OSPF – Virtual Links

Detta blir ett kort inlägg om Virtual Link, vilket som jag redan nämnt i några tidigare inlägg används för att skapa en sorts tunnel mellan ABR’s när en ny area inte har direktkontakt med area 0 (som annars är ett krav för att kommunikationen skall fungera).

ospf virtuallink

Om vi använder oss av ovanstående topologi så kan vi testa detta i praktiken. Som synes har area 20 ingen direktanslutning till area 0 just nu, hur påverkar det routing-uppdateringarna?

Vi kan se i R2 att den bildat neighbor adjacency mot både R1 & R2:

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
1.1.1.1 1 FULL/DR 00:00:33 10.0.0.1 FastEthernet0/1
3.3.3.3 1 FULL/DR 00:00:39 172.16.0.2 FastEthernet0/0

Men en “sh ip route” ser dock mindre bra ut..

R1

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C 192.168.0.0/24 is directly connected, Loopback0

R2

C 172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
 10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
O IA 192.168.0.0/24 [110/11] via 10.0.0.1, 00:04:05, FastEthernet0/1

R3

C    172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0

R3 får inga routes, och R2 lär sig bara om area 0. Det är här virtual-link kommer in i bilden, genom att skapa en tunnel över area 10 kan vi “lura” area 20 att den är “directly connected”. Vi skapar länken mellan ABR’s i själva “transit arean”, i detta fall mellan R1 & R2, med följande kommando:

R1

router ospf 1
area 10 virtual-link 2.2.2.2

R2

router ospf 1
area 10 virtual-link 1.1.1.1

Observera att det ej är ip-adressen till ABR vi anger utan dess router-id!

R1#sh ip ospf virtual-links 
Virtual Link OSPF_VL0 to router 2.2.2.2 is up
 Run as demand circuit
 DoNotAge LSA allowed.
 Transit area 10, via interface FastEthernet0/1, Cost of using 10
 Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,
 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
 Hello due in 00:00:04
 Adjacency State FULL (Hello suppressed)
 Index 1/2, retransmission queue length 0, number of retransmission 0
 First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)
 Last retransmission scan length is 0, maximum is 0
 Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Virtual-link skapar även ytterligare en neighbor-adjacency:

*Mar  1 00:30:48.279: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on OSPF_VL1 from LOADING to FULL, Loading Done
R2(config-router)#do sh ip ospf neig
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
1.1.1.1 0 FULL/ - - 10.0.0.1 OSPF_VL1
1.1.1.1 1 FULL/DR 00:00:32 10.0.0.1 FastEthernet0/1
3.3.3.3 1 FULL/DR 00:00:38 172.16.0.2 FastEthernet0/0

Och kontrollerar vi OSPF-databasen kan vi se att virtual-linken räknas som ett Type 1-LSA och har tillägget DNA (Do Not Age).

OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 1)
Router Link States (Area 0)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
1.1.1.1 1.1.1.1 1 (DNA) 0x80000005 0x002568 2
2.2.2.2 2.2.2.2 431 0x80000005 0x00BB47 1

virtual link lsa

Om du glömt bort hur LSA Type 1 byggs upp med de olika Link Type’s som finns etc, repetera denna post om LSA-types.

Vilken effekt har detta då på R1 & R3’s routing tabell? Låt oss kolla..

R1

Gateway of last resort is not set
O IA 172.16.0.0/16 [110/20] via 10.0.0.2, 00:07:56, FastEthernet0/1
 10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C 192.168.0.0/24 is directly connected, Loopback0

R3

Gateway of last resort is not set
C 172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
 10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA 10.0.0.0 [110/20] via 172.16.0.1, 00:08:16, FastEthernet0/0
O IA 192.168.0.0/24 [110/21] via 172.16.0.1, 00:08:07, FastEthernet0/0

Svårare än så är det inte. Men just användandet av Virtual-links räknas som en “ful-lösning”/plåster och är inte något du ska sträva efter att ha i ditt nät.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.