IPv6 – Simple Topology & RIPng

Detta blir ett kortare inlägg om hur vi konfar upp ett litet IPv6-nät med Global & Link-local adresser.

ipv6-simple-topology

Låt oss börja med R1:

För att aktivera IPv6 routing måste vi först lägga till:

ipv6 unicast-routing

Interface-konfigen blir sedan:

interface FastEthernet0/0
description To CustLAN
!Global
ipv6 address 2001:db8:6783:1::1/64
!Sätter statisk ipv6 för link-local istället för en genererad EUI64-adress
ipv6 address fe80::1 link-local
no shut
interface Serial0/0
 ipv6 address FE80::1 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:6783:12::1/64
 clock rate 256000
no shut

interface Serial0/1
 ipv6 address FE80::1 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:6783:13::1/64
 clock rate 256000
no shut
interface Loopback0
ipv6 address 2001:db8:6783:1111::1/64

Det är inga problem att ha samma link-local adress på alla interface, kom ihåg att den endast gäller lokalt inom L2-segmentet!

Detta ger följande output:

ipv6-biref

R2:

ipv6 unicast-routing
interface Loopback0
ipv6 address 2001:DB8:6783:2222::2/64

interface FastEthernet0/0
ipv6 address FE80::2 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:6783:2::2/64
no shut

interface Serial0/0
ipv6 address FE80::2 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:6783:12::2/64
no shut

interface Serial0/1
ipv6 address FE80::2 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:6783:23::2/64
 clock rate 256000
no shut

R3

ipv6 unicast-routing
interface Loopback0
ipv6 address 2001:DB8:6783:3333::3/64
no shut
interface FastEthernet0/0
ipv6 address FE80::3 link-local
ipv6 address 2001:DB8:6783:3::3/64
no shut
interface Serial0/0
ipv6 address FE80::3 link-local
ipv6 address 2001:DB8:6783:23::3/64
no shut
interface Serial0/1
ipv6 address FE80::3 link-local
ipv6 address 2001:DB8:6783:13::3/64
no shut

Hur gör vi då om vi vill använda oss av ett routing-protokoll. Låt oss börja med den enklaste, RIPng (RIP Next-Generation).

Till skillnad från IPv4 så aktiverar vi RIPng på interfacet istället för via network-statements, samt vilken RIP-instans vi vill ansluta interfacet till.

Konfigen är densamma för R1/R2/R3:

int fa0/0
ipv6 rip RIP-LAB enable
int s0/0
ipv6 rip RIP-LAB enable
int s0/1
ipv6 rip RIP-LAB enable
int lo0
ipv6 rip RIP-LAB enable

Löjligt enkelt. Vi verifierar med hjälp av show ipv6 route rip:

ipv6-route

Observera att routern använder Link-local adresser som next hop!

R1#ping ipv6 2001:db8:6783:2::2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:6783:2::2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/5/20 ms
R1#ping ipv6 2001:db8:6783:3::3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:6783:3::3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/9/28 ms

1 reaktion på ”IPv6 – Simple Topology & RIPng

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.