.255.192
 ip authentication mode eigrp 1 md5
 ip authentication key-chain eigrp 1 GRPM
 auto qos voip trust 
 clock rate 256000
 service-policy output AutoQoS-Policy-Trust
 no shutdown

ip prefix-list INTERNAL-R2 seq 5 permit 172.16.0.0/16

router eigrp 1
 passive-interface default
 no passive-interface FastEthernet0/1
 no passive-interface Serial0/0/0
 no passive-interface Serial0/0/1
 network 172.16.0.0 0.0.255.255
 distribute-list prefix INTERNAL-R2 out Serial0/0/0
 no auto-summary

Samma sak gäller för R3.

interface FastEthernet0/1
 description to S1
 ip address 172.16.33.13 255.255.255.0
 ip authentication mode eigrp 1 md5
 ip authentication key-chain eigrp 1 GRPM
 ip summary-address eigrp 1 172.16.32.0 255.255.255.0 5
 duplex full
 speed 100
 auto qos voip trust 
 service-policy output AutoQoS-Policy-Trust
 no shutdown

interface Serial0/0/0
 description to R1
 bandwidth 256000
 ip address 172.16.32.66 255.255.255.192
 ip authentication mode eigrp 1 md5
 ip authentication key-chain eigrp 1 GRPM
 auto qos voip trust 
 clock rate 256000
 service-policy output AutoQoS-Policy-Trust
 no shutdown

ip prefix-list INTERNAL-R2 seq 5 permit 172.16.0.0/16

router eigrp 1
 passive-interface default
 no passive-interface FastEthernet0/1
 no passive-interface Serial0/0/0
 no passive-interface Serial0/0/1 
 network 172.16.0.0 0.0.255.255
 distribute-list prefix INTERNAL-R2 out Serial0/0/1
 no auto-summary

Då jag nu precis börjat läsa CCDP denna vecka samtidigt som CCNP-kursen kan vi nog komma tillbaka till den här topologin och införa lite förbättringar senare. 🙂

TSHOOT – Part IV, Access-layer

tshoot-access

Vi fortsätter från tidigare inlägg där vi avslutade med att konfa upp L3/Routing/Redist. mellan R4 & DSW1 & 2. Innan vi ger oss på att konfa NAT & DHCP så fixar vi klart vårat access-layer först. Är lite osäker på om det ens är möjligt att sätta upp HSRP över switch-modulen men det märker vi väl.. 🙂

Layer 2

För att lägga till VLAN i NM-16ESW måste vi använda legacy-metoden “vlan database”, observera även att vi måste använda “show vlan-switch”.

DSW1

DSW1#vlan database
 DSW1(vlan)#vlan 10
 VLAN 10 added:
 Name: VLAN0010
 DSW1(vlan)#vlan 20
 VLAN 20 added:
 Name: VLAN0020
 DSW1(vlan)#vlan 200
 VLAN 200 added:
 Name: VLAN0200
 DSW1(vlan)#exit
 DSW1(config)#int range fa1/9 - 10
 DSW1(config-if-range)#switchport mode trunk
 DSW1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
 DSW1(config-if-range)#description to ASW1
 DSW1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
 Creating a port-channel interface Port-channel1
 DSW1(config-if-range)#
 DSW1(config)#int range fa1/5 - 6
 DSW1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
 DSW1(config-if-range)#switchport mode trunk
 DSW1(config-if-range)#descrip to ASW2
 DSW1(config-if-range)#channel-group 4 mode on
 Creating a port-channel interface Port-channel4
 DSW1(config-if-range)#

DSW2

DSW2#vlan database
 DSW2(vlan)#vlan 10
 VLAN 10 added:
 Name: VLAN0010
 DSW2(vlan)#vlan 20
 VLAN 20 added:
 Name: VLAN0020
 DSW2(vlan)#vlan 200
 VLAN 200 added:
 Name: VLAN0200
 DSW2(vlan)#exi
 APPLY completed.
 Exiting....
DSW2(config)#int range fa1/9 - 10
 DSW2(config-if-range)#switchport trunk encaps dot1q
 DSW2(config-if-range)#switchport mode trunk
 DSW2(config-if-range)#desc to ASW2
 DSW2(config-if-range)#channel-group 1 mode on
 Creating a port-channel interface Port-channel1
DSW2(config-if-range)#int range fa1/5 - 6
 DSW2(config-if-range)#switchport trunk encaps dot1q
 DSW2(config-if-range)#switchport mode trunk
 DSW2(config-if-range)#desc to ASW1
 DSW2(config-if-range)#channel-group 5 mode on
 Creating a port-channel interface Port-channel5

ASW1

ASW1#vlan database
 ASW1(vlan)#vlan 10
 VLAN 10 added:
 Name: VLAN0010
 ASW1(vlan)#vlan 20
 VLAN 20 added:
 Name: VLAN0020
 ASW1(vlan)#vlan 200
 VLAN 200 added:
 Name: VLAN0200
 ASW1(vlan)#exit
 APPLY completed.
 Exiting....
ASW1(config)#no ip routing
 ASW1(config)#int range fa1/9 - 10
 ASW1(config-if-range)#switchport trunk encaps dot1q
 ASW1(config-if-range)#switchport mode trunk
 ASW1(config-if-range)#desc to DSW1
 ASW1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
 Creating a port-channel interface Port-channel1
ASW1(config)#inte range fa1/5 - 6
 ASW1(config-if-range)#switchport trunk encaps dot1q
 ASW1(config-if-range)#switchport mode trunk
 ASW1(config-if-range)#desc to DSW2
 ASW1(config-if-range)#channel-group 5 mode on
 Creating a port-channel interface Port-channel5

ASW2

ASW2#vlan database
 ASW2(vlan)#vlan 10
 VLAN 10 added:
 Name: VLAN0010
 ASW2(vlan)#vlan 20
 VLAN 20 added:
 Name: VLAN0020
 ASW2(vlan)#vlan 200
 VLAN 200 added:
 Name: VLAN0200
 ASW2(vlan)#exit
 APPLY completed.
 Exiting....
ASW2(config)#no ip routing
 ASW2(config)#int range fa1/9 - 10
 ASW2(config-if-range)#switchport trunk encap dot1q
 ASW2(config-if-range)#switchport mode trunk
 ASW2(config-if-range)#desc to DSW2
 ASW2(config-if-range)#channel-group 1 mode on
 Creating a port-channel interface Port-channel1
ASW2(config-if-range)#int range fa1/5 - 6
 ASW2(config-if-range)#switchport trunk encap dot1q
 ASW2(config-if-range)#switchport mode trunk
 ASW2(config-if-range)#desc to DSW1
 ASW2(config-if-range)#channel-group 4 mode on
 Creating a port-channel interface Port-channel4

Access-ports

ASW1

ASW1(config)#int range fa1/0 - 4
 ASW1(config-if-range)#switchport mode access
 ASW1(config-if-range)#switchport access vlan 10
 ASW1(config-if-range)#description Vlan10

ASW2

ASW2(config)#int range fa1/0 - 4
 ASW2(config-if-range)#switchport mode access
 ASW2(config-if-range)#switchport access vlan 20
 ASW2(config-if-range)#descrip Vlan20

Management-Vlan

DSW1

DSW1(config)#interface vlan 200
 DSW1(config-if)#ip add 192.168.1.129 255.255.255.248
 DSW1(config-if)#desc Management

DSW2

DSW2(config)#interface vlan 200
 DSW2(config-if)#ip add 192.168.1.130 255.255.255.248
 DSW2(config-if)#desc Management

ASW1

ASW1(config)#int vlan 1
 ASW1(config-if)#shut
 ASW1(config-if)#int vlan 200
 ASW1(config-if)#ip add 192.168.1.131 255.255.255.248
 ASW1(config-if)#desc Management

ASW2

ASW2(config-if-range)#ex
 ASW2(config)#int vlan 1
 ASW2(config-if)#shut
 ASW2(config-if)#inte vlan 200
 ASW2(config-if)#ip add 192.168.1.132 255.255.255.248
 ASW2(config-if)#desc Management

MLS Routing

DSW1

DSW1(config)#interface vlan 10
 DSW1(config-if)#ip add 10.2.1.1 255.255.255.0
 DSW1(config-if)#desc Vlan 10, Users
 DSW1(config-if)#interface vlan 20
 DSW1(config-if)#ip add 10.2.2.2 255.255.255.0
 DSW1(config-if)#desc Vlan 20, Servers
 DSW1(config-if)#exit
 DSW1(config)#router eigrp 10
 DSW1(config-router)#network 10.2.1.0 0.0.0.255
 DSW1(config-router)#network 10.2.2.0 0.0.0.255
 DSW1(config-router)#exit

DLSW2

DSW2(config)#interface vlan 10
 DSW2(config-if)#ip add 10.2.1.2 255.255.255.0
 DSW2(config-if)#desc Vlan 10, Users
 DSW2(config-if)#interface vlan 20
 DSW2(config-if)#ip add 10.2.2.1 255.255.255.0
 DSW2(config-if)#desc Vlan 20, Servers
 DSW2(config-if)#exit
 DSW2(config)#router eigrp 10
 DSW2(config-router)#network 10.2.1.0 0.0.0.255
 DSW2(config-router)#network 10.2.2.0 0.0.0.255
 DSW2(config-router)#end

HSRP

Endast Vlan10 använde HSRP och enligt spec. ska DSW1 vara Active, vi sätter därför prion över 100 som annars är default.

DSW1

DSW1(config)#interface vlan 10
 DSW1(config-if)#standby 1 ip 10.2.1.254
 DSW1(config-if)#standby 1 preempt
 DSW1(config-if)#standby 1 priority 150

DSW2

DSW2(config)#interface vlan 10
 DSW2(config-if)#standby 1 ip 10.2.1.254
 DSW2(config-if)#standby 1 preempt
 DSW2(config-if)#standby 1 priority 100
DSW1#sh standby brief
 P indicates configured to preempt.
 |
 Interface Grp Prio P State Active Standby Virtual IP
 Vl10 1 150 P Active local 10.2.1.2 10.2.1.254

Tyvärr verkade det som jag stött på en bugg här.
Klienter kan pinga DSW1’s riktiga IP-adress 10.2.1.1, men inte den virtuella gatewayen.

HostA#ping 10.2.1.254
Type escape sequence to abort.
 Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.1.254, timeout is 2 seconds:
 .....
 Success rate is 0 percent (0/5)

 HostA#ping 10.2.1.1
Type escape sequence to abort.
 Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.1.1, timeout is 2 seconds:
 !!!!!
 Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/43/68 ms

Slår vi över till DSW2 istället så fungerar det utan problem märkligt nog.

DSW2(config)#int vlan 10
 DSW2(config-if)#standby 1 prio
 DSW2(config-if)#standby 1 priority 160
 DSW2(config-if)#end
 DSW2#
 *Mar 1 03:58:36.031: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan10 Grp 1 state Standby -> Active
 *Mar 1 03:58:36.355: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
HostA#ping 10.2.1.254
Type escape sequence to abort.
 Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.1.254, timeout is 2 seconds:
 !!!!!
 Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/16/32 ms
 HostA#ping 10.2.1.1
Type escape sequence to abort.
 Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.1.1, timeout is 2 seconds:
 !!!!!
 Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/24/48 ms
 HostA#ping 10.2.1.2
Type escape sequence to abort.
 Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.2.1.2, timeout is 2 seconds:
 !!!!!
 Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/228/1032 ms

Skumt! Verkar inte vara den enda som har samma problem för den delen men har inte lyckats hitta någon vettig lösning på problemet. Har tillsvidare lämnat DSW2 som Active istället, huvudsaken är väl att vi har en “virtuell gateway” till vår host.

Vi har nu åtminstone fullt flöde genom hela nätet!

HostA#ping 10.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 100/136/176 ms
HostA#traceroute 10.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 10.1.1.1
1 10.2.1.2 28 msec 56 msec 24 msec
 2 10.1.4.9 64 msec 28 msec 32 msec
 3 10.1.1.9 72 msec 108 msec 68 msec
 4 10.1.1.5 180 msec 120 msec 56 msec
 5 10.1.1.1 152 msec 200 msec 176 msec

Då återstår endast NAT på R1 & DHCP-servern på R4. 🙂 

MDH Lab – Private-VLANs & VACL

Topologi

pvlan

Objectives

 • Secure the server farm using private VLANs.
 • Secure the staff VLAN from the student VLAN.
 • Secure the staff VLAN when temporary staff personnel are used.

Background

In this lab, you will configure the network to protect the VLANs using router ACLs, VLAN ACLs, and private VLANs. First, you will secure the new server farm by using private VLANs so that broadcasts on one server VLAN are not heard by the other server VLAN.

Service providers use private VLANs to separate different customers’ traffic while utilizing the same parent VLAN for all server traffic. The private VLANs provide traffic isolation between devices, even though they might exist on the same VLAN.

You will then secure the staff VLAN from the student VLAN by using a RACL, which prevents traffic from the student VLAN from reaching the staff VLAN. This allows the student traffic to utilize the network and Internet services while keeping the students from accessing any of the staff resources.

Lastly, you will configure a VACL that allows a host on the staff network to be set up to use the VLAN for access but keeps the host isolated from the rest of the staff machines. This machine is used by temporary staff employees.

Genomförande

L2 basic konfig

Då vi ska använda oss av Private-VLANs i den här labben måste vi konfigurera våra switchar till VTP mode Transparent.

S1

Switch(config)#hostname S1
 S1(config)#line con 0
 S1(config-line)#logging sync
 S1(config-line)#!Trunk-links till S2
 S1(config-line)#int range fa0/1 - 2
 S1(config-if-range)#switchport trunk encaps dot1q
 S1(config-if-range)#switchport mode trunk
 S1(config-if-range)#description to S2
 S1(config-if-range)#channel-protocol lacp
 S1(config-if-range)#channel-group 1 mode active
 Creating a port-channel interface Port-channel 1
S1(config-if-range)#
 S1(config-if-range)#!Trunk-links till S3
 S1(config-if-range)#int range fa0/3 - 4
 S1(config-if-range)#switchport trunk encaps dot1q
 S1(config-if-range)#switchport mode trunk
 S1(config-if-range)#description to S2
 S1(config-if-range)#channel-protocol lacp
 S1(config-if-range)#channel-group 2 mode active
 Creating a port-channel interface Port-channel 2
S1(config-if-range)#exit
 S1(config)#vtp mode transparent
 Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
S1(config)#vlan 100,150,200
 S1(config-vlan)#exit

S3

Switch(config)#hostname S3
 S3(config)#line con 0
 S3(config-line)#logging sync
 S3(config-line)#!Trunk-links till S2
 S3(config-line)#int range fa0/1 - 2
 S3(config-if-range)#switchport trunk encaps dot1q
 S3(config-if-range)#switchport mode trunk
 S3(config-if-range)#description to S2
 S3(config-if-range)#channel-protocol lacp
 S3(config-if-range)#channel-group 1 mode active
 Creating a port-channel interface Port-channel 1
S3(config-if-range)#
 S3(config-if-range)#!Trunk-links till S1
 S3(config-if-range)#int range fa0/3 - 4
 S3(config-if-range)#switchport trunk encaps dot1q
 S3(config-if-range)#switchport mode trunk
 S3(config-if-range)#description to S1
 S3(config-if-range)#channel-protocol lacp
 S3(config-if-range)#channel-group 2 mode passive
 Creating a port-channel interface Port-channel 2
S3(config-if-range)#exit
 S3(config)#
 S3(config)#vtp mode transparent
 Setting device to VTP Transparent mode for VLANS.
 S3(config)#vlan 100,150,200
 S3(config-vlan)#exit

S2

Switch(config)#hostname S2
 S2(config)#line con 0
 S2(config-line)#logging sync
 S2(config-line)#!Trunk-links till S1
 S2(config-line)#int range fa0/1 - 2
 S2(config-if-range)#switchport mode trunk
 S2(config-if-range)#description to S1
 S2(config-if-range)#channel-protocol lacp
 S2(config-if-range)#channel-group 1 mode passive
 Creating a port-channel interface Port-channel 1
S2(config-if-range)#
 S2(config-if-range)#!Trunk-links till S3
 S2(config-if-range)#int range fa0/3 - 4
 S2(config-if-range)#switchport mode trunk
 S2(config-if-range)#description to S3
 S2(config-if-range)#channel-protocol lacp
 S2(config-if-range)#channel-group 2 mode passive
 Creating a port-channel interface Port-channel 2
S2(config-if-range)#exit
 S2(config)#
S2(config)#vtp mode transparent
Setting device to VTP Transparent mode for VLANS.
S2(config)#vlan 100,150,200
S2(config-vlan)#exit

HSRP

S1

S1(config)#interface vlan 1
 S1(config-if)#ip add 172.16.1.10 255.255.255.0
 S1(config-if)#no shut
 S1(config-if)#standby 1 ip 172.16.1.1
 S1(config-if)#standby 1 preempt
 S1(config-if)#standby 1 priority 100
 S1(config-if)#
 S1(config-if)#interface vlan 100
 S1(config-if)#ip add 172.16.100.10 255.255.255.0
 S1(config-if)#no shut
 S1(config-if)#standby 1 ip 172.16.100.1
 S1(config-if)#standby 1 preempt
 S1(config-if)#standby 1 priority 150
 S1(config-if)#
 S1(config-if)#interface vlan 150
 S1(config-if)#ip add 172.16.150.10 255.255.255.0
 S1(config-if)#no shut
 S1(config-if)#standby 1 ip 172.16.150.1
 S1(config-if)#standby 1 preempt
 S1(config-if)#standby 1 priority 150
 S1(config-if)#
 S1(config-if)#interface vlan 200
 S1(config-if)#ip add 172.16.200.10 255.255.255.0
 S1(config-if)#no shut
 S1(config-if)#standby 1 ip 172.16.200.1
 S1(config-if)#standby 1 preempt
 S1(config-if)#standby 1 priority 100
 S1(config-if)#

S3

S3(config)#interface vlan 1
 S3(config-if)#ip add 172.16.1.30 255.255.255.0
 S3(config-if)#no shut
 S3(config-if)#standby 1 ip 172.16.1.1
 S3(config-if)#standby 1 preempt
 S3(config-if)#standby 1 priority 150
 S3(config-if)#
 S3(config-if)#interface vlan 100
 S3(config-if)#ip add 172.16.100.30 255.255.255.0
 S3(config-if)#standby 1 ip 172.16.100.1
 S3(config-if)#standby 1 preempt
 S3(config-if)#standby 1 priority 100
 S3(config-if)#
 S3(config-if)#interface vlan 150
 S3(config-if)#ip add 172.16.150.30 255.255.255.0
 S3(config-if)#standby 1 ip 172.16.150.1
 S3(config-if)#standby 1 preempt
 S3(config-if)#standby 1 priority 100
 S3(config-if)#
 S3(config-if)#interface vlan 200
 S3(config-if)#ip add 172.16.200.30 255.255.255.0
 S3(config-if)#standby 1 ip 172.16.200.1
 S3(config-if)#standby 1 preempt
 S3(config-if)#standby 1 priority 150
 S3(config-if)#

Verifiering

S1#sh standby brief
 P indicates configured to preempt.
 |
 Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
 Vl1 1 100 P Standby 172.16.1.30 local 172.16.1.1
 Vl100 1 150 P Active local 172.16.100.30 172.16.100.1
 Vl150 1 150 P Active local 172.16.150.30 172.16.150.1
 Vl200 1 100 P Standby 172.16.200.30 local 172.16.200.1

Private-VLANs

PVLANs provide layer 2-isolation between ports within the same broadcast domain. There are three types of PVLAN ports:

 • Promiscuous— A promiscuous port can communicate with all interfaces, including the isolated and community ports within a PVLAN.
 • Isolated— An isolated port has complete Layer 2 separation from the other ports within the same PVLAN, but not from the promiscuous ports. PVLANs block all traffic to isolated ports except traffic from promiscuous ports. Traffic from isolated port is forwarded only to promiscuous ports.
 • Community— Community ports communicate among themselves and with their promiscuous ports. These interfaces are separated at Layer 2 from all other interfaces in other communities or isolated ports within their PVLAN.

Mer info om just PVLANs och design-rekommendationer finns att läsa här!

Vi börjar med att konfigurera upp våra secondary-vlans (Isolated- & Community-PVLAN) i S1 & S3.

S1(config)#vlan 151
S1(config-vlan)#private-vlan isolated
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#!Community
S1(config)#vlan 152
S1(config-vlan)#private-vlan community
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#

S3(config)#vlan 151
S3(config-vlan)#private-vlan isolated
S3(config-vlan)#exit
S3(config)#!Community
S3(config)#vlan 152
S3(config-vlan)#private-vlan community
S3(config-vlan)#exit

Vi behöver sedan associera våra PVLAN med “parent”-vlanet 150, “primary:n”.

S1(config)#vlan 150
S1(config-vlan)#private-vlan primary
S1(config-vlan)#private-vlan association 151,152
S1(config-vlan)#exit

S3(config)#vlan 150
S3(config-vlan)#private-vlan primary
S3(config-vlan)#private-vlan association 151,152
S3(config-vlan)#exit

Då vi i detta exemplet använder SVI’s för att routa trafik direkt i switchen behöver vi även knyta våra Secondary-vlan till primaryn (150).

S1(config)#interface vlan 150
S1(config-if)#private-vlan mapping 151,152
S1(config-if)#
*Mar 1 01:35:40.794: %PV-6-PV_MSG: Created a private vlan mapping, Primary 150, Secondary 151
*Mar 1 01:35:40.794: %PV-6-PV_MSG: Created a private vlan mapping, Primary 150, Secondary 152

S3(config)#int vlan 150
S3(config-if)#private-vlan mapping 151,152
S3(config-if)#
*Mar 1 01:35:37.170: %PV-6-PV_MSG: Created a private vlan mapping, Primary 150, Secondary 151
*Mar 1 01:35:37.170: %PV-6-PV_MSG: Created a private vlan mapping, Primary 150, Secondary 152

Verifiera med “show vlan private-vlan”:

S1#sh vlan private-vlan
Primary Secondary Type Ports
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
150 151 isolated 
150 152 community

Nu återstår det endast att koppla interfacen till respektive secondary-vlan. Enligt uppgiften ska fördelningen se ut enligt följande:

 • Fa0/5-10 – Isolated
 • Fa0/11-15 – Community

S1

S1(config)#int range fa0/5 - 10
S1(config-if-range)#description Isolated-port
S1(config-if-range)#switchport mode private-vlan host
S1(config-if-range)#switchport private-vlan host-association 150 151
S1(config-if-range)#
S1(config-if-range)#int range fa0/11 - 15
S1(config-if-range)#description Community-port
S1(config-if-range)#switchport mode private-vlan host
S1(config-if-range)#switchport private-vlan host-association 150 152

S3

S3(config)#int range fa0/5 - 10
S3(config-if-range)#description Isolated-port
S3(config-if-range)#switchport mode private-vlan host
S3(config-if-range)#switchport private-vlan host-association 150 151
S3(config-if-range)#
S3(config-if-range)#int range fa0/11 - 15
S3(config-if-range)#description Community-port
S3(config-if-range)#switchport mode private-vlan host
S3(config-if-range)#switchport private-vlan host-association 150 152

Verifiering

S3#show vlan private-vlan
Primary Secondary Type Ports
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
150 151 isolated Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
150 152 community Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15

RACL

Vi skulle även skydda Vlan 200 (172.16.200.0/24) från Vlan 100 (172.16.100.0/24), vilket vi gör enkelt med en vanlig ACL.

S1(config)#ip access-list extended RACL
S1(config-ext-nacl)#deny ip 172.16.100.0 0.0.0.255 172.16.200.0 0.0.0.255
S1(config-ext-nacl)#permit ip any any
S1(config-ext-nacl)#exit
S1(config)#interface vlan 200
S1(config-if)#ip access-group RACL in

S3

S3(config)#ip access-list extended RACL
S3(config-ext-nacl)#deny ip 172.16.100.0 0.0.0.255 172.16.200.0 0.0.0.255
S3(config-ext-nacl)#permit ip any any
S3(config-ext-nacl)#exit
S3(config)#interface vlan 200
S3(config-if)#ip access-group RACL in
S3(config-if)#

VACL

Vlan-ACL är ett nytt koncept i CCNP, mer info finns att läsa här! Istället för att knyta det till ett interface används det istället direkt på VLAN:et, själva konfigureringen påminner väldigt mycket om route-maps som vi använt oss mycket av i tidigare inlägg om ex. route-filtering.

Enligt specifikationen skulle vi blockera hosten 172.16.100.150 från att nå någon annan på vlan 100. Vi skapar först en ACL för att ha något att använda i match-statement.

S1(config)#ip access-list extended VACL-BLOCK
S1(config-ext-nacl)#permit ip host 172.16.100.150 172.16.100.0 0.0.0.255
S1(config-ext-nacl)#exit

S3(config)#ip access-list extended VACL-BLOCK
S3(config-ext-nacl)#permit ip host 172.16.100.150 172.16.100.0 0.0.0.255
S3(config-ext-nacl)#exit

Vi bygger sedan vår VLAN Access-map, glöm inte att utan en match all/permit så blockerar vi all trafik precis som en vanlig ACL.

S1(config)#vlan access-map AM-VACL-BLOCK 10
S1(config-access-map)#match ip addr VACL-BLOCK
S1(config-access-map)#action drop
S1(config-access-map)#exit
S1(config)#vlan access-map AM-VACL-BLOCK 20
S1(config-access-map)#action forward
S1(config-access-map)#exit
S1(config)#

S3(config)#vlan access-map AM-VACL-BLOCK 10
S3(config-access-map)#match ip addr VACL-BLOCK
S3(config-access-map)#action drop
S3(config-access-map)#exit
S3(config)#vlan access-map AM-VACL-BLOCK 20
S3(config-access-map)#action forward
S3(config-access-map)#exit
S3(config)#

Sen återstår det bara att knyta detta till vlan:et.

S1(config)#vlan filter AM-VACL-BLOCK vlan-list 100
S3(config)#vlan filter AM-VACL-BLOCK vlan-list 100

Tyvärr har vi inga host att testa med så vi får helt enkelt räkna med att allt är ok! 😉

MDH Lab – HSRP

Topologi

lab5-2

Objective

Configure inter-VLAN routing with HSRP to provide redundant, fault-tolerant routing to the internal network.

Background

Hot Standby Router Protocol (HSRP) is a Cisco-proprietary redundancy protocol for establishing a faulttolerant default gateway. It is described in RFC 2281. HSRP provides a transparent failover mechanism to the end stations on the network. This provides users at the access layer with uninterrupted service to the network if the primary gateway becomes inaccessible.

The Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) is a standards-based alternative to HSRP and is defined in RFC 3768. The two technologies are similar but not compatible. This lab focuses on HSRP.

Genomförande

Börjar med default-konfig för att få upp vlan/etherchannels/trunkar.

S1

Switch(config)#hostname S1
 S1(config)#line con 0
 S1(config-line)#logging sync
 S1(config-line)#!Trunk-links till S2
 S1(config-line)#int range fa0/1 - 2
 S1(config-if-range)#switchport trunk encaps dot1q
 S1(config-if-range)#switchport mode trunk
 S1(config-if-range)#description to S2
 S1(config-if-range)#channel-protocol lacp
 S1(config-if-range)#channel-group 1 mode active
 Creating a port-channel interface Port-channel 1
S1(config-if-range)#
 S1(config-if-range)#!Trunk-links till S3
 S1(config-if-range)#int range fa0/3 - 4
 S1(config-if-range)#switchport trunk encaps dot1q
 S1(config-if-range)#switchport mode trunk
 S1(config-if-range)#description to S2
 S1(config-if-range)#channel-protocol lacp
 S1(config-if-range)#channel-group 2 mode active
 Creating a port-channel interface Port-channel 2
S1(config-if-range)#exit
 S1(config)#
 S1(config)#vtp mode server
 Device mode already VTP SERVER.
 S1(config)#vtp domain CISCO
 Changing VTP domain name from NULL to CISCO
 S1(config)#
 S1(config)#vlan 10
 S1(config-vlan)#name Red
 S1(config-vlan)#vlan 20
 S1(config-vlan)#name Blue
 S1(config-vlan)#vlan 30
 S1(config-vlan)#name Orange
 S1(config-vlan)#vlan 40
 S1(config-vlan)#

S3

Switch(config)#hostname S3
 S3(config)#line con 0
 S3(config-line)#logging sync
 S3(config-line)#!Trunk-links till S2
 S3(config-line)#int range fa0/1 - 2
 S3(config-if-range)#switchport trunk encaps dot1q
 S3(config-if-range)#switchport mode trunk
 S3(config-if-range)#description to S2
 S3(config-if-range)#channel-protocol lacp
 S3(config-if-range)#channel-group 1 mode active
 Creating a port-channel interface Port-channel 1
S3(config-if-range)#
 S3(config-if-range)#!Trunk-links till S1
 S3(config-if-range)#int range fa0/3 - 4
 S3(config-if-range)#switchport trunk encaps dot1q
 S3(config-if-range)#switchport mode trunk
 S3(config-if-range)#description to S1
 S3(config-if-range)#channel-protocol lacp
 S3(config-if-range)#channel-group 2 mode passive
 Creating a port-channel interface Port-channel 2
S3(config-if-range)#exit
 S3(config)#
 S3(config)#vtp mode client
 Setting device to VTP CLIENT mode.
 S3(config)#vtp domain CISCO

S2

Switch(config)#hostname S2
 S2(config)#line con 0
 S2(config-line)#logging sync
 S2(config-line)#!Trunk-links till S1
 S2(config-line)#int range fa0/1 - 2
 S2(config-if-range)#switchport mode trunk
 S2(config-if-range)#description to S1
 S2(config-if-range)#channel-protocol lacp
 S2(config-if-range)#channel-group 1 mode passive
 Creating a port-channel interface Port-channel 1
S2(config-if-range)#
 S2(config-if-range)#!Trunk-links till S3
 S2(config-if-range)#int range fa0/3 - 4
 S2(config-if-range)#switchport mode trunk
 S2(config-if-range)#description to S3
 S2(config-if-range)#channel-protocol lacp
 S2(config-if-range)#channel-group 2 mode passive
 Creating a port-channel interface Port-channel 2
S2(config-if-range)#exit
 S2(config)#
 S2(config)#vtp mode client
 Setting device to VTP CLIENT mode.
 S2(config)#vtp domain CISCO
 Domain name already set to CISCO.

Då återstår det bara att sätta upp HSRP mellan S1 & S3. Enligt labben ska fördelningen vara enligt följande:

 • S1 Primary – Vl1, 20 & 40
 • S3 Primary – Vl10 & 30

Vi styr detta genom att modfiera priority-värdet för den switch vi vill ska vara active (default = 100, högst värde vinner).

S1

S1(config)#interface vlan 1
 S1(config-if)#ip add 172.16.1.10 255.255.255.0
 S1(config-if)#no shut
 S1(config-if)#standby 1 ip 172.16.1.1
 S1(config-if)#standby 1 priority 150
 S1(config-if)#standby 1 preempt
 S1(config-if)#
 S1(config-if)#interface vlan 10
 S1(config-if)#ip add 172.16.10.10 255.255.255.0
 S1(config-if)#no shut
 S1(config-if)#standby 1 ip 172.16.10.1
 S1(config-if)#standby 1 priority 100
 S1(config-if)#standby 1 preempt
 S1(config-if)#
 S1(config-if)#interface vlan 20
 S1(config-if)#ip add 172.16.20.10 255.255.255.0
 S1(config-if)#no shut
 S1(config-if)#standby 1 ip 172.16.20.1
 S1(config-if)#standby 1 priority 150
 S1(config-if)#standby 1 preempt
 S1(config-if)#
 S1(config-if)#interface vlan 30
 S1(config-if)#ip add 172.16.30.10 255.255.255.0
 S1(config-if)#no shut
 S1(config-if)#standby 1 ip 172.16.30.1
 S1(config-if)#standby 1 priority 100
 S1(config-if)#standby 1 preempt
 S1(config-if)#
 S1(config-if)#interface vlan 40
 S1(config-if)#ip add 172.16.40.10 255.255.255.0
 S1(config-if)#no shut
 S1(config-if)#standby 1 ip 172.16.40.1
 S1(config-if)#standby 1 priority 150
 S1(config-if)#standby 1 preempt
 S1(config-if)#exit
 S1(config)#ip routing

S3

S3(config)#interface vlan 1
 S3(config-if)#ip add 172.16.1.30 255.255.255.0
 S3(config-if)#no shut
 S3(config-if)#standby 1 ip 172.16.1.1
 S3(config-if)#standby 1 priority 100
 S3(config-if)#standby 1 preempt
 S3(config-if)#
 S3(config-if)#interface vlan 10
 S3(config-if)#ip add 172.16.10.30 255.255.255.0
 S3(config-if)#no shut
 S3(config-if)#standby 1 ip 172.16.10.1
 S3(config-if)#standby 1 priority 150
 S3(config-if)#standby 1 preempt
 S3(config-if)#
 S3(config-if)#interface vlan 20
 S3(config-if)#ip add 172.16.20.30 255.255.255.0
 S3(config-if)#no shut
 S3(config-if)#standby 1 ip 172.16.20.1
 S3(config-if)#standby 1 priority 100
 S3(config-if)#standby 1 preempt
 S3(config-if)#
 S3(config-if)#interface vlan 30
 S3(config-if)#ip add 172.16.30.30 255.255.255.0
 S3(config-if)#no shut
 S3(config-if)#standby 1 ip 172.16.30.1
 S3(config-if)#standby 1 priority 150
 S3(config-if)#standby 1 preempt
 S3(config-if)#
 S3(config-if)#interface vlan 40
 S3(config-if)#ip add 172.16.40.30 255.255.255.0
 S3(config-if)#no shut
 S3(config-if)#standby 1 ip 172.16.40.1
 S3(config-if)#standby 1 priority 100
 S3(config-if)#standby 1 preempt
 S3(config-if)#exit
 S3(config)#ip routing
 S3(config)#

S2

S2(config)#interface vlan 1
 S2(config-if)#ip add 172.16.1.2 255.255.255.0
 S2(config-if)#no shut
 S2(config-if)#exit
 S2(config)#
 S2(config)#ip default-gateway 172.16.1.1

Verifiering

S3#sh standby
Vlan1 - Group 1
 State is Standby
 Virtual IP address is 172.16.1.1
 Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
 Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1 default)
 Hello time 3 sec, hold time 10 sec
 Next hello sent in 1.216 secs
 Preemption enabled
 Active router is 172.16.1.10, priority 150 (expires in 9.600 sec)
 Standby router is local
 Priority 100 (default 100)
 Group name is "hsrp-Vl1-1" (default)
Vlan10 - Group 1
 State is Active
 Virtual IP address is 172.16.10.1
 Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
 Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1 default)
 Hello time 3 sec, hold time 10 sec
 Next hello sent in 0.208 secs
 Preemption enabled
 Active router is local
 Standby router is 172.16.10.10, priority 100 (expires in 10.112 sec)
 Priority 150 (configured 150)
 Group name is "hsrp-Vl10-1" (default)
Vlan20 - Group 1
 State is Standby
 Virtual IP address is 172.16.20.1
 Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
 Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1 default)
 Hello time 3 sec, hold time 10 sec
 Next hello sent in 0.560 secs
 Preemption enabled
 Active router is 172.16.20.10, priority 150 (expires in 8.080 sec)
 Standby router is local
 Priority 100 (default 100)
 Group name is "hsrp-Vl20-1" (default)
Vlan30 - Group 1
 State is Active
 Virtual IP address is 172.16.30.1
 Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
 Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1 default)
 Hello time 3 sec, hold time 10 sec
 Next hello sent in 1.824 secs
 Preemption enabled
 Active router is local
 Standby router is 172.16.30.10, priority 100 (expires in 10.496 sec)
 Priority 150 (configured 150)
 Group name is "hsrp-Vl30-1" (default)
Vlan40 - Group 1
 State is Standby
 Virtual IP address is 172.16.40.1
 Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
 Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1 default)
 Hello time 3 sec, hold time 10 sec
 Next hello sent in 1.040 secs
 Preemption enabled
 Active router is 172.16.40.10, priority 150 (expires in 10.608 sec)
 Standby router is local
 Priority 100 (default 100)
 Group name is "hsrp-Vl40-1" (default)
S2#ping 172.16.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/203/1007 ms

Allt ok så långt. Vi kan även testa failover:

S1(config)#inte range fa0/1 - 4
S1(config-if-range)#shut

En debug visar då följande på S3:

S3#
*Mar 1 00:19:36.980: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down
*Mar 1 00:19:36.988: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down
*Mar 1 00:19:36.997: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel2, changed state to down
S3#
*Mar 1 00:19:37.978: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/3, changed state to down
*Mar 1 00:19:38.012: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel2, changed state to down
*Mar 1 00:19:38.012: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/4, changed state to down
S3#
*Mar 1 00:19:45.452: HSRP: Vl30 Grp 1 Standby router is unknown, was 172.16.30.10
*Mar 1 00:19:45.452: HSRP: Vl30 Nbr 172.16.30.10 no longer standby for group 1 (Active)
*Mar 1 00:19:45.452: HSRP: Vl30 Nbr 172.16.30.10 Was active or standby - start passive holddown
*Mar 1 00:19:45.872: HSRP: Vl10 Grp 1 Standby router is unknown, was 172.16.10.10
*Mar 1 00:19:45.872: HSRP: Vl10 Nbr 172.16.10.10 no longer standby for group 1 (Active)
*Mar 1 00:19:45.872: HSRP: Vl10 Nbr 172.16.10.10 Was active or
S3# standby - start passive holddown
*Mar 1 00:19:45.872: HSRP: Vl1 Grp 1 Standby: c/Active timer expired (172.16.1.10)
*Mar 1 00:19:45.872: HSRP: Vl1 Grp 1 Active router is local, was 172.16.1.10
*Mar 1 00:19:45.872: HSRP: Vl1 Nbr 172.16.1.10 no longer active for group 1 (Standby)
*Mar 1 00:19:45.872: HSRP: Vl1 Nbr 172.16.1.10 Was active or standby - start passive holddown
*Mar 1 00:19:45.872: HSRP: Vl1 Grp 1 Standby router is unknown, was local
*Mar 1 00:19:45.872: HSRP: Vl1 Grp 1 Standby -> Act
S3#ive
*Mar 1 00:19:45.872: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan1 Grp 1 state Standby -> Active
*Mar 1 00:19:45.872: HSRP: Vl1 Grp 1 Redundancy "hsrp-Vl1-1" state Standby -> Active
*Mar 1 00:19:45.872: HSRP: Vl1 Added 172.16.1.1 to ARP (0000.0c07.ac01)
*Mar 1 00:19:45.872: HSRP: Vl1 Grp 1 Activating MAC 0000.0c07.ac01
*Mar 1 00:19:45.872: HSRP: Vl1 Grp 1 Adding 0000.0c07.ac01 to MAC address filter
*Mar 1 00:19:45.872: HSRP: Vl1 IP Redundancy "hsrp-Vl1-1" standby, local -> unknown
*Mar 1 00:19:45.872: HSRP:
S3# Vl1 IP Redundancy "hsrp-Vl1-1" update, Standby -> Active
*Mar 1 00:19:46.023: HSRP: Vl20 Grp 1 Standby: c/Active timer expired (172.16.20.10)
*Mar 1 00:19:46.023: HSRP: Vl20 Grp 1 Active router is local, was 172.16.20.10
*Mar 1 00:19:46.023: HSRP: Vl20 Nbr 172.16.20.10 no longer active for group 1 (Standby)
*Mar 1 00:19:46.023: HSRP: Vl20 Nbr 172.16.20.10 Was active or standby - start passive holddown
*Mar 1 00:19:46.023: HSRP: Vl20 Grp 1 Standby router is unknown, was local
*Mar 1 00:19:46.02
S3#3: HSRP: Vl20 Grp 1 Standby -> Active
*Mar 1 00:19:46.023: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan20 Grp 1 state Standby -> Active
*Mar 1 00:19:46.023: HSRP: Vl20 Grp 1 Redundancy "hsrp-Vl20-1" state Standby -> Active
*Mar 1 00:19:46.023: HSRP: Vl20 Added 172.16.20.1 to ARP (0000.0c07.ac01)
*Mar 1 00:19:46.023: HSRP: Vl20 Grp 1 Activating MAC 0000.0c07.ac01
*Mar 1 00:19:46.023: HSRP: Vl20 Grp 1 Adding 0000.0c07.ac01 to MAC address filter
*Mar 1 00:19:46.023: HSRP: Vl20 IP Redundancy "hsrp-Vl20-1" standby, lo
S3#cal -> unknown
*Mar 1 00:19:46.023: HSRP: Vl20 IP Redundancy "hsrp-Vl20-1" update, Standby -> Active
*Mar 1 00:19:46.392: HSRP: Vl40 Grp 1 Standby: c/Active timer expired (172.16.40.10)
*Mar 1 00:19:46.392: HSRP: Vl40 Grp 1 Active router is local, was 172.16.40.10
*Mar 1 00:19:46.392: HSRP: Vl40 Nbr 172.16.40.10 no longer active for group 1 (Standby)
*Mar 1 00:19:46.392: HSRP: Vl40 Nbr 172.16.40.10 Was active or standby - start passive holddown
*Mar 1 00:19:46.392: HSRP: Vl40 Grp 1 Standby rout
S3#er is unknown, was local
*Mar 1 00:19:46.392: HSRP: Vl40 Grp 1 Standby -> Active
*Mar 1 00:19:46.392: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan40 Grp 1 state Standby -> Active
*Mar 1 00:19:46.392: HSRP: Vl40 Grp 1 Redundancy "hsrp-Vl40-1" state Standby -> Active
*Mar 1 00:19:46.392: HSRP: Vl40 Added 172.16.40.1 to ARP (0000.0c07.ac01)
*Mar 1 00:19:46.392: HSRP: Vl40 Grp 1 Activating MAC 0000.0c07.ac01
*Mar 1 00:19:46.392: HSRP: Vl40 Grp 1 Adding 0000.0c07.ac01 to MAC address filter
*Mar 1 00:19:46.392: HSRP:
S3# Vl40 IP Redundancy "hsrp-Vl40-1" standby, local -> unknown
*Mar 1 00:19:46.392: HSRP: Vl40 IP Redundancy "hsrp-Vl40-1" update, Standby -> Active
*Mar 1 00:19:48.875: HSRP: Vl1 IP Redundancy "hsrp-Vl1-1" update, Active -> Active
*Mar 1 00:19:49.043: HSRP: Vl20 IP Redundancy "hsrp-Vl20-1" update, Active -> Active
*Mar 1 00:19:49.412: HSRP: Vl40 IP Redundancy "hsrp-Vl40-1" update, Active -> Active

Pingar vi från S2 igen kan vi nu se att S3 har tagit över:

S2#ping 172.16.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.1, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/3/9 ms

Tar vi upp interfacen på S1 så går den återigen Active för Vl1, 20 & 40 pga “standby 1 preempt”.,

S1#sh standby brief
 P indicates configured to preempt.
 |
Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Vl1 1 150 P Active local 172.16.1.30 172.16.1.1
Vl10 1 100 P Standby 172.16.10.30 local 172.16.10.1
Vl20 1 150 P Active local 172.16.20.30 172.16.20.1
Vl30 1 100 P Standby 172.16.30.30 local 172.16.30.1
Vl40 1 150 P Active local 172.16.40.30 172.16.40.1

Klart!