IPv6 – Link-local Multicast

Då broadcast inte längre används i IPv6 som vi nämnt i tidigare inlägg kan det väl vara lämpligt med en introduktion till multicast.

Rekommenderar ovanstående video till att börja med, förklarar konceptet väldigt bra.

Jag har använt mig av samma topologi för denna labb.

ipv6-simple-topology

Multicast ger oss möjligheten att skicka ett och samma paket till flera mottagare, men tas endast emot av enheter som är intresserade av paketet (genom att de gått med i vår multicast-grupp). Betydligt mer effektivt än broadcast där alla enheter måste processa paketet oavsett om de är intresserade av informationen eller ej.

Multicast adresser börjar som bekant alltid med FF00::/8, men det finns flera olika typer av multicast-trafik/grupper. För Multicast-adresser som börjar med FF02 som vi ska kolla på idag betyder att de är Link-local, dvs de forwardas EJ utanför vårt L2-segment.

 • FF02::1 – All-nodes address, används för att nå alla enheter på L2-segmentet
 • FF02::2 – All-routers address, används för att nå alla routrar på L2-segmentet
 • FF02::5 – All-OSPF routers, används för att nå alla OSPF-routrar L2-segmentet (samma funktion som IPv4s 224.0.0.5)
 • FF02::6 – All-OSPF DR/BDR routers, används för att nå alla OSFP DR/BDR-routrar på L2-segmentet (samma funktion som IPv4s 224.0.0.6)
 • FF02::9 – All-RIPng routers, används för att nå alla RIP-routrar på L2-segmentet
 • FF02::A – All-EIGRP routers, används för att nå alla EIGRP-routrar på L2-segmentet
 • FF02::1::FFxx:xxxx – Solicited-node address, resolvar en Link-local IPv6-adress till Link-Layer address (IPv6s version av ARP!)

Det sistnämnda kräver väl lite mer förklaring.. En IPv6 Unicast-adress är antingen:

 • Global (2000::/3 – 3ffff::/3)
 • Link-Local  (FE80::/8)

För varje IPv6 Unicast-adress vi har konfigurerad så måste enhet även gå med i den associerade Solicited-node multicast-gruppen för den specifika adressen. Multicast-gruppen Solicited Node börjar alltid med adressen FF02::1:FFxx:xxxx, där vi för de sista 24 bitarna använder motsvarande sista 24-bitar från vår Global eller Link-Local adress.

Detta ger oss möjlighet att kommunicera med enheter trots att vi inte ännu kan deras mac-adress, det är med andra ord IPv6 variant av ARP-lookup (broadcast) som vi använder i IPv4. Funktionen kallas NDP (Neighbor Discovery Protocol) och gör en hel del annat skoj förutom IPv6 -> Mac-adress resolving, men det får bli en egen post vid ett senare tillfälle.

Om vi tar följande exempel från en Global adress:

2001:db8:6783:1111::1/64

För att göra det enklare skriver vi ut alla  “leading 0’s” vi använt.

2001:0db8:6783:1111:0000:0000:0000:0001/64, och så tar vi de sista 24-bitarna:

2001:0db8:6783:1111:0000:0000:0000:0001/64

00:0001

Solicited Node multicast-adressen blir då:

FF02::1:FF00:0001

Vi tar och testar detta i R1;

conf t
interface fa0/0
no ipv6 add
ipv6 enable
R1#show ipv6 int fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
 IPv6 is enabled, link-local address is FE80::C000:22FF:FE40:0 
 No Virtual link-local address(es):
 No global unicast address is configured
 Joined group address(es):
 FF02::1
 FF02::2
 FF02::1:FF40:0

Vi kan se att routern automatiskt gått med i tre multicast-grupper.

 • FF02::1 – All-nodes address
 • FF02::1:FF40:0 – Solicited-node address

Om vi även aktiverar IPv6-routing genom kommandot ipv6 unicast-routing kan vi se att routern går med i ytterligare en grupp:

Joined group address(es):
 FF02::1
 FF02::2
 FF02::1:FF40:0
 • FF02::2 – All-routers address

Routern vet nu att den är en router(:D), och måste således gå med i All-routers multicast-gruppen. Låt oss aktivera EIGRP, OSPF & RIP på routern och se vad som händer.

conf t
 int fa0/0
 ipv6 rip RIP-LAB enable
 ipv6 ospf 1 area 0
 ipv6 eigrp 10
 ipv6 router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 ipv6 router eigrp
 router-id 1.1.1.1

Detta ger oss följande resultat (vi behöver lägga till router-id för EIGRP & OSPF då vi inte har någon IPv6-adress konfigurerad på routern):

R1#sh ipv6 int fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
 IPv6 is enabled, link-local address is FE80::C000:22FF:FE40:0 
 No Virtual link-local address(es):
 No global unicast address is configured
 Joined group address(es):
 FF02::1 <- All-nodes
 FF02::2 <- All-routers
 FF02::5 <- All OSPF-routers
 FF02::6 <- All OSPF BD/BDR-routers
 FF02::9 <- All RIPng-routers
 FF02::A <- All EIGRP-router s
 FF02::1:FF40:0 <- Solicited node-address

Snyggt!

Hur går det då till lite mer specifikt när en host först bootar upp och endast känner till sin default-gateways L3 IPv6-adress (R1), exempelvis 2001:db8:6783:1::1?

Hosten kommer skicka en “ICMPv6 Neighbor-Solicitation” förfrågan till Solicited-Node Multicast-adressen på L2-segmentet för just 2001:db8:6783:1::1/64, vilket blir?

FF02::1:FF00:1

R1 som är den enda som lyssnar till denna multicast-grupp kommer svara Host med ett ICMPv6 Neighbor-Advertisement innehållandes dess MAC-adress.

Om du kommer ihåg posten från tidigare idag så såg vi följande wireshark-dump på just ett “Neighbor Solicitation”-paket:

IPv6-neighborsolicitation

Paketet är adresserat till multicast-gruppen FF02::1:FFCD:1111 för att kontrollera om det finns någon enhet med adressen “FE80::200:ABFF:FECD:1111)”.

Varje L3 multicast-adress har förövrigt en motsvarande L2-adress. L2-adressen börjar alltid med 3333 (16bitar), och tar sedan de sista 32 bitarna från vår multicast-grupp.

Multicast-gruppen FF02::1 blir då:

3333:0000:0001 -> 33:33:00:00:00:01.

FF02::5 blir:

3333:0000:0005 -> 33:33:00:00:00:05

Vi kan verifiera detta genom att kolla hur ett OSPF-hello paket ser ut:

ipv6-ospfhello

Destinationsadresserna är:

 • L2 – 33:33:00:00:00:05
 • L3 – FF02::5

Det blir lite krångligare när vi ska konvertera Solicited-node adressen till L2 då vi endast använt 24-bitar till att skapa vår L3-adress, men vi behöver som bekant 32-bitar. Vi löser det på ungefär samma sätt som EUI-64 adresser skapas, genom att lägga till FF efter de första 16 bitarna.

L2-adressen för FF02::1:FF00:0001 blir då:

3333:FF00:0001 -> 33:33:FF:00:01

IPv6 – The Basics

 • IPv6 adresser är 128 bitar långa
 • Separeras med en kolon för varje 16:e bits (16 bits : 16 bits : etc..)
 • Subnätmask specificeras med hjälp av /64 /32 etc
 • Skrivs i Hex istället för binärt (0-9, A-F)
 • Broadcast existerar inte i IPv6 (ersatt av multicast)
 • Stödjer autokonfigurering av adresser (stateless autoconfiguration)
 • Använder ej fragmentering
 • IPv6-headern använder ej checksum utan förlitar sig på underliggande protokoll
 • IPv6-headern är förenklad i jämförelse med sin lillebror IPv4, vilket ger snabbare hantering
 • Ett interface kan ha flera olika IPv6-adresser konfigurerat samtidigt (Global & Link-local osv)

IPv6-adresser

En IPv6-adress skrivs enligt följande:

2001:0db8:0000:0000:abc0:0001:ffff:2025/64

Varje “grupp” representerar 16 bitar, 16 x 8 = 128 bitar. Vi kan dock förenkla skrivandet genom att summera grupper bestående av endast nollor genom att istället skriva “::”, detta går endast att använda en gång dock!

Ipv6_address_leading_zeros.svg

2001:0db8::abc0:0001:ffff:2025/64

Vi kan även utesluta alla inledande 0:or, detta ger oss följande:

2001:db8::abc0:1:ffff:2025/64

Om vi vill konvertera adressen till binärt så använder vi följande tabell. Kom ihåg att varje “grupp” i adressen består av 16 bitar (vilket är binärt 0000 0000 0000 0000). Varje siffra/bokstav motsvarar med andra ord fyra bitar binärt.

binary-to-hex

2001 = 0010 0000 0000 0001
0db8 = 0000 1101 1011 1000
0000 = 0000 0000 0000 0000
0000 = 0000 0000 0000 0000
abc0 = 1010 1011 1100 0000
0001 = 0000 0000 0000 0001
ffff = 1111 1111 1111 1111
2025 = 0010 0000 0010 0101

IPv6 Adress-typer

 • Global (Unicast/Anycast)

Adressen börjar alltid binärt med 001…, dvs i hex: 2000::/3 – 3fff::/3. Är alltid “Globally available”/Publik adress som är nåbar över internet förutsatt att routing finns givetvis. RFC 6177 rekommenderar att ISPs och dylikt aldrig bör ge sina kunder nät mindre än /64.

 • Multicast

Börjar alltid binärt med 1111 1111, dvs i hex: FF00::/8. Används betydligt mer i IPv6 då broadcast inte längre finns kvar. Är alltid destinations-adressen, ej source.

 • Loopback

Till skillnad från IPv4 så har endast en adress reserverats, ::1/128.

 • Link-local

Börjar alltid binärt med 1111 1110 10.., dvs i hex: FE80::/8. Konfigureras automatiskt när vi aktiverar IPv6 på ett interface och tillåter oss att kommunicera över ett L2-segment utan ytterligare konfig. Hostadressen (EUI-64) genereras från enhetens MAC-adress. Men då en MAC-adress endast är 48-bitar behövdes ytterligare 16 bitar läggas till.

De löste detta genom att dela vår mac-adress på mitten och lägga till FF:FE. En mac-adress på ex. 0000.abcd.1111 blir med andra ord:

0000.abFF:FEcd.1111 – vilket ger oss 64 bitar. För att krångla till det ytterligare så konverteras den inledande 7:e biten för att identifiera att detta är en genererad adress. Om vi först skriver om vår inledande grupp till binärt så ser vi vad resultat blir:

0000 0000 0000 0000, inverterar vi den 7:e biten blir adressen istället: 0000 0010 0000 0000, tillbaka till hex får vi: 0200. Den nya EUI64-adressen blir med andra ord:

0200.abFF:FEcd.1111, kombinerat med den inledande nätadressen FE80:: får vi, FE80::200:abFF:FEcd.1111/64.

Vi kan verifiera detta på en router enligt följande:

R1(config)#inte fa0/0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#mac-address 0000.abcd.1111
R1(config-if)#ipv6 enable
R1#sh ipv6 int fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
 IPv6 is enabled, link-local address is FE80::200:ABFF:FECD:1111

Stiligt! 🙂

Innan routern börjar använda link-local adressen skickas dock först ett ICMPv6-paket kallat “Neighbor solicitation” med source-adressen “::”, för att vara säker på att adressen inte redan används.

IPv6-neighborsolicitation

Får den inget svar skickas istället ett “neighbor advertisement” och informerar resterande enheter på L2-segmentet om sin nya adress.

IPv6-neighboradvertisement

Om vi testar i följande topologi att endast aktivera IPv6 på interfacet och pinga PCs link-local FE80::C005:22FF:FE40:0:

IPv6

R1#ping ipv6 FE80::C005:22FF:FE40:0
Output Interface: FastEthernet0/0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to FE80::C005:22FF:FE40:0, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of FE80::200:ABFF:FECD:1111
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/24/32 ms