EIGRP – The basics

 • Distance Vector Protokoll (hybrid)
 • EIGRP-trafik skickas via multi- & unicast
 • Klarar förutom IPv4 även IPv6 och äldre protokoll som AppleTalk & IPX
 • Protokollnummer 88

Tables

Neighbor Table

 • Samtliga neighbors som är directly connected (Nexthop + Interface)

R2#sh ip eigrp neighbors 
IP-EIGRP neighbors for process 1
H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq
(sec) (ms) Cnt Num
0 10.0.0.1 Se0/0 13 00:04:58 56 336 0 3

Topology Table

 • Samtliga routes den lärt sig av sina neighbors (Destination + Metric)
 • Successor (Bäst/Lägst metric) / Feasible Successor routes (Backup-route)

R2#sh ip eigrp topology 
IP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(2.2.2.2)Codes: P – Passive, A – Active, U – Update, Q – Query, R – Reply,
r – reply Status, s – sia Status
P 1.1.1.1/32, 1 successors, FD is 2297856
via 10.0.0.1 (2297856/128256), Serial0/0
P 2.2.2.2/32, 1 successors, FD is 128256
via Connected, Loopback0
P 10.0.0.0/30, 1 successors, FD is 2169856
via Connected, Serial0/0

Routing Table

 • Standard, innehåller de bäst utträknade route’s (via DUAL) från Topology table (successor)

Gateway of last resort is not set1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
D 1.1.1.1 [90/2297856] via 10.0.0.1, 00:06:07, Serial0/0
2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C 2.2.2.2 is directly connected, Loopback0
10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, Serial0/0

Metric

EIGRP Metric = 256*((K1*Bw) + (K2*Bw)/(256-Load) + K3*Delay)*(K5/(Reliability + K4)))

 • K1 – Bandwith
 • K2 – Load
 • K3 – Delay
 • K4 – Reliability
 • K5 – MTU

Som standard används dock endast K1 & K3 (värdet är satt till 1) för att räkna ut metric, K2, K4 & K5 är per default satt till 0 och används ej. Detta kan verifieras genom:

R1#sh ip protocols
Routing Protocol is “eigrp 10”
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Default networks flagged in outgoing updates
Default networks accepted from incoming updates
EIGRP metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
EIGRP maximum hopcount 100
EIGRP maximum metric variance 1

Vi får då istället följande uträkning:

EIGRP Metric = 256*(Bw + Delay).

Tyvärr är det inte riktigt så enkelt, då både Bw (Bandwith) och Delay har egna utträkningar.

Bw = (10^7/minimum Bw in kilobits per second)
Delay =  Route delay in tens of microseconds

Den slutgiltiga uträkningen blir således:

EIGRP Metric = 256*((10^7 / min. Bw) + Delay)

Bandwith syftar förövrigt på den lägsta bandbredden mellan punkt A och punkt B, och delay hänvisar till den totala delayen mellan punkt A och B – viktigt att hålla isär dessa!

EIGRP Metric K-values

Ett försök att räkna ut metric för ett loopback-interface på R1 från R2 kan se ut enligt följande. Vi loggar först in på R2, kom ihåg att vi letar efter den lägsta bandbredden samt den totala delay’en.

R2#sh int s0/0 | i BW
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit/sec, DLY 20000 usec,

Vi gör sedan samma sak på R1.

R1#sh int s0/0 | i BW
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit/sec, DLY 20000 usec,

R1#sh int l0 | i BW
MTU 1514 bytes, BW 8000000 Kbit/sec, DLY 5000 usec,

Så vi kan enkelt konstatera att den minsta bandbredden är 1544Kbit/sec, och den totala delayen 25000 usec.

25,000 / 10 (Kom ihåg – Route delay in tens of microseconds) = 2500.

Om vi för in dessa värden i uträkningen får vi följande:

EIGRP Metric = 256*((10^7 / 1544) + 2500) -> EIGRP Metric = 256*((10,000,000 / 1544) + 2500)

EIGRP Metric = 256*(6476 + 2500) = 2297856

R2#sh ip eigrp top | beg 1.1.1.1
P 1.1.1.1/32, 1 successors, FD is 2297856
via 10.0.0.1 (2297856/128256), Serial0/0
P 2.2.2.2/32, 1 successors, FD is 128256
via Connected, Loopback0
P 10.0.0.0/30, 1 successors, FD is 2169856
via Connected, Serial0/0

Suveränt!

Fortsättning följer..