OSPF – Internal/External Summarization

Detta blir ett kortare inlägg om route-summering i OSPF, vilket skiljer sig en hel del från EIGRP’s implementering.

Vid det här laget ska du väl förhoppningsvis ha järnkoll på de olika LSA-typerna som finns, om inte så är det nog bättre du backar tillbaka och läser tidigare poster om detta här och här.

Det finns vissa regler/saker som är bra att känna till när det kommer till summering innan vi kör igång:

  • En summary-route kommer endast annonseras såvida det finns minst ett aktivt subnät inom specificerat range
  • En summary-route kommer ha costen för det nät med LÄGST cost som faller inom specificerat range.
  • En summary-route kommer pekas till Null0 där vi utför summeringen för att förhindra routingloopar
  • Då OSPF är ett “classless” protokoll kan du använda vilken (giltig) subnätmask som helst

Internal Route Summarization

Då det endast är LSA Type 3-paket som informerar andra areas om så kallade “Interarea Routes (O IA)” så är det detta paket vi måste modifiera om vi ska kunna använda oss av route summering för just interna nät. Kom ihåg att det endast är ABR’s som genererar dessa paket, vilket även betyder att det endast är möjligt att utföra route-summering i just ABR’s.

Lås oss använda följande topologi för att testa detta i praktiken.

OSPF Summary topologi

I ovanstående exempel kan vi se att R2 och R4 är ABR’s och det är således endast där vi har möjlighet att summera. I area 20 finns det ju ingen anledning men i area 10 finns det helt klart fördelar att göra detta.

För vad skulle hända i nuläget om vi säger att nätet 20.0.2.0/24 skulle gå ner? En Linkstate Update skulle genereras från R1 som sedan sprids till alla andra areas i nätet (inkl. R5, NSSA filtrerar endast LSA 5), och samtliga routrar skulle sedan behöva köra SPF-algoritmen igen. Detta är förutom att det är väldigt resurskrävande rätt onödigt, vi vet ju redan om att alla 20.0.x.0-nät ligger i area 10.

Om vi istället skulle annonsera ut 20.0.0.0/22 från R2 så spelar det ingen roll om 20.0.2.0/24 skulle gå ner, övriga areas behöver inte ha någon update om detta och slipper således även köra sin SPF-algoritm igen!

Innan vi börjar, här är en sh ip route från R1, R3 & R5:

R1
Gateway of last resort is not set
20.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
C 20.0.0.0 is directly connected, Loopback0
C 20.0.1.0 is directly connected, Loopback1
C 20.0.2.0 is directly connected, Loopback2
C 20.0.3.0 is directly connected, Loopback3
C 172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
O IA 10.0.0.0 [110/20] via 172.16.0.2, 01:25:46, FastEthernet0/0
O IA 10.0.0.128 [110/30] via 172.16.0.2, 01:25:46, FastEthernet0/0
O IA 192.168.0.0/24 [110/40] via 172.16.0.2, 01:25:37, FastEthernet0/0
 30.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O E2 30.0.0.0 [110/20] via 172.16.0.2, 01:25:27, FastEthernet0/0
O E2 30.0.1.0 [110/20] via 172.16.0.2, 01:25:27, FastEthernet0/0 
R3
Gateway of last resort is not set
20.0.0.0/32 is subnetted, 4 subnets
O IA 20.0.1.1 [110/21] via 10.0.0.1, 00:18:25, FastEthernet0/1
O IA 20.0.0.1 [110/21] via 10.0.0.1, 00:18:25, FastEthernet0/1
O IA 20.0.3.1 [110/21] via 10.0.0.1, 00:18:25, FastEthernet0/1
O IA 20.0.2.1 [110/21] via 10.0.0.1, 00:18:25, FastEthernet0/1
O IA 172.16.0.0/16 [110/20] via 10.0.0.1, 01:26:03, FastEthernet0/1
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C 10.0.0.128 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA 192.168.0.0/24 [110/20] via 10.0.0.130, 01:25:54, FastEthernet0/0
 30.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O E2 30.0.0.0 [110/20] via 10.0.0.130, 01:25:54, FastEthernet0/0
O E2 30.0.1.0 [110/20] via 10.0.0.130, 01:25:54, FastEthernet0/0
R5
Gateway of last resort is 192.168.0.1 to network 0.0.0.0
20.0.0.0/32 is subnetted, 4 subnets
O IA 20.0.1.1 [110/41] via 192.168.0.1, 00:11:08, FastEthernet0/1
O IA 20.0.0.1 [110/41] via 192.168.0.1, 00:11:08, FastEthernet0/1
O IA 20.0.3.1 [110/41] via 192.168.0.1, 00:11:08, FastEthernet0/1
O IA 20.0.2.1 [110/41] via 192.168.0.1, 00:11:08, FastEthernet0/1
O IA 172.16.0.0/16 [110/40] via 192.168.0.1, 00:11:08, FastEthernet0/1
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
O IA 10.0.0.0 [110/30] via 192.168.0.1, 00:11:08, FastEthernet0/1
O IA 10.0.0.128 [110/20] via 192.168.0.1, 00:11:09, FastEthernet0/1
C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
 30.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
S 30.0.0.0 is directly connected, Null0
S 30.0.1.0 is directly connected, Null0
O*N2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.0.1, 00:11:05, FastEthernet0/1

Då det är 20.0.x.0-nätet vi vill summera så är det bevisligen ABR för area 10 vi ska jobba med – R2 i detta fall.

router ospf 1
 area 10 range 20.0.0.0 255.255.252.0

Observera att vi nu måste använda subnätmask istället för wildcard, way to keep it simple cisco.. ;P Kollar vi nu sh ip route i R2 kan vi se att den summerade routen nu pekar mot Null0.

 20.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O 20.0.1.1/32 [110/11] via 172.16.0.1, 00:00:22, FastEthernet0/0
O 20.0.0.0/22 is a summary, 00:00:22, Null0
O 20.0.0.1/32 [110/11] via 172.16.0.1, 00:00:22, FastEthernet0/0
O 20.0.3.1/32 [110/11] via 172.16.0.1, 00:00:22, FastEthernet0/0
O 20.0.2.1/32 [110/11] via 172.16.0.1, 00:00:22, FastEthernet0/0
C 172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
O 10.0.0.128 [110/20] via 10.0.0.2, 00:00:23, FastEthernet0/1
O IA 192.168.0.0/24 [110/30] via 10.0.0.2, 00:00:23, FastEthernet0/1
 30.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O E2 30.0.0.0 [110/20] via 10.0.0.2, 00:00:23, FastEthernet0/1
O E2 30.0.1.0 [110/20] via 10.0.0.2, 00:00:30, FastEthernet0/1

Om du är osäker varför paketen inte “blackhole”-routas trots detta –  repetera “longest match” från CCNA.

Låt oss se hur det ser ut för R5:

Gateway of last resort is 192.168.0.1 to network 0.0.0.0
20.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
O IA 20.0.0.0 [110/41] via 192.168.0.1, 00:00:03, FastEthernet0/1
O IA 172.16.0.0/16 [110/40] via 192.168.0.1, 01:29:12, FastEthernet0/1
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
O IA 10.0.0.0 [110/30] via 192.168.0.1, 01:29:12, FastEthernet0/1
O IA 10.0.0.128 [110/20] via 192.168.0.1, 01:29:12, FastEthernet0/1
C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
 30.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
S 30.0.0.0 is directly connected, Null0
S 30.0.1.0 is directly connected, Null0
O*N2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.0.1, 01:29:08, FastEthernet0/1

Stabilt! Denna förändring gäller ju självklart även för area 0.

I Wireshark kan vi se följande två paket skickas:

OSPF Summary LSA

Detta är väl precis vad vi förväntat oss, ett LSA Type 3-paket som annonserar 20.0.0.0/22 med cost 31. Dock känner ju R5 fortfarande till även de specifika näten, OSPF löser detta genom följande paket som skickas samtidigt.

OSPF Summary LSA 2

Observera metric:en – vilket är det maximala cost-värdet en länk kan ha, den räknas därför som Unreachable och tas bort från routing tabellen. Se likheten med RIP exempelvis, där advertisas istället hopcount till 16.

External Route Summarization

OSPF Summary topologi

Om vi använder oss av samma topologi som tidigare kan vi se att R5 agerar ASBR och annonserar 30.0.x.0/24 som LSA Type 7 (nssa), vilket sen ABR (R4) gör om till LSA Type 5 och sprider till övriga areas. En show ip route i R1 visar följande:

Gateway of last resort is not set
20.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
C 20.0.0.0 is directly connected, Loopback0
C 20.0.1.0 is directly connected, Loopback1
C 20.0.2.0 is directly connected, Loopback2
C 20.0.3.0 is directly connected, Loopback3
C 172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
O IA 10.0.0.0 [110/20] via 172.16.0.2, 01:25:46, FastEthernet0/0
O IA 10.0.0.128 [110/30] via 172.16.0.2, 01:25:46, FastEthernet0/0
O IA 192.168.0.0/24 [110/40] via 172.16.0.2, 01:25:37, FastEthernet0/0
 30.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O E2 30.0.0.0 [110/20] via 172.16.0.2, 01:25:27, FastEthernet0/0
O E2 30.0.1.0 [110/20] via 172.16.0.2, 01:25:27, FastEthernet0/0

Om vi vill använda oss av route summering för externa routes (LSA Type 5/7) – så utför vi till skillnad från Internal Routes detta direkt på ASBR (gäller även när vi använder oss av NSSA/ T NSSA). Kommandot skiljer sig dock lite:

router ospf 1
summary-address 30.0.0.0 255.255.254.0

I R5 skapas en Null0 summary-route precis som när vi gjorde detta för interna routes i föregående exempel:

20.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
O IA 20.0.0.0 [110/41] via 192.168.0.1, 00:31:25, FastEthernet0/1
O IA 172.16.0.0/16 [110/40] via 192.168.0.1, 02:15:42, FastEthernet0/1
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
O IA 10.0.0.0 [110/30] via 192.168.0.1, 02:15:42, FastEthernet0/1
O IA 10.0.0.128 [110/20] via 192.168.0.1, 02:15:42, FastEthernet0/1
C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
 30.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
S 30.0.0.0/24 is directly connected, Null0
O 30.0.0.0/23 is a summary, 00:15:07, Null0
S 30.0.1.0/24 is directly connected, Null0

Och för R1 har vi nu endast en route till 30.0.0.0/24 & 30.0.1.0/24:

Gateway of last resort is not set
20.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
C 20.0.0.0 is directly connected, Loopback0
C 20.0.1.0 is directly connected, Loopback1
C 20.0.2.0 is directly connected, Loopback2
C 20.0.3.0 is directly connected, Loopback3
C 172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
O IA 10.0.0.0 [110/20] via 172.16.0.2, 03:25:44, FastEthernet0/0
O IA 10.0.0.128 [110/30] via 172.16.0.2, 03:25:44, FastEthernet0/0
O IA 192.168.0.0/24 [110/40] via 172.16.0.2, 03:25:35, FastEthernet0/0
 30.0.0.0/23 is subnetted, 1 subnets
O E2 30.0.0.0 [110/20] via 172.16.0.2, 00:09:55, FastEthernet0/0

I Wireshark ser vi samma mönster som tidigare:

LSA Type 7 summary

Först en route som pekar till 30.0.0.0/23 med cost 20, och sedan ett paket med maxad metric för de två inviduella routes’en som gör dessa “unreachable”:

LSA Type 7 summary 2

Inte speciellt svårt, gäller bara att hålla isär att LSA Type 3 summeras i ABR – LSA Type 5 /7 summeras i ASBR (och att kommandona skiljer sig lite åt för att utföra detta). Det var allt jag hade om summering!

OSPF – Area Types & LSA Type 7

Att vi kan dela upp vårat nät i flera areas har väl knappast någon missat vid det här laget. Något som dock aldrig togs upp i CCNA är att det finns ett flertal olika typer av areas med olika användningsområden. Dessa är:

  • Backbone (area 0)
  • Standard area
  • Stub area
  • Totally stub area
  • Not so stubby area (NSSA)
  • Totally not so stubby area (T-NSSA)

Stub-varianterna kan liknas vid stub-funktionaliteten vi såg för EIGRP, de används för att begränsa vilka LSA-typer arean accepterar och håller nere storleken på routing-tabellerna. Det är kanske inte alltid nödvändigt att alla routrar inom en area, som kanske bara har en väg till backbone/area 0, behöver känna till varenda route i nätverket – skulle det inte gå lika bra med en enkel default-route?

Det är här de olika varianterna av areas kommer in i bilden.

Backbone area

Kräver väl knappast någon ytterligare beskrivning. Detta är area 0 som alltid måste finnas i ett OSPF-nätverk. Övriga area’s ska alltid ha en koppling till just Backbone/area 0 via en ABR alternativt Virtual-Link (mer om detta senare). Om trafik ska skickas från exempelvis area 10 till area 20 måste det alltid först gå via area 0. Backbone accepterar alla LSA-typer (1-8).

Standard area

Standard area är precis som det låter, specificerar du inget för en area så kommer den per default vara en “Standard area” och acceptera alla LSA-typer precis som Backbone.

Stub area

Stub area filtrerar bort LSA Type 5-paket (External routes) och ersätter dessa med en default-route istället. Om vi använder oss av följande topologi kan vi se hur detta fungerar i praktiken.

ospf area types topology

Om vi kollar routing table för R5 innan vi ändrar något kan vi se följande:

Gateway of last resort is not set
20.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
O E2 20.0.0.0 [110/20] via 192.168.0.1, 00:00:02, FastEthernet0/1
O E2 20.0.1.0 [110/20] via 192.168.0.1, 00:00:02, FastEthernet0/1
O E2 20.0.2.0 [110/20] via 192.168.0.1, 00:00:02, FastEthernet0/1
O E2 20.0.3.0 [110/20] via 192.168.0.1, 00:00:02, FastEthernet0/1
O IA 172.16.0.0/16 [110/40] via 192.168.0.1, 00:00:02, FastEthernet0/1
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
O IA 10.0.0.0 [110/30] via 192.168.0.1, 00:00:02, FastEthernet0/1
O IA 10.0.0.128 [110/20] via 192.168.0.1, 00:00:04, FastEthernet0/1
C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

Vi ser att vi får in både LSA Type 5 (O E2) samt LSA Type 3 (O IA). Via wireshark kan vi se att 20.0.x.0-näten annonseras som vanligt.

ospf LSA5 innan stub

Låt oss konfigurera area 20 till stub istället:

router ospf 1
area 20 stub

OBS – Area förändringar måste göras på samtliga routrar inom arean (R4 & R5)!

Detta skall som sagt blockera LSA Type 5 och ersätta dessa med en default-route, låt oss se!

Gateway of last resort is 192.168.0.1 to network 0.0.0.0
O IA 172.16.0.0/16 [110/40] via 192.168.0.1, 00:00:00, FastEthernet0/1
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
O IA 10.0.0.0 [110/30] via 192.168.0.1, 00:00:00, FastEthernet0/1
O IA 10.0.0.128 [110/20] via 192.168.0.1, 00:00:00, FastEthernet0/1
C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
O*IA 0.0.0.0/0 [110/11] via 192.168.0.1, 00:00:00, FastEthernet0/1

De externa route’sen (O E2) finns bevisligen inte kvar längre och vi har nu istället en default-route som pekar på R4 (vår ABR). En show ip ospf database visar följande:

OSPF Router with ID (5.5.5.5) (Process ID 1)
Router Link States (Area 20)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
4.4.4.4 4.4.4.4 133 0x80000004 0x0055DC 1
5.5.5.5 5.5.5.5 133 0x80000004 0x001416 1
Net Link States (Area 20)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
192.168.0.2 5.5.5.5 133 0x80000001 0x00D4C3
Summary Net Link States (Area 20)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
0.0.0.0 4.4.4.4 138 0x80000001 0x0039F4
10.0.0.0 4.4.4.4 138 0x80000002 0x007619
10.0.0.128 4.4.4.4 138 0x80000002 0x000D0C
172.16.0.0 4.4.4.4 138 0x80000002 0x00D47E

Vi har med andra ord endast LSA Type 1, 2 & 3 cirkulerande i area 20 just nu. Låt oss verifiera genom wireshark också.

ospf area stub

Som synes skickas inte längre några AS-External-LSA (LSA Type 5), dessa har istället ersatts av ovanstående LSA Type 3-paket som annonserar 0.0.0.0 0.0.0.0 till Router-ID 4.4.4.4, en default-route till R4!

Observera att då vi blockerar LSA Type 5 finns det ingen möjlighet att ha en ASBR i area 20 nu.

Totally stub area

Totally stub fungerar precis som Stub area, med tillägget att även LSA Type 3 blockeras och vi använder istället endast en default-route. Detta är dock Cisco-proprietärt och finns ej hos andra leverantörer.

Vi konfigurerar precis som för stub alla routrar inom arean med kommandot:

router ospf 1
area 20 stub

Men på ABR-routern (R4) lägger vi även till:

area 20 stub no-summary

Hur ser då R5’s routing table ut nu?

Gateway of last resort is 192.168.0.1 to network 0.0.0.0
C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
O*IA 0.0.0.0/0 [110/11] via 192.168.0.1, 00:00:47, FastEthernet0/1

Rätt stor skillnad mot innan.. I whireshark kan vi se att endast en route nu advertisas från R4:

OSPF totally stub

Något som kan vara intressant att notera – Trots att vi nu blockerar Type 3- & Type 5-LSA’s så är det fortfarande ett Type 3-LSA som skickas från R4. Detta innehåller dock bevisligen bara en default-route och inget annat. På grund av just blockeringen av Type 5 finns det inte heller här någon möjlighet att ha en ASBR i arean.

Not so stubby area (NSSA)

Hur gör vi då om vi vill använda oss av LSA-filtreringen men vi även har en ASBR-router i vår area? Det är till detta LSA Type 7 och NSSA infördes! Låt oss uppdatera vår topologi lite och se hur detta fungerar i praktiken.

OSPF NSSA

Om vi lämnar area 20 som Totally stub från föregående exempel först och försöker redistribute 30.0.x.0/24-näten får vi följande felmeddelande:

*Mar  1 01:11:57.079: %OSPF-4-ASBR_WITHOUT_VALID_AREA: Router is currently an ASBR while having only one area which is a stub area

Och kollar vi routing table för ex. R3 så ser vi att dessa route’s inte skickats vidare från area 20.

Gateway of last resort is not set
20.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
O E2 20.0.0.0 [110/20] via 10.0.0.1, 00:45:21, FastEthernet0/1
O E2 20.0.1.0 [110/20] via 10.0.0.1, 00:45:21, FastEthernet0/1
O E2 20.0.2.0 [110/20] via 10.0.0.1, 00:45:21, FastEthernet0/1
O E2 20.0.3.0 [110/20] via 10.0.0.1, 00:45:21, FastEthernet0/1
O IA 172.16.0.0/16 [110/20] via 10.0.0.1, 00:45:21, FastEthernet0/1
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1

Inte ens R4 kan se näten!

Gateway of last resort is not set
20.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
O E2 20.0.0.0 [110/20] via 10.0.0.129, 00:14:25, FastEthernet0/0
O E2 20.0.1.0 [110/20] via 10.0.0.129, 00:14:25, FastEthernet0/0
O E2 20.0.2.0 [110/20] via 10.0.0.129, 00:14:25, FastEthernet0/0
O E2 20.0.3.0 [110/20] via 10.0.0.129, 00:14:25, FastEthernet0/0
O IA 172.16.0.0/16 [110/30] via 10.0.0.129, 00:14:25, FastEthernet0/0
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
O 10.0.0.0 [110/20] via 10.0.0.129, 00:14:25, FastEthernet0/0
C 10.0.0.128 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

Låt oss ändra konfigurationen från Totally stub till Not so stubby area (NSSA):

router ospf 1
area 20 nssa

Och ytterligare ett tillägg behövs på ABR:

router ospf 1
area 20 nssa default-information-originate

Detta beror på att en default-route EJ annonseras automatiskt i en NSSA till skillnad från Stub & Totally Stub.

Vi kommer fortfarande blockera LSA Type 5-paket i vår area och ersätta dessa med en default-route som skickas ut från ABR (R4). Vår ASBR (R5 i detta fall) kommer istället att maskera dessa external routes som “LSA Type 7 – External Routes“. När dessa paket når vår ABR (R4) kommer den “ta bort masken” och vidarebefordra detta till övriga areas som ett vanligt LSA Type 5-paket.

Låt oss se detta “in action”. Efter ändringarna ser R5’s routing table ut såhär:

Gateway of last resort is 192.168.0.1 to network 0.0.0.0
O IA 172.16.0.0/16 [110/40] via 192.168.0.1, 00:00:02, FastEthernet0/1
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
O IA 10.0.0.0 [110/30] via 192.168.0.1, 00:00:02, FastEthernet0/1
O IA 10.0.0.128 [110/20] via 192.168.0.1, 00:00:02, FastEthernet0/1
C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
 30.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
S 30.0.0.0 is directly connected, Null0
S 30.0.1.0 is directly connected, Null0
O*N2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.0.1, 00:00:04, FastEthernet0/1

Så vi får fortfarande LSA Type 3-paket (O IA), men LSA Type 5 (O E1/E2) har dock bevisligen ersatts av en default-route. Om allt går som planerat ska nu ASBR (R5) maskera sina Type 5 som LSA-7 vilket ABR (R4) sen annonserar ut till övriga areas som ett LSA Type 5 igen.

Låt oss verifiera detta genom wireshark!

Från R5 har följande LSU skickats:

OSPF LSA7

Ser ju bra ut! Kontrollerar vi routing-tabellen för R3 igen kan vi nu se att redistribute av de statiska route’sen från R5 fungerar som det ska trots blockeringen av LSA Type 5.

Gateway of last resort is not set
20.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
O E2 20.0.0.0 [110/20] via 10.0.0.1, 01:01:42, FastEthernet0/1
O E2 20.0.1.0 [110/20] via 10.0.0.1, 01:01:42, FastEthernet0/1
O E2 20.0.2.0 [110/20] via 10.0.0.1, 01:01:42, FastEthernet0/1
O E2 20.0.3.0 [110/20] via 10.0.0.1, 01:01:42, FastEthernet0/1
O IA 172.16.0.0/16 [110/20] via 10.0.0.1, 01:01:42, FastEthernet0/1
10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C 10.0.0.128 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA 192.168.0.0/24 [110/20] via 10.0.0.130, 00:05:27, FastEthernet0/0
30.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O E2 30.0.0.0 [110/20] via 10.0.0.130, 00:05:22, FastEthernet0/0
O E2 30.0.1.0 [110/20] via 10.0.0.130, 00:05:22, FastEthernet0/0

Totally Not so stubby area (T NSSA)

Detta kanske du redan har listat ut hur det fungerar? Precis som Totally stub så blockeras både LSA Type 3- & LSA Type 5-paket, men har samtidigt fördelen likt NSSA att det finns möjlighet att ha en ASBR i arean. I övrigt fungerar det precis likadant, LSA Type 5-paket kommer maskeras av ASBR till ett LSA Type 7-paket, ABR kommer sedan göra om det till ett vanligt LSA Type 5 innan det skickas ut på area 0.

Vi konfigurerar detta genom:

router ospf 1
area 20 nssa

Och ytterligare ett tillägg behövs på ABR:

router ospf 1
area 20 nssa no-summary

Observera att vi här INTE behöver tillägget default-information-originate utan default-routen skapas automatiskt, inte alls rörigt va? 😛

Kollar vi återigen routing table för R5 bör den nu vara identiskt med den från Totally stub:

Gateway of last resort is 192.168.0.1 to network 0.0.0.0
C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
 30.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
S 30.0.0.0 is directly connected, Null0
S 30.0.1.0 is directly connected, Null0
O*IA 0.0.0.0/0 [110/11] via 192.168.0.1, 00:00:13, FastEthernet0/1

I R4 har vi nu en ny typ av entry i routing-table, nämligen O N2 (OSPF NSSA External type 2).

Gateway of last resort is not set
O IA 172.16.0.0/16 [110/30] via 10.0.0.129, 00:58:57, FastEthernet0/0
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
O 10.0.0.0 [110/20] via 10.0.0.129, 00:58:57, FastEthernet0/0
C 10.0.0.128 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
 30.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O N2 30.0.0.0 [110/20] via 192.168.0.2, 00:59:07, FastEthernet0/1
O N2 30.0.1.0 [110/20] via 192.168.0.2, 00:59:07, FastEthernet0/1

Och för att verifiera att redistribute fortfarande fungerar har vi här ett utdrag från R3:

Gateway of last resort is not set
20.0.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
O E2 20.0.0.0 [110/20] via 10.0.0.1, 01:11:54, FastEthernet0/1
O E2 20.0.1.0 [110/20] via 10.0.0.1, 01:11:54, FastEthernet0/1
O E2 20.0.2.0 [110/20] via 10.0.0.1, 01:11:54, FastEthernet0/1
O E2 20.0.3.0 [110/20] via 10.0.0.1, 01:11:54, FastEthernet0/1
O IA 172.16.0.0/16 [110/20] via 10.0.0.1, 01:11:54, FastEthernet0/1
 10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C 10.0.0.128 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA 192.168.0.0/24 [110/20] via 10.0.0.130, 00:15:40, FastEthernet0/0
 30.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O E2 30.0.0.0 [110/20] via 10.0.0.130, 00:15:35, FastEthernet0/0
O E2 30.0.1.0 [110/20] via 10.0.0.130, 00:15:35, FastEthernet0/0

Perfekt! Observera att 30.0.x.0/24-route nu återigen står som O E2 (External, LSA Type 5).

Detta täcker allt inom Area/Network/LSA Types! Vi har fortfarande kvar summering av nät, autentisering och virtual link att gå igenom men sedan är vi faktiskt klara med OSPF. 🙂