IPv6 – The Basics

 • IPv6 adresser är 128 bitar långa
 • Separeras med en kolon för varje 16:e bits (16 bits : 16 bits : etc..)
 • Subnätmask specificeras med hjälp av /64 /32 etc
 • Skrivs i Hex istället för binärt (0-9, A-F)
 • Broadcast existerar inte i IPv6 (ersatt av multicast)
 • Stödjer autokonfigurering av adresser (stateless autoconfiguration)
 • Använder ej fragmentering
 • IPv6-headern använder ej checksum utan förlitar sig på underliggande protokoll
 • IPv6-headern är förenklad i jämförelse med sin lillebror IPv4, vilket ger snabbare hantering
 • Ett interface kan ha flera olika IPv6-adresser konfigurerat samtidigt (Global & Link-local osv)

IPv6-adresser

En IPv6-adress skrivs enligt följande:

2001:0db8:0000:0000:abc0:0001:ffff:2025/64

Varje “grupp” representerar 16 bitar, 16 x 8 = 128 bitar. Vi kan dock förenkla skrivandet genom att summera grupper bestående av endast nollor genom att istället skriva “::”, detta går endast att använda en gång dock!

Ipv6_address_leading_zeros.svg

2001:0db8::abc0:0001:ffff:2025/64

Vi kan även utesluta alla inledande 0:or, detta ger oss följande:

2001:db8::abc0:1:ffff:2025/64

Om vi vill konvertera adressen till binärt så använder vi följande tabell. Kom ihåg att varje “grupp” i adressen består av 16 bitar (vilket är binärt 0000 0000 0000 0000). Varje siffra/bokstav motsvarar med andra ord fyra bitar binärt.

binary-to-hex

2001 = 0010 0000 0000 0001
0db8 = 0000 1101 1011 1000
0000 = 0000 0000 0000 0000
0000 = 0000 0000 0000 0000
abc0 = 1010 1011 1100 0000
0001 = 0000 0000 0000 0001
ffff = 1111 1111 1111 1111
2025 = 0010 0000 0010 0101

IPv6 Adress-typer

 • Global (Unicast/Anycast)

Adressen börjar alltid binärt med 001…, dvs i hex: 2000::/3 – 3fff::/3. Är alltid “Globally available”/Publik adress som är nåbar över internet förutsatt att routing finns givetvis. RFC 6177 rekommenderar att ISPs och dylikt aldrig bör ge sina kunder nät mindre än /64.

 • Multicast

Börjar alltid binärt med 1111 1111, dvs i hex: FF00::/8. Används betydligt mer i IPv6 då broadcast inte längre finns kvar. Är alltid destinations-adressen, ej source.

 • Loopback

Till skillnad från IPv4 så har endast en adress reserverats, ::1/128.

 • Link-local

Börjar alltid binärt med 1111 1110 10.., dvs i hex: FE80::/8. Konfigureras automatiskt när vi aktiverar IPv6 på ett interface och tillåter oss att kommunicera över ett L2-segment utan ytterligare konfig. Hostadressen (EUI-64) genereras från enhetens MAC-adress. Men då en MAC-adress endast är 48-bitar behövdes ytterligare 16 bitar läggas till.

De löste detta genom att dela vår mac-adress på mitten och lägga till FF:FE. En mac-adress på ex. 0000.abcd.1111 blir med andra ord:

0000.abFF:FEcd.1111 – vilket ger oss 64 bitar. För att krångla till det ytterligare så konverteras den inledande 7:e biten för att identifiera att detta är en genererad adress. Om vi först skriver om vår inledande grupp till binärt så ser vi vad resultat blir:

0000 0000 0000 0000, inverterar vi den 7:e biten blir adressen istället: 0000 0010 0000 0000, tillbaka till hex får vi: 0200. Den nya EUI64-adressen blir med andra ord:

0200.abFF:FEcd.1111, kombinerat med den inledande nätadressen FE80:: får vi, FE80::200:abFF:FEcd.1111/64.

Vi kan verifiera detta på en router enligt följande:

R1(config)#inte fa0/0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#mac-address 0000.abcd.1111
R1(config-if)#ipv6 enable
R1#sh ipv6 int fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
 IPv6 is enabled, link-local address is FE80::200:ABFF:FECD:1111

Stiligt! 🙂

Innan routern börjar använda link-local adressen skickas dock först ett ICMPv6-paket kallat “Neighbor solicitation” med source-adressen “::”, för att vara säker på att adressen inte redan används.

IPv6-neighborsolicitation

Får den inget svar skickas istället ett “neighbor advertisement” och informerar resterande enheter på L2-segmentet om sin nya adress.

IPv6-neighboradvertisement

Om vi testar i följande topologi att endast aktivera IPv6 på interfacet och pinga PCs link-local FE80::C005:22FF:FE40:0:

IPv6

R1#ping ipv6 FE80::C005:22FF:FE40:0
Output Interface: FastEthernet0/0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to FE80::C005:22FF:FE40:0, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of FE80::200:ABFF:FECD:1111
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/24/32 ms

1 reaktion på ”IPv6 – The Basics

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.