BGP – Advanced BGP Lab, del 2

EBGP & Redistribution

  • Configure EBGP between AS-peers
  • Configure BGP authentication between R7 and R11, use password VAULT
  • Make sure all BGP neighbor relationships are working before you continue with the next steps.
  • Advertise all physical and loopback interfaces in BGP, you are not allowed to use the “network” command to achieve this.
  • Achieve full connectivity, every IP address should be pingable. Use a TCLSH script to do this.

Detta blir en fortsättning på gårdagens lab som finns att läsa här. Kom ihåg att varje BGP Speaker kräver en specifik route till respektive neighbor, en default-route räcker ej. Då vi endast annonserar Loopbacks inom IGPs/AS (förutom sub-AS10 & 20/confederation) behöver vi även sätta upp statiska routes. Glöm inte heller ebgp-multihop den här gången… 🙂

EBGP

R2

router bgp 100
 neighbor 4.4.4.4 remote-as 300
 neighbor 4.4.4.4 ebgp-multihop 255
 neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0
ip route 4.4.4.0 255.255.255.0 192.168.24.4

R3

router bgp 100
 neighbor 4.4.4.4 remote-as 300
 neighbor 4.4.4.4 ebgp-multihop 255
 neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0
ip route 4.4.4.0 255.255.255.0 192.168.34.4

R4

router bgp 10
 neighbor 2.2.2.2 remote-as 100
 neighbor 2.2.2.2 ebgp-multihop 255
 neighbor 2.2.2.2 update-source Loopback0
neighbor 3.3.3.3 remote-as 100
 neighbor 3.3.3.3 ebgp-multihop 255
 neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0
neighbor 6.6.6.6 remote-as 200
 neighbor 6.6.6.6 ebgp-multihop 2
 neighbor 6.6.6.6 update-source Loopback0
ip route 2.2.2.0 255.255.255.0 192.168.24.2
ip route 3.3.3.0 255.255.255.0 192.168.34.3
ip route 6.6.6.0 255.255.255.0 192.168.46.6

R5

router bgp 10
 neighbor 6.6.6.6 remote-as 200
 neighbor 6.6.6.6 ebgp-multihop 2
 neighbor 6.6.6.6 update-source Loopback0
ip route 6.6.6.0 255.255.255.0 192.168.56.6

EBGP-förhållandet mellan confederation-AS #10 & #20 konfigurerade vi upp i gårdagens inlägg här.

R6

router bgp 200
 neighbor 4.4.4.4 remote-as 300
 neighbor 4.4.4.4 ebgp-multihop 2
 neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0
 neighbor 5.5.5.5 remote-as 300
 neighbor 5.5.5.5 ebgp-multihop 2
 neighbor 5.5.5.5 update-source Loopback0
ip route 4.4.4.0 255.255.255.0 192.168.46.4
 ip route 5.5.5.0 255.255.255.0 192.168.56.5

R7

router bgp 200
 neighbor 11.11.11.11 remote-as 400
 neighbor 11.11.11.11 ebgp-multihop 2
 neighbor 11.11.11.11 update-source Loopback0
ip route 11.11.11.0 255.255.255.0 192.168.117.11

R9

router bgp 20
 neighbor 10.10.10.10 remote-as 400
 neighbor 10.10.10.10 ebgp-multihop 2
 neighbor 10.10.10.10 update-source Loopback0
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.109.10

R10

router bgp 400
 neighbor 9.9.9.9 remote-as 300
 neighbor 9.9.9.9 ebgp-multihop 2
 neighbor 9.9.9.9 update-source Loopback0
ip route 9.9.9.0 255.255.255.0 192.168.109.9

R11

router bgp 400
 neighbor 7.7.7.7 remote-as 200
 neighbor 7.7.7.7 ebgp-multihop 2
 neighbor 7.7.7.7 update-source Loopback0
ip route 7.7.7.0 255.255.255.0 192.168.117.7

Authentication

Enligt labben behöver vi sätta upp autentisering mellan R7 – R11 med lösenordet “VAULT”.

R7 
 router bgp 200
 neighbor 11.11.11.11 password VAULT

R11
 router bgp 400
 neighbor 7.7.7.7 password VAULT

Redistribution

Nästa steg är att annonsera alla fysiska interface (inkl. loopbacks) in i BGP, vi får ej använda “network”. Enklast bör väl vara att köra redistribute på connected, route-map:en är bara för att göra det lite snyggare och sätta origin till IGP istället för “unknown”.

route-map REDIST_C permit 10
 set origin igp

router bgp x
 redistribute connected route-map REDIST_C

La in ovanstående på samtliga routrar i topologin. Vilket gav följande i R1:

R1#sh ip bgp
 BGP table version is 10, local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
 r RIB-failure, S Stale
 Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
 *> 1.1.1.0/24 0.0.0.0 0 32768 i
 r>i2.2.2.0/24 2.2.2.2 0 100 0 i
 r>i3.3.3.0/24 3.3.3.3 0 100 0 i
 * i4.4.4.0/24 4.4.4.4 0 100 0 300 i
 * i 4.4.4.4 0 100 0 300 i
 * i5.5.5.0/24 4.4.4.4 0 100 0 300 i
 * i 4.4.4.4 0 100 0 300 i
 * i6.6.6.0/24 4.4.4.4 0 100 0 300 200 i
 * i 4.4.4.4 0 100 0 300 200 i
 * i7.7.7.0/24 4.4.4.4 0 100 0 300 200 i
 * i 4.4.4.4 0 100 0 300 200 i
 * i8.8.8.0/24 4.4.4.4 0 100 0 300 i
 * i 4.4.4.4 0 100 0 300 i
 * i9.9.9.0/24 4.4.4.4 0 100 0 300 i
 * i 4.4.4.4 0 100 0 300 i
 * i192.168.12.0 2.2.2.2 0 100 0 i
 *> 0.0.0.0 0 32768 i
 * i192.168.13.0 3.3.3.3 0 100 0 i
 *> 0.0.0.0 0 32768 i
 *>i192.168.24.0 2.2.2.2 0 100 0 i
 *>i192.168.34.0 3.3.3.3 0 100 0 i
 * i192.168.45.0 4.4.4.4 0 100 0 300 i
 * i 4.4.4.4 0 100 0 300 i
 * i192.168.46.0 4.4.4.4 0 100 0 300 i
 * i 4.4.4.4 0 100 0 300 i
 * i192.168.56.0 4.4.4.4 0 100 0 300 i
 * i 4.4.4.4 0 100 0 300 i
 * i192.168.58.0 4.4.4.4 0 100 0 300 i
 * i 4.4.4.4 0 100 0 300 i
 * i192.168.67.0 4.4.4.4 0 100 0 300 200 i
 * i 4.4.4.4 0 100 0 300 200 i
 * i192.168.89.0 4.4.4.4 0 100 0 300 i
 * i 4.4.4.4 0 100 0 300 i
 * i192.168.109.0 4.4.4.4 0 100 0 300 i
 * i 4.4.4.4 0 100 0 300 i
 * i192.168.117.0 4.4.4.4 0 100 0 300 200 i
 * i 4.4.4.4 0 100 0 300 200 i

Som synes är det endast näten inom AS100 den lägger till i routing-tabellen.. Anledningen till detta är rätt enkel, R1 har ingen route till 4.4.4.4 (next-hop). Enklaste lösningen är väl att konfigurera next-hop-self på våra border-routers istället.

R2

router bgp 100
 neighbor 1.1.1.1 next-hop-self

R3

router bgp 100
 neighbor 1.1.1.1 next-hop-self

Och så vidare, behöver göra detta på varje border-router vars neighbor saknar egna routes för loopbacks i andra AS.

TCL Verifiering

tclsh
foreach address {
1.1.1.1
2.2.2.2
3.3.3.3
4.4.4.4
5.5.5.5
6.6.6.6
7.7.7.7
8.8.8.8
9.9.9.9
10.10.10.10
11.11.11.11
} { ping $address repeat 1 }

R1

Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 128/128/128 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 3.3.3.3, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 56/56/56 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 4.4.4.4, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 120/120/120 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 5.5.5.5, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 140/140/140 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 6.6.6.6, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 144/144/144 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 7.7.7.7, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 192/192/192 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 144/144/144 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 9.9.9.9, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 216/216/216 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.10, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 252/252/252 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 11.11.11.11, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 324/324/324 ms

R5

Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 212/212/212 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 104/104/104 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 3.3.3.3, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 132/132/132 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 4.4.4.4, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 60/60/60 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 5.5.5.5, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 6.6.6.6, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 44/44/44 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 7.7.7.7, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 100/100/100 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 32/32/32 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 9.9.9.9, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 100/100/100 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.10, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 100/100/100 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 11.11.11.11, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 184/184/184 ms

R11

Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 308/308/308 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.2, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 216/216/216 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 3.3.3.3, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 216/216/216 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 4.4.4.4, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 280/280/280 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 5.5.5.5, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 148/148/148 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 6.6.6.6, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 68/68/68 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 7.7.7.7, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 36/36/36 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 152/152/152 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 9.9.9.9, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 80/80/80 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.10, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 56/56/56 ms
Type escape sequence to abort.
Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 11.11.11.11, timeout is 2 seconds:
!
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Vackert! Nu är det bara den roliga biten kvar med “path modifications” men det får allt vänta till nästa vecka då det är party ikväll. 🙂

1 reaktion på ”BGP – Advanced BGP Lab, del 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.