IPv6 – EIGRP

Detta blir ett kort inlägg om EIGRP för att ta upp de skillnader som finns i implementering av EIGRP under IPv6 till skillnad mot IPv4. Se tidigare inlägg för information om mer grundläggande saker som Query-packets, Successor/Feasible successor, Stuck in Active etc.

  • Aktiveras per interface istället för via network-statements (ipv6 eigrp n)
  • Vi måste konfigurera ett router-id under eigrp-processen
  • EIGRP-processen är per default i shutdown, aktiveras genom “no shutdown” under ipv6 router eigrp n
  • Kräver IOS >=12.4.(6)T
  • Split-Horizon inaktiverat då vi kan ha flera ip-adresser per interface
  • Ingen klassfull routing eller auto-summering
  • Använder multicast-adressen FF02::A (L2 dst-adr 33:33:00:00:00:0A)

Vi konfar upp EIGRP-IPV6 enligt följande:

R1(config)#inte fa0/1
R1(config-if)#ipv6 eigrp 10 
R1(config-if)#ipv6 router eigrp 10
R1(config-rtr)#router-id 10.10.10.10
R1(config-rtr)#no shutdown
*Mar 1 00:14:58.123: %DUAL-5-NBRCHANGE: IPv6-EIGRP(0) 10: Neighbor FE80::2 (FastEthernet0/1) is up: new adjacency

Vi kan verifiera att allt är ok via:

R1#show ipv6 protocols
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "static"
IPv6 Routing Protocol is "eigrp 10"
 EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
 EIGRP maximum hopcount 100
 EIGRP maximum metric variance 1
 Interfaces:
 FastEthernet0/1
 Redistribution:
 None
 Maximum path: 16
 Distance: internal 90 external 170
R1#show ipv6 eigrp neighbors 
IPv6-EIGRP neighbors for process 10
H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq
 (sec) (ms) Cnt Num
0 Link-local address: Fa0/1 11 00:24:58 1291 5000 0 3
 FE80::2
R1#show ipv6 eigrp topology 
IPv6-EIGRP Topology Table for AS(10)/ID(10.10.10.10)
Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
 r - reply Status, s - sia Status
P 2001:DB8:6783::/64, 1 successors, FD is 281600
 via Connected, FastEthernet0/1
R1#show ipv6 eigrp traffic 
IPv6-EIGRP Traffic Statistics for AS 10
 Hellos sent/received: 332/332
 Updates sent/received: 4/5
 Queries sent/received: 0/0
 Replies sent/received: 0/0
 Acks sent/received: 3/2
 SIA-Queries sent/received: 0/0
 SIA-Replies sent/received: 0/0
 Hello Process ID: 230
 PDM Process ID: 194
 IPv6 Socket queue: 0/50/1/0 (current/max/highest/drops)
 Eigrp input queue: 0/2000/1/0 (current/max/highest/drops)

Debug från skapande av adjacency (debug ipv6 eigrp):

*Mar 1 00:40:48.855: %DUAL-5-NBRCHANGE: IPv6-EIGRP(0) 10: Neighbor FE80::2 (FastEthernet0/1) is up: new adjacency
*Mar 1 00:40:48.871: IPv6-EIGRP(0:10): 2001:DB8:6783::/64 - do advertise out FastEthernet0/1
*Mar 1 00:40:48.875: IPv6-EIGRP(0:10): Int 2001:DB8:6783::/64 metric 281600 - 256000 25600
*Mar 1 00:40:48.967: IPv6-EIGRP(0:10): Processing incoming UPDATE packet
*Mar 1 00:40:50.919: IPv6-EIGRP(0:10): 2001:DB8:6783::/64 - do advertise out FastEthernet0/1
*Mar 1 00:40:50.927: IPv6-EIGRP(0:10): Int 2001:DB8:6783::/64 metric 281600 - 256000 25600
*Mar 1 00:40:50.931: IPv6-EIGRP(0:10): Processing incoming UPDATE packet
*Mar 1 00:40:50.931: IPv6-EIGRP(0:10): Int 2001:DB8:6783::/64 M 307200 - 256000 51200 SM 281600 - 256000 25600
*Mar 1 00:40:50.935: IPv6-EIGRP(0:10): 2001:DB8:6783::/64 routing table not updated

Om vi vill summera ett nät använder vi kommandot:

R1(config-if)#ipv6 summary-address eigrp 10 2001:DB8:6783::/32
R2#sh ipv6 route eigrp
 IPv6 Routing Table - 18 entries
 Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
 U - Per-user Static route, M - MIPv6
 I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
 O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
 ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
 D - EIGRP, EX - EIGRP external
D 2001:DB8::/32 [90/307200]
 via FE80::1, FastEthernet0/1

En debug visar följande, observera att vi precis som i IPv4 river adjacency och inte bara skickar ett nytt Update-packet:

*Mar 1 00:43:32.199: IPv6-EIGRP(0:10): 2001:DB8::/32 (5/281600) added to RIB
 *Mar 1 00:43:32.199: %DUAL-5-NBRCHANGE: IPv6-EIGRP(0) 10: Neighbor FE80::2 (FastEthernet0/1) is down: summary configured
 *Mar 1 00:43:34.299: %DUAL-5-NBRCHANGE: IPv6-EIGRP(0) 10: Neighbor FE80::2 (FastEthernet0/1) is up: new adjacency
 *Mar 1 00:43:34.315: IPv6-EIGRP(0:10): 2001:DB8:6783::/64 - don't advertise out FastEthernet0/1
 *Mar 1 00:43:34.319: IPv6-EIGRP(0:10): 2001:DB8::/32 - do advertise out FastEthernet0/1
 *Mar 1 00:43:34.319: IPv6-EIGRP(0:10): Int 2001:DB8::/32 metric 281600 - 256000 25600
 *Mar 1 00:43:34.379: IPv6-EIGRP(0:10): Processing incoming UPDATE packet

Det finns inte så mycket mer att ta upp faktiskt, det mesta är sig likt från IPv4. Next up, BGP! 🙂

1 reaktion på ”IPv6 – EIGRP

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.