CCDP – High Availability & VSS

Tänkte skriva ett inlägg om Cisco’s VSS, vilket är en Cisco-proprietär lösning för att clustra två (eller fler, implementeras i par) fysiska 6500/4500 switch-chassin till en virtuell switch, vilket vi kommer se senare har en hel del fördelar sett till både prestanda & redundans. VSS finns just nu endast tillgängligt på Ciscos Catalyst 4500 & 6500-serie.

vss6500

High Availability

Layer 2 Looped

l2-loopad

Ovanstående är väl den vanligaste lösningen som åtminstone jag fått lära mig från CCNA/CCNP-spåret när vi vill ha redundans i access-lagret. Vi kör Lager 2 upp till distributions-lagret som i sin tur använder sig av något FHRP som HSRP eller VRRP.

Detta leder dock i sin tur att endast en distributions-switch är aktiv gateway (den andra står i standby och tar endast emot ~50% av returtrafiken tack vare lastbalansering), redundanta länkar blockeras dessutom av spanning-tree. Vi använder helt enkelt endast ~50-60% av den tillgängliga prestandan.

Genom att använda PVST/MST skulle vi dock åtminstone kunna lastbalansera mellan VLAN:en genom att göra D1 Active/RB för Vlan 20 och D2 Active/RB för Vlan 30 exempelvis, observera att STP-topologin kommer se annorlunda ut för de olika vlanen.

Layer 2 Loopfree

l2-loopfri

Om vi istället skulle konvertera etherchanneln mellan distributions-switcharna till en L3-länk kommer STP att släppa blockeringen på upplänkarna då det inte längre finns risk för någon loop, däremot är vi nu tvungna att använda oss av lokala vlan (vilket är en relativt ovanligt lösning fortfarande och kan vara svårt att realisera).

Vi kommer fortfarande endast ha en aktiv gateway, men vi kan åtminstone dela upp detta mellan distributions-switcharna för att få lastbalansering per vlan.

Layer 3 Routed

l3-routed

En tredje lösningen är att använda oss av ett helt routat nät, dvs köra Lager 3 hela vägen ner till access-lagret och låta exempelvis OSPF sköta hanteringen av redundanta länkar. Vi slipper även använda STP och det finns nu möjlighet att faktiskt använda all tillgänglig kapacitet då vi inte heller behöver något FHRP.

Detta är dock en betydligt dyrare lösning då det kräver access-switchar med MLS-funktioner och är därför inte heller den speciellt vanlig.

Cisco’s GLBP är även en tänkbar lösning för Layer 2-topologierna då det tillåter oss att ha flera aktiva gateways för ett och samma vlan, men verkar inte finnas implementerat i speciellt många switch-modeller ännu. Mer info om GLBP finns här & här!

Virtual Switching System

vss-logical

Då VSS slår samman distributions-switcharna till en logisk enhet ger det oss flera av fördelarna i likhet med den routade modellen. Vi behöver inte oroa oss för Spanning-tree och behöver heller inte använda oss av ett FHRP för Gateway-redundans.  Det ger oss även möjlighet att sätta upp en variant av Etherchannel (MEC) trots att vi terminerar kablarna i två skilda chassin, mer om detta längre ner i inlägget.

VSS-domain

VSS använder sig av SSO & NSF för att snabbt kunna svänga över till Standby-routern om ett fel skulle inträffa. Den aktiva switchen sköter alla “Control Plane”-funktioner som exempelvis:

 • Management (SNMP, Telnet, SSH)
 • Layer 2 Protokoll (BPDU, PDUs, LACP, PAgP etc)
 • Layer 3 Protokoll (OSPF, EIGRP etc)
 • Software data

Observera dock att “Data Plane” fortfarande är aktivt på Standby-switchen och används fullt ut till skillnad mot exempelvis HSRP! Både Active & Standby sköter individuellt forwarding lookups för inkommande trafik via “Policy Feature Card (PFC)”.

Vi kan verifiera vilken switch som är aktiv via kommandot “show switch virtual”:

vss#show switch virtual
Switch mode: Virtual Switch
Virtual switch domain number: 200 
Local switch number: 1 
Local switch operational role: Virtual Switch Active 
Peer switch number: 2 
Peer switch operational role: Virtual Switch Standby

Virtual-MAC

vss-mac

När vi bootar upp vår virtuella switch kommer den som är Active att sätta sin MAC-adress på samtliga Layer 3-interface, standby-switchen hämtar denna information och använder samma MAC på sina egna interface. Även om ett avbrott inträffar och Standby slår över till Active kommer den fortfarande att behålla denna MAC-adress! Startar vi däremot om båda switcharna och Dist-2 behåller sin roll som active kommer mac-adressen att ändras (till 5678 i ovanstående exempel).

Det finns även möjlighet att istället använda en virtuell mac-adress för att försäkra sig om att MAC-adressen alltid kommer vara densamma oavsett vilken av switcharna som blir aktiv efter omstart.  Switchen räknar själv ut adressen genom att kombinera VSS-gruppnumret med en pool av VSS-adresser. Konfigurationen är enligt följande:

VSS(config-vs-domain)# switch virtual domain 100
VSS (config-vs-domain)#mac-address use-virtual
Configured Router mac address (0008.e3ff.fd34) is different from operational 
value (0013.5f48.fe40). Change will take effect after the configuration is saved 
and the entire Virtual Switching System (Active and Standby) is reloaded.
VSS(config-vs-domain)#

VSL – Virtual Switch Link

En speciell typ av Etherchannel sätts upp mellan switcharna, VSL, för att ge den aktiva switchen möjlighet att kontrollera hårdvaran i standby-switchen. Den används även för att skicka information om “line card status”, Distributed Forwarding Card (DFC) programmering, system management, diagnostik men även vanlig data-trafik när det är nödvändigt.

vss-vsh

För att försäkra sig om att VSL-control frames har prioritet över vanlig datatrafik enkapsuleras data i en speciell “Virtual Switch Header (VSH)” på 32 bitar och sätter Priority-biten till 1. All trafik lastbalanseras och använder underliggande Etherchannel-protokollen LACP eller PAgP för att sätta upp kanalen. 6500 Switcharna har förövrigt en hel del mer hashing-scheman att använda till skillnad mot 3650 vi använder i skolan. 😉

vss(config)#port-channel load-balance ? 
dst-ip Dst IP Addr 
dst-mac Dst Mac Addr 
dst-mixed-ip-port Dst IP Addr and TCP/UDP Port 
dst-port Dst TCP/UDP Port 
mpls Load Balancing for MPLS packets 
src-dst-ip Src XOR Dst IP Addr 
src-dst-mac Src XOR Dst Mac Addr 
src-dst-mixed-ip-port Src XOR Dst IP Addr and TCP/UDP Port 
src-dst-port Src XOR Dst TCP/UDP Port 
src-ip Src IP Addr 
src-mac Src Mac Addr 
src-mixed-ip-port Src IP Addr and TCP/UDP Port 
src-port Src TCP/UDP Port

Har vi dessutom ett Supervisor Engine 2T-kort kan vi använda lastbalansera baserad på VLAN-information:

VSS2T(config)# port-channel load-balance ?
dst-ip Dst IP Addr 
dst-mac Dst Mac Addr 
dst-mixed-ip-port Dst IP Addr and TCP/UDP Port
dst-port Dst TCP/UDP Port
mpls Load Balancing for MPLS packets
src-dst-ip Src XOR Dst IP Addr 
src-dst-mac Src XOR Dst Mac Addr 
src-dst-mixed-ip-port Src XOR Dst IP Addr and TCP/UDP Port
src-dst-port Src XOR Dst TCP/UDP Port
src-ip Src IP Addr 
src-mac Src Mac Addr 
src-mixed-ip-port Src IP Addr and TCP/UDP Port
src-port Src TCP/UDP Port
vlan-dst-ip Vlan, Dst IP Addr 
vlan-dst-mixed-ip-port Vlan, Dst IP Addr and TCP/UDP Port
vlan-src-dst-ip Vlan, Src XOR Dst IP Addr 
vlan-src-dst-mixed-ip-port Vlan, Src XOR Dst IP Addr and TCP/UDP Port
vlan-src-ip Vlan, Src IP Addr 
vlan-src-mixed-ip-port Vlan, Src IP Addr and TCP/UDP Port

Fantastiskt nog har Cisco även implementerat en ny funktion för att faktiskt verifiera vilken väg trafiken tar, något som var oerhört omständigt tidigare, är väl bara att hoppas att detta även kommer i nyare IOS-versioner för de “enklare” switcharna också sen.

Det har även implementeras något som kallas “Adaptive Load-balacing”, vilket gör att switchen inte längre behöver behöver resetta sina portar om ett interface tas bort/läggs till i etherchanneln (avbrott som annars varade ~200-300ms, vilket på en 10Gb-länk kan vara en hel del förlorad data).

vss#sh etherchannel load-balance hash-result ?
interface Port-channel interface
ip IP address
ipv6 IPv6 
l4port Layer 4 port number 
mac Mac address 
mixed Mixed mode: IP address and Layer 4 port number 
mpls MPLS 
vss#sh etherchannel load-balance hash-result interface port-channel 120 ip 192.168.220.10 192.168.10.10 
Computed RBH: 0x4 
Would select Gi1/2/1 of Po120

vss-vslboot

När vi aktiverat VSS på switcharna används RRP för att bestämma vilken av switcharna som ska ta rollen som Active. Vi kan på förhand bestämma vilken vi vill ha som aktiv genom att konfigurera priority på båda switcharna.

Det finns även möjlighet till att konfigurera preemption, men detta avråder man ifrån att använda i Arch-boken då det leder till längre konvergenstid. VSL Etherchanneln måste bestå av minst två 10Gb-länkar (max 8) och ska helst termineras i två skilda linjekort för maximal redundans.

Multichassis EtherChannel (MEC)

vss-mec

En av de största fördelarna med VSS förutom den ökade redundansen är möjligheten att sätta upp en variant på Etherchannel trots att den fysiska kopplingen går till två skilda chassin. Lösningen kallas Multichassis Etherchannel (MEC) och kan konfigureras som både L2 eller L3. I princip fungerar MEC precis som en helt vanlig Etherchannel men något som däremot skiljer sig är hur lastbalanseringen utförs.

Istället för att endast använda en hashing-algoritm för att bestämma vilken port som skall användas prioriterar MEC alltid lokala interface över interface den behöver gå via VSL-länken för att nå. För trafik som måste floodas ut på VLANet (broadcast, multicast eller unknown unicast) skickas en kopia av paketet över VSL-länken, men från den dokumentation jag hittat ignoreras tydligen detta paket av mottagaren då den förutsätter att paketet redan skickats ut på LAN:et vilket låter lite märkligt, så hur väl detta stämmer låter jag vara osagt…

Inkommande “Control Plane”-trafik som STP, PAgP eller VTP-data kommer däremot att vidarebefordras över VSL-länken till Active-switchen då det bara finns en aktiv RP. MEC har förövrigt stöd för både PAgP & LACP och alla förhandlingar sköts av Active-switchen.

Om samtliga lokala interface på något av chassina skulle gå ner konverteras MEC till en vanlig Etherchannel och trafiken fortsätter skickas över VSL-länken istället utan något längre avbrott.

Redundans

Standby-switchen använder följande funktioner för att upptäcka eventuella fel som uppstår på primären:

 • VSL Protocol
 • Cisco Generic Online Diagnostics (GOLD) failure event
 • CDL-based hardware assistance
 • Full VSL-link down

vss-failover

Om standby upptäcker ett avbrott initieras en SSO switchover och den tar över rollen som Active vilket enligt Cisco ska ta under sekunden att göra.  Om däremot det endast är en av VSL-länkarna som går ner fortsätter switcharna precis som vanligt, däremot kommer trafik som skickas över återstående VSL-länkar att få en höjd delay på ~50-100ms.

Om däremot samtliga VSL-länkar går ner uppstår det en hel del problem!

vss-dualactive

Standby upptäcker att den inte längre har kontakt med Active och initierar därför en SSO failover och går själv över till Active-state. Men switchen som redan var i Active kommer däremot endast tro att den tappat kontakt med Standby och fortsätter som vanligt. Vi har nu två switchar som båda är i Active och som bl.a. använder samma IP- & MAC-adresser.

Detta leder ju i sin tur till en hel del problem som ip-konflikter och BPDU’s som skickas med samma Bridge-ID m.m. Det är därför väldigt viktigt med hög redundans för just VSL-länkarna och Cisco’s rekommendationer med att vi terminerar anslutningarna i olika linjekort.  Cisco har även implementerat ytterligare några säkerhetsfunktioner för att upptäcka detta så snabbt som möjligt:

 • Enchanced PAgP
 • Layer 3 BFD
 • Fast Hello

vss-pagp

Enhanced PAgP skickar vid avbrott på VSL-länken direkt ut ett PAgP-meddelande med TLV-fältet innehållandes dess VSS Active ID. Om de upptäcker en mismatch kommer den ena switchen direkt ställa sig i Recovery-mode istället.

Vi aktiverar detta via:

vss#conf t 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 
vss(config)#switch virtual domain 10 
vss(config-vs-domain)#dual-active detection pagp 
vss(config-vs-domain)#dual-active trust channel-group 20 
vss(config-vs-domain)#

vss-fasthellos

Fast Hello’s kräver en dedikerad L2-länk mellan switcharna som endast används för att skicka just Fast Hellos, konfigen är dock väldigt simpel.

vss(config)# interface fastethernet 1/2/40
vss(config-if)# dual-active fast hello
WARNING: Interface FastEthernet1/2/40 placed in restricted config mode. All 
extraneous configs removed!
vss(config)# switch virtual domain 10
vss(config-vs-domain)# dual-active detection fast hello
vss(config-vs-domain)# exit)

BFD spar vi till en annan gång då det känns värdigt ett helt eget inlägg. :

CCNP – MDH Switchprojekt del 2

Har varit lite dåligt med inlägg på senare tid, har pluggat multicast senaste ~2 veckorna men inte riktigt funnit motivationen att skriva inlägg om de mer teoretiska bitarna då det redan finns så oändligt med info om det redan.

Tänkte istället visa några av lösningarna vi använt oss av i switch-projektet som nämdes i tidigare inlägg.

Topologin ser ut enligt följande:

switchprojekt

Vi kör EIGRP på alla L3-enheter, dvs R1-3, S1 & S3.

MSTP

7. Konfigurera MSTP på alla switchar. Lägg VLAN 10 och 20 till instans 1, och VLAN 30 och 99 till instans 2. Gör S1 till spanning-tree root for instans 1 och backup root för instans 2. S3 skall vara root for instans 2 och backuproot för instans 1.

S1

spanning-tree mode mst
spanning-tree mst configuration
 name cisco
 revision 1
 instance 1 vlan 10, 20
 instance 2 vlan 30, 99
!
spanning-tree mst 1 priority 24576
spanning-tree mst 2 priority 28672

S2

spanning-tree mode mst
spanning-tree mst configuration
 name cisco
 revision 1
 instance 1 vlan 10, 20
 instance 2 vlan 30, 99

S3

spanning-tree mode mst
spanning-tree mst configuration
 name cisco
 revision 1
 instance 1 vlan 10, 20
 instance 2 vlan 30, 99
!
spanning-tree mst 1 priority 28672
spanning-tree mst 2 priority 24576

HSRP

8. S1 och S3 skall vara gateways för VLANen och ni skall använda HSRP för redundans. för access layer hosts i VLANs 10, 20, 30, and 99.
9. S1 skall vara active HSRP router för VLAN 10 och 20 konfigurera S3 som backup. Konfigurera S3 som active router för VLAN 30 och 99 och S1 som backup för dessa VLAN.

S1

interface Vlan10
 description Client
 ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.32.193
 standby 1 ip 172.16.10.254
 standby 1 priority 150
 standby 1 preempt
 no shutdown
!
interface Vlan20
 description Voice
 ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
 standby 1 ip 172.16.20.254
 standby 1 priority 150
 standby 1 preempt
 no shutdown
!
interface Vlan30
 description Server
 ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.32.193
 standby 2 ip 172.16.30.254
 standby 2 priority 80
 no shutdown
! 
interface Vlan99
 description Management
 ip address 172.16.99.1 255.255.255.0
 standby 2 ip 172.16.99.254
 standby 2 priority 80
 no shutdown

S3

interface Vlan10
 description Client
 ip address 172.16.10.3 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.32.193
 standby 1 ip 172.16.10.254
 standby 1 priority 80
 no shutdown
!
interface Vlan20
 description Voice
 ip address 172.16.20.3 255.255.255.0
 standby 1 ip 172.16.20.254
 standby 1 priority 80
 no shutdown
!
interface Vlan30
 description Server
 ip address 172.16.30.3 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.32.193
 standby 2 ip 172.16.30.254
 standby 2 priority 120
 standby 2 preempt
 no shutdown
!
interface Vlan99
 ip address 172.16.99.3 255.255.255.0
 standby 2 ip 172.16.99.254
 standby 2 priority 120
 standby 2 preempt

EIGRP

16. På S1 och S3 ska ni routa med EIGRP, det som skall synas i routingtabellerna på 2800-routrarna är en manuellt summerad adress av de adresser som finns på S1, S2 och S3. Givetvis skall adresser som används på R1, R2 och R3 summeras på lämpligt sätt om man tittar på det i någon av 3560-switcharna.

Fixade en visio-bild så det blir lite tydligare vad det är som efterfrågas:

summary-projekt

Konfigen för S1 & S3 är väldigt simpel.

S1

interface FastEthernet0/5
 description To R1
 no switchport
 ip address 172.16.11.1 255.255.255.0
 ip authentication mode eigrp 1 md5
 ip authentication key-chain eigrp 1 GRPM
 ip summary-address eigrp 1 172.16.0.0 255.255.0.0
 srr-queue bandwidth share 1 30 35 5
 priority-queue out 
 mls qos trust dscp
 auto qos trust 
 speed 100
 duplex full

S3

interface FastEthernet0/5
 description To R1
 no switchport
 ip address 172.16.33.3 255.255.255.0
 ip authentication mode eigrp 1 md5
 ip authentication key-chain eigrp 1 GRPM
 ip summary-address eigrp 1 172.16.0.0 255.255.0.0
 srr-queue bandwidth share 1 30 35 5
 priority-queue out 
 mls qos trust dscp
 spanning-tree portfast
 speed 100
 duplex full

För R1 vill vi endast annonsera 172.16.32.0/24 ner till S1, och 172.16.0.0/16 upp till R2.

interface FastEthernet0/1
 description to S1
 ip address 172.16.11.11 255.255.255.0
 ip authentication mode eigrp 1 md5
 ip authentication key-chain eigrp 1 GRPM
 ip summary-address eigrp 1 172.16.32.0 255.255.255.0 5
 duplex full
 speed 100
 auto qos voip trust 
 service-policy output AutoQoS-Policy-Trust
 no shutdown

För att filtrera bort alla “Connected”-nät och endast annonsera 172.16.0.0/16 till R2 behöver vi dock använda oss av en distribute-list.

interface Serial0/0/0
 description to R2
 bandwidth 256000
 ip address 172.16.32.1 255.255.255.192
 ip authentication mode eigrp 1 md5
 ip authentication key-chain eigrp 1 GRPM
 auto qos voip trust 
 clock rate 256000
 service-policy output AutoQoS-Policy-Trust
 no shutdown

ip prefix-list INTERNAL-R2 seq 5 permit 172.16.0.0/16

router eigrp 1
 passive-interface default
 no passive-interface FastEthernet0/1
 no passive-interface Serial0/0/0
 no passive-interface Serial0/0/1
 network 172.16.0.0 0.0.255.255
 distribute-list prefix INTERNAL-R2 out Serial0/0/0
 no auto-summary

Samma sak gäller för R3.

interface FastEthernet0/1
 description to S1
 ip address 172.16.33.13 255.255.255.0
 ip authentication mode eigrp 1 md5
 ip authentication key-chain eigrp 1 GRPM
 ip summary-address eigrp 1 172.16.32.0 255.255.255.0 5
 duplex full
 speed 100
 auto qos voip trust 
 service-policy output AutoQoS-Policy-Trust
 no shutdown

interface Serial0/0/0
 description to R1
 bandwidth 256000
 ip address 172.16.32.66 255.255.255.192
 ip authentication mode eigrp 1 md5
 ip authentication key-chain eigrp 1 GRPM
 auto qos voip trust 
 clock rate 256000
 service-policy output AutoQoS-Policy-Trust
 no shutdown

ip prefix-list INTERNAL-R2 seq 5 permit 172.16.0.0/16

router eigrp 1
 passive-interface default
 no passive-interface FastEthernet0/1
 no passive-interface Serial0/0/0
 no passive-interface Serial0/0/1 
 network 172.16.0.0 0.0.255.255
 distribute-list prefix INTERNAL-R2 out Serial0/0/1
 no auto-summary

Då jag nu precis börjat läsa CCDP denna vecka samtidigt som CCNP-kursen kan vi nog komma tillbaka till den här topologin och införa lite förbättringar senare. 🙂

MDH Lab – Securing STP

Topologi

stp-secure

Objectives

 • Secure the Layer 2 spanning-tree topology with BPDU guard.
 • Protect the primary and secondary root bridge with root guard.
 • Protect switch ports from unidirectional links with UDLD.

Background

This lab is a continuation of Lab 6-1 and uses the network configuration set up in that lab. In this lab, you will secure the network against possible spanning-tree disruptions, such as rogue access point additions and the loss of stability to the root bridge by the addition of switches to the network.

The improper addition of switches to the network can be either malicious or accidental. In either case, the network can be secured against such a disruption.

Genomförande

Då det är precis samma topologi & HSRP-konfiguration som förra labben använder jag samma konfig nu.

BPDU-Guard

BPDU-guard konfigurerade jag redan i förra labben men vi kan väl ta det igen bara för att repetera.

S2(config)#int range fa0/6 - 20 
S2(config-if-range)#switchport mode access
S2(config-if-range)#switchport access vlan 100
S2(config-if-range)#switchport port-security
S2(config-if-range)#switchport port-security max 2
S2(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky
S2(config-if-range)#spanning-tree portfast
S2(config-if-range)#spanning-tree bpduguard enable

Observera att vi endast konfigurerar BPDU-guard på access-portar, och fungerar endast om vi även använder PortFast.

Root-guard

Root-guard skyddar mot switchar som felaktigt skickar ut BPDU-paket med högre Bridge-priority för att försöka ta över rollen som root-bridge. I vår topologi har vi endast tre switchar, med S1 som primary för vl1 & vl200, och S2 som primary för vl100 kan vi enkelt säga att vi aldrig vill att access-switchen ska kunna bli root för något av vlanen. Vi ställer därför in root-guard på portarna ner mot S2 i både S1 & S3.

S1(config)#spanning-tree vlan 1,200 root primary
S1(config)#spanning-tree vlan 100 root secondary
S3(config)#spanning-tree vlan 100 root primary
S3(config)#spanning-tree vlan 1,200 root secondary
S1(config)#int range fa0/1 - 2 , po1
S1(config-if-range)#spanning-tree guard root
S1(config-if-range)#
*Mar 1 03:23:32.781: %SPANTREE-2-ROOTGUARD_CONFIG_CHANGE: Root guard enabled on port Port-channel1.
S3(config)#int range fa0/1 - 2 , po1
S3(config-if-range)#spanning-tree guard root
S3(config-if-range)#
*Mar 1 03:24:13.205: %SPANTREE-2-ROOTGUARD_CONFIG_CHANGE: Root guard enabled on port Port-channel1.

UDLD

UDLD använder vi för att upptäcka unidirectional-forwarding främst vid fiberuppkopplingar, men det finns även möjlighet att konfigurera detta på vanliga ethernet-interface också.

UDLD

Så i mina ögon är aggresive-mode helt klart det bästa valet när vi konfigurerar upp UDLD, vilket vi gör enligt följande:

S1(config)#int range fa0/3 - 4 
S1(config-if-range)#udld port aggressive
S3(config)#int range fa0/3 - 4
S3(config-if-range)#udld port aggressive

Observera att vi endast lägger in det på de fysiska interfacen, det är ej möjligt att använda UDLD över en port-channel.

S1#sh udld fa0/3
Interface Fa0/3
---
Port enable administrative configuration setting: Enabled / in aggressive mode
Port enable operational state: Enabled / in aggressive mode
Current bidirectional state: Bidirectional
Current operational state: Advertisement - Single neighbor detected
Message interval: 7
Time out interval: 5
Entry 1
 ---
 Expiration time: 38
 Device ID: 1
 Current neighbor state: Bidirectional
 Device name: FDO1303Y3H8 
 Port ID: Fa0/3 
 Neighbor echo 1 device: FDO1303X3CX
 Neighbor echo 1 port: Fa0/3
Message interval: 15
 Time out interval: 5
 CDP Device name: S3

 Storm-Control

Används för att förhindra att broadcast-trafik sänker våra förbindelser i s.k. broadcast-stormar (orsakat av en loop), mer info finns att läsa här. Själva konfigurationen är rätt enkel, vi lägger in detta på våra trunk-länkar mellan S1-S2-S3.

Do not configure traffic storm control on ports that are members of an EtherChannel. Configuring traffic storm control on ports that are configured as members of an EtherChannel puts the ports into a suspended state.

Vi lägger därför in konfigen direkt på port-channeln istället.

S1(config)#int range po1 - 2
S1(config-if-range)#storm-control broadcast level ?
 <0.00 - 100.00> Enter rising threshold
 bps Enter suppression level in bits per second
 pps Enter suppression level in packets per second
S1(config-if-range)#storm-control broadcast level 60
S2(config)#inte range po1 - 2
S2(config-if-range)#storm-control bbroadcast level 60
S3(config)#int range po1 - 2
S3(config-if-range)#storm-control broadcast level 60

MDH Lab – MST

Topologi

lab3-4

Objective

 • Observe the behavior of multiple spanning tree (MST)

Background

Four switches have just been installed. The distribution layer switches are Catalyst 3560s, and the accesslayer switches are Catalyst 2960s. There are redundant uplinks between the access layer and distributionlayer. Because of the possibility of bridging loops, spanning tree logically removes any redundant links.

In this lab, we will group VLANs using MST so that we can have fewer spanning tree instances running at once to minimize switch CPU load.

Genomförande

Har redan lagt in grundkonfig för trunking & vlan, se tidigare inlägg om du är intresserad om hur det är konfat.

Vi börjar med att ta fram en MST-konfig i notepad++ som vi kan använda på alla tre switchar:

spanning-tree mst configuration
name GoCCIE
revision 1
instance 1 vlan 10,20,30,40,50
instance 2 vlan 60,70,80,90,100
exit

Detta paste’ar vi inte i S1, S2 & S3 och aktiverar sedan MST genom kommandot:

spanning-tree mode mst

Det är nämligen rekommenderat att skapa instansen först på samtliga switchar innan vi aktiverar MST för att inte få “region-inconsistencies”.

S1#show spanning-tree mst
##### MST1 vlans mapped: 10,20,30,40,50
Bridge address 0024.c33f.9e80 priority 32769 (32768 sysid 1)
Root address 0014.a889.9c80 priority 32769 (32768 sysid 1)
 port Fa0/3 cost 200000 rem hops 19
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1 Desg FWD 200000 128.3 P2p 
Fa0/2 Desg FWD 200000 128.4 P2p 
Fa0/3 Root FWD 200000 128.5 P2p 
Fa0/4 Altn BLK 200000 128.6 P2p
##### MST2 vlans mapped: 60,70,80,90,100
Bridge address 0024.c33f.9e80 priority 32770 (32768 sysid 2)
Root address 0014.a889.9c80 priority 32770 (32768 sysid 2)
 port Fa0/3 cost 200000 rem hops 19
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1 Desg FWD 200000 128.3 P2p 
Fa0/2 Desg FWD 200000 128.4 P2p 
Fa0/3 Root FWD 200000 128.5 P2p 
Fa0/4 Altn BLK 200000 128.6 P2p

Precis som tidigare kan vi se att det default blir S3 som tar rollen som root-bridge pga sin lägre mac-adress.  Enligt uppgiften ska det dock vara enligt följande:

 • S1 – Primary för instans 1, Secondary för instans 2
 • S3  – Secondary för instans 1, Primary för instans 2

Konfigen påminner väldigt mycket om hur vi gör i PVST:

S1(config)#spanning-tree mst 1 root primary
S1(config)#spanning-tree mst 2 root secondary
S3(config)#spanning-tree mst 1 root secondary
S3(config)#spanning-tree mst 2 root primary

Svårare än så är det inte. Kommer göra lite mer avancerade topologier senare bara jag blir klar med MDH’s labbar där vi kan kolla på ex. “MST Multipel Regions” som kan bli lite halvklurigt. 🙂

MDH Lab – PVST/Rapid-PVST

Topologi

lab3-3

Objectives

• Observe the behavior of a separate spanning tree instance per VLAN.
• Change spanning tree mode to rapid spanning tree.

Background

Four switches have just been installed. The distribution layer switches are Catalyst 3560s, and the access
layer switches are Catalyst 2960s. There are redundant uplinks between the access layer and distribution
layer. Because of the possibility of bridging loops, spanning tree logically removes any redundant links. In this
lab, you will see what happens when spanning tree is configured differently for different VLANs.

Genomförande

Vi börjar med lite grundkonfig för respektive switch.

S1

Switch(config)#hostname S1
S1(config)#line con 0
S1(config-line)#logging synchronous 
S1(config-line)#exit
S1(config)#int range fa0/1 - 2
S1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
S1(config-if-range)#switchport mode dynamic desirable 
S1(config-if-range)#description to S2
S1(config-if-range)#int range fa0/3 - 4
S1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation isl
S1(config-if-range)#switchport mode dynamic desirable 
S1(config-if-range)#description to S3
S1(config-if-range)#exit
S1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
S1(config)#vtp domain Cisco
Changing VTP domain name from NULL to Cisco
S1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
S1(config)#vtp version 2
S1(config)#vlan 10,20,50,60,70,80,90,100
S1(config-vlan)#exit

S1#sh interface trunk
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Fa0/1 desirable 802.1q trunking 1
Fa0/2 desirable 802.1q trunking 1
Fa0/3 desirable isl trunking 1
Fa0/4 desirable isl trunking 1
Port Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1 1,10,20,50,60,70,80,90,100
Fa0/2 1,10,20,50,60,70,80,90,100
Fa0/3 1,10,20,50,60,70,80,90,100
Fa0/4 1,10,20,50,60,70,80,90,100

S3

Switch(config)#hostname S3
S3(config)#line con 0
S3(config-line)#logging synchro
S3(config-line)#int range fa0/1 - 2
S3(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
S3(config-if-range)#switchport mode dynamic desirable 
S3(config-if-range)#description to S2
S3(config-if-range)#int range fa0/3 - 4
S3(config-if-range)#switchport trunk encapsulation isl
S3(config-if-range)#switchport mode dynamic auto
S3(config-if-range)#description to S1
S3(config-if-range)#exit
S3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
S3(config)#vtp domain Cisco
Changing VTP domain name from NULL to Cisco
S3(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco

3#sh interface trunk
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Fa0/1 desirable 802.1q trunking 1
Fa0/2 desirable 802.1q trunking 1
Fa0/3 auto isl trunking 1
Fa0/4 auto isl trunking 1
Port Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1 1,10,20,50,60,70,80,90,100
Fa0/2 1,10,20,50,60,70,80,90,100
Fa0/3 1,10,20,50,60,70,80,90,100
Fa0/4 1,10,20,50,60,70,80,90,100

S2

Switch(config)#hostname S2
S2(config)#line con 0
S2(config-line)#logging sync
S2(config-line)#int range fa0/1 - 2
S2(config-if-range)#switchport trunk encaps
S2(config-if-range)#switchport mode dynamic auto
S2(config-if-range)#description to S1
S2(config-if-range)#int range fa0/3 - 4
S2(config-if-range)#switchport mode dynamic auto
S2(config-if-range)#description to S3
S2(config-if-range)#exit
S2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
S2(config)#vtp domain Cisco
Changing VTP domain name from NULL to Cisco
S2(config)#vtp 
*Mar 1 00:27:37.639: %SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to Cisco.
S2(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco

S2#sh interface trunk
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Fa0/1 auto 802.1q trunking 1
Fa0/2 auto 802.1q trunking 1
Fa0/3 auto 802.1q trunking 1
Fa0/4 auto 802.1q trunking 1
Port Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1 1,10,20,50,60,70,80,90,100
Fa0/2 1,10,20,50,60,70,80,90,100
Fa0/3 1,10,20,50,60,70,80,90,100
Fa0/4 1,10,20,50,60,70,80,90,100

Enligt uppgiften ska S1 vara:

 • Primary root-bridge för Vlan 10, 50, 60, 70
 • Secondary root-bridge för Vlan 20, 80, 90, 100

Det fixar vi enkelt med följande kommando:

S1(config)#spanning-tree vlan 10,50,60,70 root primary
S1(config)#spanning-tree vlan 20,80,90,100 root secondary

Och vice versa på S3:

S3(config)#spanning-tree vlan 10,50,60,70 root secondary
S3(config)#spanning-tree vlan 20,80,90,100 root primary

Verifiera med:

S3#sh spanning-tree vlan 10
VLAN0010
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 24586
 Address 0024.c33f.9e80
 Cost 19
 Port 5 (FastEthernet0/3)
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
S3#sh spanning-tree vlan 20
VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 24596
 Address 0014.a889.9c80
 This bridge is the root

Vi skulle sedan ändra cost för Vlan20 till 15 mellan S1-S2’s Fa0/4 interface. Observera att fa0/3 just nu används som root-port på S1 till S3 (root-bridge) innan vi ändrar något, detta pga equal cost 19 – fa0/3 vinner med lägre port-id. Behöver endast ändra på S1 då S3 har alla portar som designated (root-bridge).

S1(config)#int fa0/4 
S1(config-if)#spanning-tree vlan 20 cost 15
S1(config-if)#do sh spanning-tree vlan 20
VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 24596
 Address 0014.a889.9c80
 Cost 15
 Port 6 (FastEthernet0/4)
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 28692 (priority 28672 sys-id-ext 20)
 Address 0024.c33f.9e80
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Aging Time 300
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1 Desg FWD 19 128.3 P2p 
Fa0/2 Desg FWD 19 128.4 P2p 
Fa0/3 Altn BLK 19 128.5 P2p 
Fa0/4 Root FWD 15 128.6 P2p

Vackert!

Vi skulle även byta till rapid-pvst:

S1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst 
S2(config)#spanning-tree mode rapid-pvst 
S3(config)#spanning-tree mode rapid-pvst 
S3#sh spanning-tree vlan 20
VLAN0020
 Spanning tree enabled protocol rstp
 Root ID Priority 24596
 Address 0014.a889.9c80
 This bridge is the root
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Klart!

MDH Lab – Spanning-tree Tuning

Topologi

lab3-2

Objective

Observe what happens when the default spanning tree behavior is modified.

Background

Four switches have just been installed. The distribution layer switches are Catalyst 3560s, and the accesslayer switches are Catalyst 2960s. There are redundant uplinks between the access layer and distribution layer.

Because of the possibility of bridging loops, spanning tree logically removes any redundant links. In this lab, you will see what happens when the default spanning tree behavior is modified.

Verifiering

Vi kan väl börja med att ta en titt på hur STP ser ut innan vi börjar modifera något.

S1

S1#sh spanning-tree
VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 32769
 Address 0014.a889.9c80
 Cost 19
 Port 5 (FastEthernet0/3)
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
 Address 0024.c33f.9e80
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Aging Time 300
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1 Desg FWD 19 128.3 P2p 
Fa0/2 Desg FWD 19 128.4 P2p 
Fa0/3 Root FWD 19 128.5 P2p 
Fa0/4 Altn BLK 19 128.6 P2p

S2

S2#sh spanning-tree
VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 32769
 Address 0014.a889.9c80
 Cost 19
 Port 3 (FastEthernet0/3)
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
 Address 0025.b4c7.c580
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Aging Time 300
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1 Altn BLK 19 128.1 P2p 
Fa0/2 Altn BLK 19 128.2 P2p 
Fa0/3 Root FWD 19 128.3 P2p 
Fa0/4 Altn BLK 19 128.4 P2p

S3

S3#sh spanning-tree
VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 32769
 Address 0014.a889.9c80
 This bridge is the root
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
 Address 0014.a889.9c80
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Aging Time 300
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1 Desg FWD 19 128.3 P2p 
Fa0/2 Desg FWD 19 128.4 P2p 
Fa0/3 Desg FWD 19 128.5 P2p 
Fa0/4 Desg FWD 19 128.6 P2p

Som synes är S3 root, varför? Om vi jämför mac-adresserna så ser vi att S3 har lägst, och då priority för alla tre är 32768 vinner därför S3.

S1’s root-port är fa0/3, fa0/4 står därför i Alternate/Blocking pga lägre port-id (cost är samma).

S2’s root-port är fa0/3, fa0/4 står därför i Alternate/Blocking pga lägre port-id (cost samma). Fa0/1-2 stängs också av då S1 har lägre mac-adress och sätter därför sina portar mot S2 som designated. Vi kan endast ha en designated-port per länk och fa0/1-2 blir därför Alternate.

Genomförande

Vi börjar med att konfa S1 som Primary och S3 som Secondary root.

S1

S1(config)#spanning-tree vlan 1 root primary

S3

S3(config)#spanning-tree vlan 1 root secondary

Vi kan se att R2’s root-port nu ändrats till Fa0/1:

S2#sh spanning-tree
VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 24577
 Address 0024.c33f.9e80 <- S1
 Cost 19
 Port 1 (FastEthernet0/1)
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
 Address 0025.b4c7.c580
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Aging Time 15
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1 Root FWD 19 128.1 P2p 
Fa0/2 Altn BLK 19 128.2 P2p 
Fa0/3 Altn BLK 19 128.3 P2p 
Fa0/4 Altn BLK 19 128.4 P2p

S3 som tidigare hade alla portar som designated (root-bridge) har nu satt Fa0/3 som root-port och fa0/4 som alternate.

S3(config)#do sh sp
VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 24577
 Address 0024.c33f.9e80
 Cost 19
 Port 5 (FastEthernet0/3)
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 28673 (priority 28672 sys-id-ext 1)
 Address 0014.a889.9c80
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Aging Time 300
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1 Desg FWD 19 128.3 P2p 
Fa0/2 Desg FWD 19 128.4 P2p 
Fa0/3 Root FWD 19 128.5 P2p 
Fa0/4 Altn BLK 19 128.6 P2p

Hur gör vi då om vi vill att STP ska föredra att gå över Fa0/4 istället för Fa0/3?

Första alternativet är att ändra port-priority (default 128), kom ihåg att lägst är bäst:

S3(config)#int fa0/4
S3(config-if)#spanning-tree port-priority ?
<0-240> port priority in increments of 16
S3(config-if)#spanning-tree port-priority 112
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1 Desg FWD 19 128.3 P2p 
Fa0/2 Desg FWD 19 128.4 P2p 
Fa0/3 Root FWD 19 128.5 P2p 
Fa0/4 Altn BLK 19 112.6 P2p

När vi verifierar med sh spanning-tree märks det ingen förändring? Vi har lägre priority men porten står fortfarande som ALT/Blocking. Detta hade jag helt glömt bort, root-port bestäms efter vad “upstream-neighbor” advertisar som port-id (port-priority+ interface-id). Ändrar vi istället samma konfig på S1 så kan vi direkt se skillnaden:

S1(config-if)#spanning-tree port-priority 112
S3#sh spanning-tree
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1 Desg FWD 19 128.3 P2p 
Fa0/2 Desg FWD 19 128.4 P2p 
Fa0/3 Altn BLK 19 128.5 P2p 
Fa0/4 Root FWD 19 128.6 P2p

Hittade följande förklaring på nätet som förklarade koncecptet bra:

The root bridge originates the bpdus, switch D receives bpdus on ports 5/1 and 5/2 , it compares the two bpdus received, both have the same bridge id so the port cost is checked. Port cost is dependent on the bw of the interface, in this case both have the same bandwidth so the senders port id is checked.

The senders port-id consists of the senders port priority and the port number of the sending interface.The bpdu with the lowest port-id will be preferred so the interface which received the best bpdu will be root and the other interface with a lower priority bpdu is blocked.

So in order to manipulate which port is forwarding or blocking on your local switch, you must configure the remote switch ports so that they will modify bpdu parameters on transmission.

Vi kan även ändra spanning-tree cost för en länk, vilket som synes är 19 just nu på samtliga länkar mellan S1-S2-S3 (default för 100M).

Om vi vill ändra S2’s root-port från Fa0/1 till Fa0/2 behöver vi bara öka costen på Fa0/1 (alternativt sänka den på Fa0/2):

S2(config)#inte fa0/1
S2(config-if)#spanning-tree cost ?
 <1-200000000> port path cost
S2(config-if)#spanning-tree cost 200
S2#sh spanning-tree
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1 Altn BLK 200 128.1 P2p 
Fa0/2 Root LIS 19 128.2 P2p 
Fa0/3 Altn BLK 19 128.3 P2p 
Fa0/4 Altn BLK 19 128.4 P2p

Observera att för cost så kan vi ändra direkt på switchen, vi behöver inte göra ändringen på neighbor. Detta då switchen alltid lägger till sin egen “Root Path Cost” när den mottager ett BPDU. S1 kommer skicka BPDU’s med RPC = 0, för fa0/1 blir det då 0+200, och fa0/2 0+19 -> fa0/2 blir root-port pga lägre cost.

Switching – RSTP

Då STP är alldeles för långsamt att konvergera och vi inte direkt kan konfigurera PortFast överallt togs istället “Rapid Spanning-Tree” 802.1w, fram.

RSTP-Ports

Nya Port-states:

 • Discarding (Blocking)
 • Learning
 • Forwarding

Port-Roles:

 • Root-port
 • Designated-port
 • Alternate-port
 • Edge-port
 • Backup-port

Link-types:

 • Point-to-point Link
 • Shared Link
 • Edge

Känns tyvärr lite ointressant att lägga ner en massa tid på att skriva ett långt inlägg om hur RSTP fungerar. Kommer nog istället hålla mina inlägg till att endast ta upp de mer praktiska bitarna (konfig/labbar) inom Switching tillsvidare. Har läst klart “CCNP Switch – Official Certification Guide” så ska lägga större delen av tiden nu på att labba och skumma igenom  TSHOOT – O-C Guide inför kommande cert om 2-3 veckor.

För att läsa mer om RSTP finns bl.a. följande sidor:

http://keepingitclassless.net/2013/07/ccie-spanning-tree-part-2-rstp/

http://blog.ine.com/wp-content/uploads/2011/11/understanding-stp-rstp-convergence.pdf

http://lostintransit.se/2013/08/08/rstp-synchronization-behind-the-scenes/

Switching – Spanning-Tree

Då vi saknar exempelvis ett TTL-fält i våra Lager 2-frames behövdes något för att förhindra att frames kan loopa i all oändlighet (broadcast stormar etc) och i slutändan sänka vårat nätverk när vi har redundanta länkar. Spanning-tree löser detta problem genom att helt enkelt stänga av redundanta länkar och på så vis förhindra att en loop kan bildas.

spanning-tree

Switcharna i vår topologi kommer först att välja en Root-Bridge oavsett vilken typ av Spanning-tree vi använder oss, vilket blir switchen med lägst Bridge-ID. Detta är inkluderad i “Bridge Protocol Data Unit” (BPDU) och skickas av samtliga switchar.

Bridge Protocol Data Unit

BDU-frame

BPDU

Det finns två typer av BPDU-paket:

 • Configuration BPDU – Skickas endast av Root-Bridge
 • Topology Change Notification (TCN) BPDU – Informerar om att en ändringar skett i topologin, skickas endast ut på Root-Port

Bridge-ID består av:

 • Bridge Priority – 0 till 61440,  kan bara sättas i inkrement av 4096
 • System ID Extension – 0 till 4095, används av PVST/PVST+, anger VLAN-id
 • MAC-Adress

Per default kommer alla switchar ha Bridge Priority satt till 32768, det blir således den switchen med lägst mac-adress (äldst) som väljs till till Root-Bridge. Varje switch kommer dock först sätta sig själv som Root-Bridge då de ännu inte har någon koll på hur topologin ser ut. Switchen gör detta genom att fylla i sin mac-adress under Root-ID & Bridge-ID och skickar ut  BPDU-paketet på alla aktiva länkar. BPDU-Hello timer är default satt till 2 sekunder.

VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 32769
 Address 0024.c33f.9e80
 Cost 12
 Port 56 (Port-channel1)
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
 Address 0024.c33f.9e80
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Aging Time 300

När en switch sedan tar emot ett BPDU-paket jämför den Root-ID:t med vad den själv har konfigurerat, är värdet bättre (lägre) byter den Root-bridge.

De här bilderna visar förloppet väldigt bra:

switches-in-triangle

Varje switch sätter sig själv som Root-Bridge och bygger ett BPDU-paket med Priority 32768 & dess MAC-adress.

switches-send-bpdu

BPDU-paket skickas ut på alla aktiva interface.

stp-root-elected

Switch B & C inser att Switch A har ett lägre Root-ID och sätter den som Root-Bridge.  Switcharna kommer sedan försöka räkna ut den bästa vägen till Root-Bridge och stänger av redundanta vägar till samma destination. När Switch A skickar ut sina BPDU-paket kommer den sätta något som kallas “root path cost”, STPs metric, till 0. När Switch B & C tar emot paketet adderar de först STP-costen till RPC enligt följande tabell:

 • 4M – 250
 • 10M – 100
 • 100M – 19
 • 1G – 4
 • 10G – 2

Det är endast Root-Bridge som genererar BPDU-paket, Switch B & C vidarebefordrar bara paketen, dock med den uppdaterade “Root path costen” samt att de sätter sin egen mac-address under “Bridge-ID”.

Switch C kommer få ett BPDU-paket från Switch B som ser ut enligt följande:

Root-ID: AAA
Bridge-ID: BBB
Root-path-cost: 19

Switch B får följande från Switch C:

Root-ID: AAA
Bridge-ID: CCC
Root-path-cost: 19

De jämför paketet med vad den fått från Switch A:

Root-ID: AAA / AAA  / AAA
Bridge-ID: AAA / BBB / CCC
Root-path-cost: 0 / 19 / 19

Både switch A & B kommer därför välja Fa0/0 som bästa vägen till Root-bridge pga lägst RPC. Denna port kallas “Root-port” och en switch kan endast ha en aktiv root-port. Om det skulle vara samma RPC över två länkar kommer switchen välja interfacet med lägst Interface-ID (Fa0/0>Fa0/1 etc).

Spanning-Tree

 • Första versionen av STP, 802.1d
 • Kallas även “Common Spanning Tree” (CST)
 • Har endast en STP-topologi för samtliga VLAN

STP använder tre port-states:

 • Root-Port – Den port med lägst RPC till Root-Bridge
 • Designated port – Forwardar trafik, kan endast finnas en per länk
 • Blocked/Non-designated port – redundant port som stängts av

Root-Bridge har självfallet ingen Root-port utan sätter istället samtliga interface till “Designated Port” (D-P). Vi har redan räknat ut vilken port som blir Root-port för Switch B & C.

Då vi endast kan ha en Designated Port per länk måste Switch B & C komma överens om vem som får sätta sin port som D-G för fa0/1, vinnaren blir återigen den med lägst Bridge-ID (mac-adress), dvs Switch B. Skulle vi ha två redundanta länkar mellan Switch B & C kommer ju även Bridge-ID vara identiskt, STP använder då istället lägst interface-ID.

Det enda som återstår för Switch C blir att sätta sitt interface som Blocked/Non-Designated port. En blockerad port droppar alla inkommande frames men lyssnar fortfarande på BPDU-paket.  Postade en bild på ytterligare ett exempel i ett tidigare inlägg för en lite mer avancerad topologi:

2013-08-31 21.56.49

I detta fall har jag satt SW E som root-bridge. Förhoppningsvis kan du nu räkna ut vad SW D kommer göra med sin länk upp till SW A & B. 🙂

Vi bör alltid själva bestämma vilken switch som ska vara root-bridge (vi riskerar annars att det blir någon gammal skräp-switch tack vare lägst mac-adress) genom kommandot:

spanning-tree vlan 1 root primary

Detta sänker automatiskt priorityn med 8192 mindre än nuvarande root-bridge,

VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 32769
 Address 0014.a889.9c80
 This bridge is the root
S3(config)#spanning-tree vlan 1 root primary
S3(config)#do sh spanning-tree
VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 24577
 Address 0014.a889.9c80
 This bridge is the root

Vi kan även konfigurera en backup för att ta över vid ett evenuellt avbrott:

spanning-tree vlan 1 root secondary

Detta adderar 4096 till nuvarande root-bridge id:

VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 24577
 Address 0014.a889.9c80
 Cost 12
 Port 56 (Port-channel1)
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 28673 (priority 28672 sys-id-ext 1)
 Address 0024.c33f.9e80

Förutsatt att vi lämnat övriga switchar med default-värden är detta en bra lösning. Men för att vara på den säkra sidan kan vi även sätta ett manuellt priority-värde med:

spanning-tree vlan 1 priority n (0 -61440)

På så vis kan vi även höjja priorityn för en switch vi absolut inte vill ska kunna bli Root-bridge.

STP Portstates

En stor nackdel med STP är dess konvergenstid (upp till 50 sekunder) när en port från från down/blocking till forwarding.

stp-states

När vi tar upp ett nytt interface kommer följande alltid ske:

1. Porten ställs i Blocking, switchen lyssnar på BPDU-frames för att verifera att porten är en giltig root- eller designated port.

2. Porten ställs i Listening, använder Forward delay-timer (default 15 sek) där den skickar/tar emot BPDU-frames för att lära sig om Root-Bridge etc.

3. Porten ställs i Learning, använder Forward delay-timer (default 15 sek) för att lära sig tillhörande mac-adresser.

4. Porten ställs i Forwarding och vi kan nu skicka/ta emot data.

Switch(config-if)#no shut
00:04:21: set portid: VLAN0001 Fa0/1: new port id 8003
00:04:21: STP: VLAN0001 Fa0/1 -> listening
*Mar 1 00:04:22.135: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 00:04:23.142: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
00:04:36: STP: VLAN0001 Fa0/1 -> learning
00:04:51: STP: VLAN0001 sent Topology Change Notice on Fa0/3
00:04:51: STP: VLAN0001 Fa0/1 -> forwarding

Om en blockerad port slutar ta emot BPDU-paket måste den först vänta ut dess “max-age” timer (20sek) innan den den kan få över till Listening. Detta gäller även för en Root-port, har vi inte mottaget ett BPDU-paket på 20 sekunder räknar switchen med att vägen till root-bridge är nere och kommer istället försöka hitta en ny root-port.  Max-age är tiden switchen cachar BPDU-information.

I värsta fall tar det med andra ord 20 + 15 + 15 = 50 sekunder innan vi kan skicka data över en länk.

STP Timers & Tuning

Då det endast är Root-Bridge som generar BPDU-paketen för STP/PVST/PVST+ är det endast där vi bör modifiera STP-timers.

Hello-timer (2 sekunder default)

spanning-tree vlan x hello-time n

Forward-Delay (15 sekunder default)

spanning-tree vlan x forward-time n

Max-Age (20 sekunder default)

spanning-tree vlan x max-age n

Switchen kan även ta fram optimala värden åt oss beroende på hur många switch-hopp det finns i vår topologi via kommandot:

spanning-tree vlan x root primary diameter n

S1(config)#spanning-tree vlan 1 root primary diameter 3

VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol ieee
 Root ID Priority 20481
 Address 0024.c33f.9e80
 This bridge is the root
 Hello Time 2 sec Max Age 12 sec Forward Delay 9 sec

Vi kan även modifiera RPC för ett interface via:

if)#spanning-tree vlan x cost n (1-200000000)

Och port-priority med:

spanning-tree vlan x port-priority n (0-240, increments of 16)

STP Topology Change

Om en förändring sker i vår topologi, dvs att ett interface går upp/ner, kommer den aktuella switchen att skicka ett “BPDU  Topology Change Notification”-paket (BPDU TCN) ut på sin root-port. Detta vidarebefordras sedan av övriga switchar tills den når root-bridge.

Switch(config-if)#shut
00:04:11: STP: VLAN0001 sent Topology Change Notice on Fa0/3
*Mar 1 00:04:13.335: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down
*Mar 1 00:04:14.342: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
Switch(config-if)#no shut
......
00:04:51: STP: VLAN0001 sent Topology Change Notice on Fa0/3
00:04:51: STP: VLAN0001 Fa0/1 -> forwarding

Packetet ack:as av root-bridge som sedan sätter TCN-biten (Topology Change Notification) i nästa BPDU Configuration-frame. Detta säger åt underliggande switchar att minska sin “Bridge-table aging time” från default 300 sek till dess Forward-Delay value (15sek). Detta flushar ut gamla mac-adresser mycket snabbare vilket i sin tur ger switcharna en uppdaterad bild av hur den eventuellt nya topologin ser ut.

Problemet är dock att detta skickas ut oavsett vilket interface som går upp/ner, dvs även host-portar har denna effekt på nätverket. Har vi ett nät med 500 användare är det inte ofta vår aging-time kommer vara över 15 sekunder.

För att lösa detta infördes “PortFast”, vilket jag kommer berätta mer om i ett senare inlägg. En av fördelarna med PortFast är dock att switchen EJ skickar ut någon TCN-frame om en förändring sker på interfacet.

PortFast

Används för “edge ports”, dvs edge portar till hosts/voip-telefoner/routrar där vi endast har en inkopplad enhet (och som inte använder STP). PortFast sätter Forward Delay till 0 vilket gör att porten direkt kan gå från Down/Blocking till Forwarding. Som vi nämnde ovan skickas det inte heller några BPDU TCNs vid förändringar på interfacet. Däremot så lyssnar porten så att det inte kommer in några BPDU-paket, om så är fallet kommer porten omedelbart tappa PortFast-funktionen och istället använda “vanliga” STP-timers.

interface FastEthernet0/1
 spanning-tree portfast

Vi kan verifiera vilka interface som har PortFast konfigurerat via show spanning-tree.

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
------------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1 Desg FWD 19 128.3 P2p Edge 
Fa0/2 Desg FWD 19 128.4 P2p 
Fa0/3 Root FWD 19 128.5 P2p 
Fa0/4 Altn BLK 19 128.6 P2p 
Fa0/6 Desg FWD 19 128.8 P2p 
Fa0/24 Desg FWD 19 128.26 P2p

En debug visar hur mycket snabbare det nu går att få upp interfacet igen, observera även att det inte skickas något TCN-paket.

Switch(config-if)#no shut
00:11:20: set portid: VLAN0001 Fa0/1: new port id 8003
00:11:20: STP: VLAN0001 Fa0/1 ->jump to forwarding from blocking
*Mar 1 00:11:20.467: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 00:11:21.473: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
Switch(config-if)#

Per-VLAN Spanning Tree (PVST)

pvst

En Cisco proprietär lösning som skapar en Spanning-tree instans per VLAN, vi kan således ha en Root-Bridge för Vlan 10 och en för Vlan 20 etc. Ger oss möjlighet att skicka trafik för vlan 20 över en länk som vlan 10 blockerat och vice versa, vi tappar på så vis inte  så mycket av den potentiella prestandan.

Nackdelen är att den kräver att vi använder ISL som trunking-protokoll.

Per-VLAN Spanning-Tree+ (PVST+)

En förbättrad version av föregångaren som tillåter oss använda både 802.1q & ISL som trunking-protokoll.

Här finns lite mer intressant information att läsa om vilka mer skillnader det finns:

http://cciethebeginning.wordpress.com/2008/10/15/differences-between-pvst-and-pvst/