OSPF – Internal/External Summarization

Detta blir ett kortare inlägg om route-summering i OSPF, vilket skiljer sig en hel del från EIGRP’s implementering.

Vid det här laget ska du väl förhoppningsvis ha järnkoll på de olika LSA-typerna som finns, om inte så är det nog bättre du backar tillbaka och läser tidigare poster om detta här och här.

Det finns vissa regler/saker som är bra att känna till när det kommer till summering innan vi kör igång:

  • En summary-route kommer endast annonseras såvida det finns minst ett aktivt subnät inom specificerat range
  • En summary-route kommer ha costen för det nät med LÄGST cost som faller inom specificerat range.
  • En summary-route kommer pekas till Null0 där vi utför summeringen för att förhindra routingloopar
  • Då OSPF är ett “classless” protokoll kan du använda vilken (giltig) subnätmask som helst

Internal Route Summarization

Då det endast är LSA Type 3-paket som informerar andra areas om så kallade “Interarea Routes (O IA)” så är det detta paket vi måste modifiera om vi ska kunna använda oss av route summering för just interna nät. Kom ihåg att det endast är ABR’s som genererar dessa paket, vilket även betyder att det endast är möjligt att utföra route-summering i just ABR’s.

Lås oss använda följande topologi för att testa detta i praktiken.

OSPF Summary topologi

I ovanstående exempel kan vi se att R2 och R4 är ABR’s och det är således endast där vi har möjlighet att summera. I area 20 finns det ju ingen anledning men i area 10 finns det helt klart fördelar att göra detta.

För vad skulle hända i nuläget om vi säger att nätet 20.0.2.0/24 skulle gå ner? En Linkstate Update skulle genereras från R1 som sedan sprids till alla andra areas i nätet (inkl. R5, NSSA filtrerar endast LSA 5), och samtliga routrar skulle sedan behöva köra SPF-algoritmen igen. Detta är förutom att det är väldigt resurskrävande rätt onödigt, vi vet ju redan om att alla 20.0.x.0-nät ligger i area 10.

Om vi istället skulle annonsera ut 20.0.0.0/22 från R2 så spelar det ingen roll om 20.0.2.0/24 skulle gå ner, övriga areas behöver inte ha någon update om detta och slipper således även köra sin SPF-algoritm igen!

Innan vi börjar, här är en sh ip route från R1, R3 & R5:

R1
Gateway of last resort is not set
20.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
C 20.0.0.0 is directly connected, Loopback0
C 20.0.1.0 is directly connected, Loopback1
C 20.0.2.0 is directly connected, Loopback2
C 20.0.3.0 is directly connected, Loopback3
C 172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
O IA 10.0.0.0 [110/20] via 172.16.0.2, 01:25:46, FastEthernet0/0
O IA 10.0.0.128 [110/30] via 172.16.0.2, 01:25:46, FastEthernet0/0
O IA 192.168.0.0/24 [110/40] via 172.16.0.2, 01:25:37, FastEthernet0/0
 30.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O E2 30.0.0.0 [110/20] via 172.16.0.2, 01:25:27, FastEthernet0/0
O E2 30.0.1.0 [110/20] via 172.16.0.2, 01:25:27, FastEthernet0/0 
R3
Gateway of last resort is not set
20.0.0.0/32 is subnetted, 4 subnets
O IA 20.0.1.1 [110/21] via 10.0.0.1, 00:18:25, FastEthernet0/1
O IA 20.0.0.1 [110/21] via 10.0.0.1, 00:18:25, FastEthernet0/1
O IA 20.0.3.1 [110/21] via 10.0.0.1, 00:18:25, FastEthernet0/1
O IA 20.0.2.1 [110/21] via 10.0.0.1, 00:18:25, FastEthernet0/1
O IA 172.16.0.0/16 [110/20] via 10.0.0.1, 01:26:03, FastEthernet0/1
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C 10.0.0.128 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA 192.168.0.0/24 [110/20] via 10.0.0.130, 01:25:54, FastEthernet0/0
 30.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O E2 30.0.0.0 [110/20] via 10.0.0.130, 01:25:54, FastEthernet0/0
O E2 30.0.1.0 [110/20] via 10.0.0.130, 01:25:54, FastEthernet0/0
R5
Gateway of last resort is 192.168.0.1 to network 0.0.0.0
20.0.0.0/32 is subnetted, 4 subnets
O IA 20.0.1.1 [110/41] via 192.168.0.1, 00:11:08, FastEthernet0/1
O IA 20.0.0.1 [110/41] via 192.168.0.1, 00:11:08, FastEthernet0/1
O IA 20.0.3.1 [110/41] via 192.168.0.1, 00:11:08, FastEthernet0/1
O IA 20.0.2.1 [110/41] via 192.168.0.1, 00:11:08, FastEthernet0/1
O IA 172.16.0.0/16 [110/40] via 192.168.0.1, 00:11:08, FastEthernet0/1
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
O IA 10.0.0.0 [110/30] via 192.168.0.1, 00:11:08, FastEthernet0/1
O IA 10.0.0.128 [110/20] via 192.168.0.1, 00:11:09, FastEthernet0/1
C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
 30.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
S 30.0.0.0 is directly connected, Null0
S 30.0.1.0 is directly connected, Null0
O*N2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.0.1, 00:11:05, FastEthernet0/1

Då det är 20.0.x.0-nätet vi vill summera så är det bevisligen ABR för area 10 vi ska jobba med – R2 i detta fall.

router ospf 1
 area 10 range 20.0.0.0 255.255.252.0

Observera att vi nu måste använda subnätmask istället för wildcard, way to keep it simple cisco.. ;P Kollar vi nu sh ip route i R2 kan vi se att den summerade routen nu pekar mot Null0.

 20.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O 20.0.1.1/32 [110/11] via 172.16.0.1, 00:00:22, FastEthernet0/0
O 20.0.0.0/22 is a summary, 00:00:22, Null0
O 20.0.0.1/32 [110/11] via 172.16.0.1, 00:00:22, FastEthernet0/0
O 20.0.3.1/32 [110/11] via 172.16.0.1, 00:00:22, FastEthernet0/0
O 20.0.2.1/32 [110/11] via 172.16.0.1, 00:00:22, FastEthernet0/0
C 172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
O 10.0.0.128 [110/20] via 10.0.0.2, 00:00:23, FastEthernet0/1
O IA 192.168.0.0/24 [110/30] via 10.0.0.2, 00:00:23, FastEthernet0/1
 30.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O E2 30.0.0.0 [110/20] via 10.0.0.2, 00:00:23, FastEthernet0/1
O E2 30.0.1.0 [110/20] via 10.0.0.2, 00:00:30, FastEthernet0/1

Om du är osäker varför paketen inte “blackhole”-routas trots detta –  repetera “longest match” från CCNA.

Låt oss se hur det ser ut för R5:

Gateway of last resort is 192.168.0.1 to network 0.0.0.0
20.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
O IA 20.0.0.0 [110/41] via 192.168.0.1, 00:00:03, FastEthernet0/1
O IA 172.16.0.0/16 [110/40] via 192.168.0.1, 01:29:12, FastEthernet0/1
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
O IA 10.0.0.0 [110/30] via 192.168.0.1, 01:29:12, FastEthernet0/1
O IA 10.0.0.128 [110/20] via 192.168.0.1, 01:29:12, FastEthernet0/1
C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
 30.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
S 30.0.0.0 is directly connected, Null0
S 30.0.1.0 is directly connected, Null0
O*N2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.0.1, 01:29:08, FastEthernet0/1

Stabilt! Denna förändring gäller ju självklart även för area 0.

I Wireshark kan vi se följande två paket skickas:

OSPF Summary LSA

Detta är väl precis vad vi förväntat oss, ett LSA Type 3-paket som annonserar 20.0.0.0/22 med cost 31. Dock känner ju R5 fortfarande till även de specifika näten, OSPF löser detta genom följande paket som skickas samtidigt.

OSPF Summary LSA 2

Observera metric:en – vilket är det maximala cost-värdet en länk kan ha, den räknas därför som Unreachable och tas bort från routing tabellen. Se likheten med RIP exempelvis, där advertisas istället hopcount till 16.

External Route Summarization

OSPF Summary topologi

Om vi använder oss av samma topologi som tidigare kan vi se att R5 agerar ASBR och annonserar 30.0.x.0/24 som LSA Type 7 (nssa), vilket sen ABR (R4) gör om till LSA Type 5 och sprider till övriga areas. En show ip route i R1 visar följande:

Gateway of last resort is not set
20.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
C 20.0.0.0 is directly connected, Loopback0
C 20.0.1.0 is directly connected, Loopback1
C 20.0.2.0 is directly connected, Loopback2
C 20.0.3.0 is directly connected, Loopback3
C 172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
O IA 10.0.0.0 [110/20] via 172.16.0.2, 01:25:46, FastEthernet0/0
O IA 10.0.0.128 [110/30] via 172.16.0.2, 01:25:46, FastEthernet0/0
O IA 192.168.0.0/24 [110/40] via 172.16.0.2, 01:25:37, FastEthernet0/0
 30.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O E2 30.0.0.0 [110/20] via 172.16.0.2, 01:25:27, FastEthernet0/0
O E2 30.0.1.0 [110/20] via 172.16.0.2, 01:25:27, FastEthernet0/0

Om vi vill använda oss av route summering för externa routes (LSA Type 5/7) – så utför vi till skillnad från Internal Routes detta direkt på ASBR (gäller även när vi använder oss av NSSA/ T NSSA). Kommandot skiljer sig dock lite:

router ospf 1
summary-address 30.0.0.0 255.255.254.0

I R5 skapas en Null0 summary-route precis som när vi gjorde detta för interna routes i föregående exempel:

20.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
O IA 20.0.0.0 [110/41] via 192.168.0.1, 00:31:25, FastEthernet0/1
O IA 172.16.0.0/16 [110/40] via 192.168.0.1, 02:15:42, FastEthernet0/1
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
O IA 10.0.0.0 [110/30] via 192.168.0.1, 02:15:42, FastEthernet0/1
O IA 10.0.0.128 [110/20] via 192.168.0.1, 02:15:42, FastEthernet0/1
C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
 30.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
S 30.0.0.0/24 is directly connected, Null0
O 30.0.0.0/23 is a summary, 00:15:07, Null0
S 30.0.1.0/24 is directly connected, Null0

Och för R1 har vi nu endast en route till 30.0.0.0/24 & 30.0.1.0/24:

Gateway of last resort is not set
20.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
C 20.0.0.0 is directly connected, Loopback0
C 20.0.1.0 is directly connected, Loopback1
C 20.0.2.0 is directly connected, Loopback2
C 20.0.3.0 is directly connected, Loopback3
C 172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
O IA 10.0.0.0 [110/20] via 172.16.0.2, 03:25:44, FastEthernet0/0
O IA 10.0.0.128 [110/30] via 172.16.0.2, 03:25:44, FastEthernet0/0
O IA 192.168.0.0/24 [110/40] via 172.16.0.2, 03:25:35, FastEthernet0/0
 30.0.0.0/23 is subnetted, 1 subnets
O E2 30.0.0.0 [110/20] via 172.16.0.2, 00:09:55, FastEthernet0/0

I Wireshark ser vi samma mönster som tidigare:

LSA Type 7 summary

Först en route som pekar till 30.0.0.0/23 med cost 20, och sedan ett paket med maxad metric för de två inviduella routes’en som gör dessa “unreachable”:

LSA Type 7 summary 2

Inte speciellt svårt, gäller bara att hålla isär att LSA Type 3 summeras i ABR – LSA Type 5 /7 summeras i ASBR (och att kommandona skiljer sig lite åt för att utföra detta). Det var allt jag hade om summering!