TSHOOT – Part III, Dist-layer

tshoot-distlayer

Tar och bygger vidare på vårat tshoot-nät med Distribution-layer den här gången. Vi behöver bl.a. konfa upp EIGRP<->OSPF & RIP_NG <->OSPFv3 redistrubution.

Men först måste vi givetvis fixa L2/L3-konfig.. Tyvärr är just switch-funktionen i GNS3 väldigt begränsad (använder endast NM-16ESW-kort i 3640s), så våra port-channel nummer kommer inte stämma överens. Det finns inte heller möjlighet att skapa en L3-channel mellan DSW1 & DSW2 så här blir det endast en port som kommer användas.

Basic L3

R4

R4(config)#inte fa0/0
R4(config-if)#ip add 10.1.4.5 255.255.255.252
R4(config-if)#descrip to DSW1
R4(config-if)#no shut
R4(config-if)#ipv6 add 2026::2:1/122
R4(config-if)#inte fa0/1
R4(config-if)#ip add 10.1.4.9 255.255.255.252
R4(config-if)#desc to DSW2
R4(config-if)#no shut

DSW1

DSW1(config)#ip routing
DSW1(config)#ipv6 unicast-routing
DSW1(config)#int fa0/0
DSW1(config-if)#ip add 10.1.4.6 255.255.255.252
DSW1(config-if)#descrip to R4
DSW1(config-if)#no shut
DSW1(config-if)#ipv6 add 2026::2:2/122
DSW1(config)#int range fa1/13 - 14
DSW1(config-if-range)#descrip L3 Etherchannel to DSW2
DSW1(config-if-range)#no switchport
DSW1(config-if-range)#shut
DSW1(config-if-range)#
DSW1(config-if-range)#inte fa1/13
DSW1(config-if)#ip add 10.2.4.13 255.255.255.252
DSW1(config-if)#ipv6 add 2026::3:1/122
DSW1(config-if)#no shut

DSW2

DSW2(config)#ip routing
DSW2(config)#ipv6 uni
DSW2(config)#ipv6 unicast-routing
DSW2(config)#inte fa0/0
DSW2(config-if)#ip add 10.1.4.10 255.255.255.252
DSW2(config-if)#descrip to R4
DSW2(config-if)#no shut
DSW2(config-if)#int range fa1/13 - 14
DSW2(config-if-range)#descrip L3 Etherchannel to DSW1
DSW2(config-if-range)#no switchport
DSW2(config-if-range)#shut
DSW2(config-if-range)#inte fa1/13
DSW2(config-if)#ip add 10.2.4.14 255.255.255.252
DSW2(config-if)#no shut
DSW2(config-if)#ipv6 add 2026::3:2/122
DSW2(config-if)#exit

EIGRP

R4

R4(config)#router eigrp 10
R4(config-router)#no auto
R4(config-router)#no auto-summary
R4(config-router)#passive-
R4(config-router)#passive-interface default
R4(config-router)#no passive
R4(config-router)#no passive-interface fa0/0
R4(config-router)#no passive-interface fa0/1
R4(config-router)#network 10.1.4.4 0.0.0.3
R4(config-router)#network 10.1.4.8 0.0.0.3

DSW1

DSW1(config)#router eigrp 10
DSW1(config-router)#no auto-summary
DSW1(config-router)#passive-interface default
DSW1(config-router)#no passive-interface fa0/0
DSW1(config-router)#no passive-interface fa1/13
DSW1(config-router)#network 10.1.4.4 0.0.0.3
DSW1(config-router)#network 10.2.4.12 0.0.0.3

DSW2

DSW2(config)#router eigrp 10
DSW2(config-router)#no auto-summary
DSW2(config-router)#passive-interface default
DSW2(config-router)#no passive-interface fa0/0
DSW2(config-router)#no passive-interface fa1/13
DSW2(config-router)#network 10.1.4.8 0.0.0.3
DSW2(config-router)#network 10.2.4.12 0.0.0.3

RIPng

R4

R4(config-router)#inte fa0/0
R4(config-if)#ipv6 rip RIP_ZONE enable
R4(config-if)#int fa0/1
R4(config-if)#ipv6 rip RIP_ZONE enable

DSW1

DSW1(config)#inte fa0/0
DSW1(config-if)#ipv6 rip RIP_ZONE enable
DSW1(config)#int fa1/13
DSW1(config-if)#ipv6 rip RIP_ZONE enable

DSW2

DSW2(config)#inte fa0/0
DSW2(config-if)#ipv6 rip RIP_ZONE enable
DSW2(config)#int fa1/13
DSW2(config-if)#ipv6 rip RIP_ZONE enable

Redistribution

Då vi inte har multipoint-redistribution behöver vi inte använda oss av route-maps/tags i det här fallet.

R4(config)#router eigrp 10
R4(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1500 1 255 1 1500
R4(config-router)#router ospf 1
R4(config-router)#redistribute eigrp 10 subnets
R4(config)#ipv6 router ospf 6
R4(config-rtr)#redistribute rip RIP_ZONE include-connected metric 20
R4(config)#ipv6 router rip RIP_ZONE
R4(config-rtr)#redistribute ospf 6 metric 5 include-connected

Verifiering

DSW2#sh ipv6 rip database
RIP process "RIP_ZONE", local RIB
 2026::2:0/122, metric 2, installed
 FastEthernet1/13/FE80::CE03:13FF:FE54:F10D, expires in 165 secs
 2026::3:0/122, metric 2
 FastEthernet1/13/FE80::CE03:13FF:FE54:F10D, expires in 165 secs
 2026::34:0/122, metric 7, installed
 FastEthernet1/13/FE80::CE03:13FF:FE54:F10D, expires in 165 secs
 ::/0, metric 7, installed
 FastEthernet1/13/FE80::CE03:13FF:FE54:F10D, expires in 165 secs

Ping till R1 från DSW2

DSW2#ping ipv6 2026::12:1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2026::12:1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 136/160/200 ms
DSW2#ping 10.1.1.1
Translating "10.1.1.1"
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 52/111/192 ms

Vackert!

En trace till webservern fungerar dock ej:

DSW2#traceroute 209.65.200.241 Translating "209.65.200.241"
Type escape sequence to abort.
 Tracing the route to 209.65.200.241
1 10.1.4.9 16 msec 48 msec 48 msec
 2 10.1.1.9 108 msec 48 msec 44 msec
 3 10.1.1.5 40 msec 80 msec 84 msec
 4 10.1.1.1 140 msec 108 msec 156 msec
 5 * * *

Detta beror helt enkelt på att vi inte konfigurerat upp någon NAT ännu i R1 så trafiken hittar inte tillbaka. Det fixar vi imorgon tillsammans med DHCP-tjänsten & access-layer. 🙂

IPv6 – RIPng

Detta blir ett kortare inlägg om RIPng då det inte finns speciellt mycket att gå igenom, det är fortfarande precis lika basic som RIP/RIPv2 (IPv4). Det mesta är sig även likt när det kommer till hur själva protokollet fungerar.

 • Kommunicerar över UDP 521
 • Skickar uppdateringar över Multicast, dst-adr; FF02::9
 • Metric – Hop count (max 16)
 • Använder link-local som source-adress i sina uppdateringar
 • Har fortfarande en AD på 120
 • Skickar periodiska uppdateringar var 30:e sekund med hela sin rip-databas
 • Skickar även “triggered-updates” när ex. ett nät går ner/läggs till (innehållandes endast de påverkade näten)
 • RFC 2080

Den lilla skillnaden som finns är att routern vid en inkommande uppdatering alltid tar Hopcount + 1 innan den installerar routen i sin databas. Detta gör att om vi jämför en identisk topologi mellan RIPv2 & RIPng kommer vi se 1 högre hop-count för routes i RIPng. Vi aktiverar även själva RIPng-processen direkt på interfacet istället för via “router rip”.

Har i tidigare inlägg visat hur vi aktiverar RIPng så detta får bli lite repetition.

ipv6-simple-topology

R1 / R2 / R3:

int fa0/0
ipv6 rip RIP-LAB enable
int s0/0
ipv6 rip RIP-LAB enable
int s0/1
ipv6 rip RIP-LAB enable
int lo0
ipv6 rip RIP-LAB enable

Show ipv6 rip visar följande:

RIP process "RIP-LAB", port 521, multicast-group FF02::9, pid 192
 Administrative distance is 120. Maximum paths is 16
 Updates every 30 seconds, expire after 180
 Holddown lasts 0 seconds, garbage collect after 120
 Split horizon is on; poison reverse is off
 Default routes are not generated
 Periodic updates 4, trigger updates 2
 Interfaces:
 Loopback0
 Serial0/1
 Serial0/0
 FastEthernet0/0
 Redistribution:
 None

RIPng-Databasen vi skickar var 30:e sekund kan vi lista genom “show ipv6 rip database”:

RIP process "RIP-LAB", local RIB
 2001:DB8:6783:2::/64, metric 2, installed
 Serial0/0/FE80::2, expires in 177 secs
 2001:DB8:6783:3::/64, metric 2, installed
 Serial0/1/FE80::3, expires in 175 secs
 2001:DB8:6783:12::/64, metric 2
 Serial0/0/FE80::2, expires in 177 secs
 2001:DB8:6783:13::/64, metric 2
 Serial0/1/FE80::3, expires in 175 secs
 2001:DB8:6783:23::/64, metric 2, installed
 Serial0/1/FE80::3, expires in 175 secs
 Serial0/0/FE80::2, expires in 177 secs
 2001:DB8:6783:2222::/64, metric 2, installed
 Serial0/0/FE80::2, expires in 177 secs
 2001:DB8:6783:3333::/64, metric 2, installed
 Serial0/1/FE80::3, expires in 175 secs

En show ipv6 ip route visar väl inte direkt något nytt den heller:

IPv6 Routing Table - 14 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
 U - Per-user Static route, M - MIPv6
 I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
 O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
 ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
 D - EIGRP, EX - EIGRP external
R 2001:DB8:6783:2::/64 [120/2]
 via FE80::2, Serial0/0
R 2001:DB8:6783:3::/64 [120/2]
 via FE80::3, Serial0/1
R 2001:DB8:6783:23::/64 [120/2]
 via FE80::2, Serial0/0
 via FE80::3, Serial0/1
R 2001:DB8:6783:2222::/64 [120/2]
 via FE80::2, Serial0/0
R 2001:DB8:6783:3333::/64 [120/2]
 via FE80::3, Serial0/1

En av skillnaderna från RIP/RIPv2 var som sagt att vi nu lägger till ett extra hop count. Vi kan verifiera detta med en “debug ipv6 rip” som låter oss inspektera uppdateringarna som inkommer från R2 & R3:

Från R2:

*Mar 1 00:09:12.975: RIPng: response received from FE80::2 on Serial0/0 for RIP-LAB
*Mar 1 00:09:12.975: src=FE80::2 (Serial0/0)
*Mar 1 00:09:12.979: dst=FF02::9
*Mar 1 00:09:12.979: sport=521, dport=521, length=132
*Mar 1 00:09:12.979: command=2, version=1, mbz=0, #rte=6
*Mar 1 00:09:12.979: tag=0, metric=1, prefix=2001:DB8:6783:2222::/64
*Mar 1 00:09:12.979: tag=0, metric=1, prefix=2001:DB8:6783:2::/64
*Mar 1 00:09:12.983: tag=0, metric=1, prefix=2001:DB8:6783:12::/64
*Mar 1 00:09:12.983: tag=0, metric=1, prefix=2001:DB8:6783:23::/64
*Mar 1 00:09:12.983: tag=0, metric=2, prefix=2001:DB8:6783:3333::/64
*Mar 1 00:09:12.983: tag=0, metric=2, prefix=2001:DB8:6783:3::/64

R3:

*Mar 1 00:09:37.155: RIPng: response received from FE80::3 on Serial0/1 for RIP-LAB
*Mar 1 00:09:37.155: src=FE80::3 (Serial0/1)
*Mar 1 00:09:37.159: dst=FF02::9
*Mar 1 00:09:37.159: sport=521, dport=521, length=132
*Mar 1 00:09:37.159: command=2, version=1, mbz=0, #rte=6
*Mar 1 00:09:37.159: tag=0, metric=1, prefix=2001:DB8:6783:3333::/64
*Mar 1 00:09:37.159: tag=0, metric=1, prefix=2001:DB8:6783:3::/64
*Mar 1 00:09:37.163: tag=0, metric=1, prefix=2001:DB8:6783:23::/64
*Mar 1 00:09:37.163: tag=0, metric=1, prefix=2001:DB8:6783:13::/64
*Mar 1 00:09:37.163: tag=0, metric=2, prefix=2001:DB8:6783:2::/64
*Mar 1 00:09:37.163: tag=0, metric=2, prefix=2001:DB8:6783:2222::/64

Om vi tittar närmare på prefix=2001:DB8:6783:3333::/64″ vi lärde oss från R3 så har den i uppdateringen metric satt till 1.  Men en show ipv6 route 2001:DB8:6783:3333::/64 visar:

R 2001:DB8:6783:3333::/64 [120/2]
 via FE80::3, Serial0/1

Om vi vill annonsera en default-route (::/1) till våra neighbors så använder vi följande kommando:

R1:
int s0/0ipv6 rip RIP-LAB default-information originateint s0/1ipv6 rip RIP-LAB default-information originate

En debug ip R2 visar att vi nu även får en default-route från R1:

*Mar 1 00:17:03.411: src=FE80::1 (Serial0/0)
*Mar 1 00:17:03.415: dst=FF02::9
*Mar 1 00:17:03.415: sport=521, dport=521, length=152
*Mar 1 00:17:03.415: command=2, version=1, mbz=0, #rte=7
*Mar 1 00:17:03.415: tag=0, metric=1, prefix=2001:DB8:6783:1111::/64
*Mar 1 00:17:03.415: tag=0, metric=1, prefix=2001:DB8:6783:1::/64
*Mar 1 00:17:03.419: tag=0, metric=1, prefix=2001:DB8:6783:13::/64
*Mar 1 00:17:03.419: tag=0, metric=1, prefix=2001:DB8:6783:12::/64
R2#sh ipv6 route 
*Mar 1 00:17:03.419: tag=0, metric=2, prefix=2001:DB8:6783:3333::/64
*Mar 1 00:17:03.419: tag=0, metric=2, prefix=2001:DB8:6783:3::/64
*Mar 1 00:17:03.423: tag=0, metric=1, prefix=::/0
R2#sh ipv6 route ::/1 | beg ::
R ::/0 [120/2]
 via FE80::1, Serial0/0

En liten notis är att till skillnad från RIP/RIPv2 så annonseras även nätet som är “Directly connected” med dess neighbor. Exempelvis så annonserar R1 den seriella länken mellan R1 & R2 om vi kan se i följande wireshark-dump:

ipv6-ripng

Det är ungefär allt som finns att ta upp om RIPng, Ska försöka få upp två inlägg om EIGRP & OSPFv3 asap så jag kan börja med lite roligare grejjer sen, det här känns inte direkt superspännande.. 🙂

IPv6 – Link-local Multicast

Då broadcast inte längre används i IPv6 som vi nämnt i tidigare inlägg kan det väl vara lämpligt med en introduktion till multicast.

Rekommenderar ovanstående video till att börja med, förklarar konceptet väldigt bra.

Jag har använt mig av samma topologi för denna labb.

ipv6-simple-topology

Multicast ger oss möjligheten att skicka ett och samma paket till flera mottagare, men tas endast emot av enheter som är intresserade av paketet (genom att de gått med i vår multicast-grupp). Betydligt mer effektivt än broadcast där alla enheter måste processa paketet oavsett om de är intresserade av informationen eller ej.

Multicast adresser börjar som bekant alltid med FF00::/8, men det finns flera olika typer av multicast-trafik/grupper. För Multicast-adresser som börjar med FF02 som vi ska kolla på idag betyder att de är Link-local, dvs de forwardas EJ utanför vårt L2-segment.

 • FF02::1 – All-nodes address, används för att nå alla enheter på L2-segmentet
 • FF02::2 – All-routers address, används för att nå alla routrar på L2-segmentet
 • FF02::5 – All-OSPF routers, används för att nå alla OSPF-routrar L2-segmentet (samma funktion som IPv4s 224.0.0.5)
 • FF02::6 – All-OSPF DR/BDR routers, används för att nå alla OSFP DR/BDR-routrar på L2-segmentet (samma funktion som IPv4s 224.0.0.6)
 • FF02::9 – All-RIPng routers, används för att nå alla RIP-routrar på L2-segmentet
 • FF02::A – All-EIGRP routers, används för att nå alla EIGRP-routrar på L2-segmentet
 • FF02::1::FFxx:xxxx – Solicited-node address, resolvar en Link-local IPv6-adress till Link-Layer address (IPv6s version av ARP!)

Det sistnämnda kräver väl lite mer förklaring.. En IPv6 Unicast-adress är antingen:

 • Global (2000::/3 – 3ffff::/3)
 • Link-Local  (FE80::/8)

För varje IPv6 Unicast-adress vi har konfigurerad så måste enhet även gå med i den associerade Solicited-node multicast-gruppen för den specifika adressen. Multicast-gruppen Solicited Node börjar alltid med adressen FF02::1:FFxx:xxxx, där vi för de sista 24 bitarna använder motsvarande sista 24-bitar från vår Global eller Link-Local adress.

Detta ger oss möjlighet att kommunicera med enheter trots att vi inte ännu kan deras mac-adress, det är med andra ord IPv6 variant av ARP-lookup (broadcast) som vi använder i IPv4. Funktionen kallas NDP (Neighbor Discovery Protocol) och gör en hel del annat skoj förutom IPv6 -> Mac-adress resolving, men det får bli en egen post vid ett senare tillfälle.

Om vi tar följande exempel från en Global adress:

2001:db8:6783:1111::1/64

För att göra det enklare skriver vi ut alla  “leading 0’s” vi använt.

2001:0db8:6783:1111:0000:0000:0000:0001/64, och så tar vi de sista 24-bitarna:

2001:0db8:6783:1111:0000:0000:0000:0001/64

00:0001

Solicited Node multicast-adressen blir då:

FF02::1:FF00:0001

Vi tar och testar detta i R1;

conf t
interface fa0/0
no ipv6 add
ipv6 enable
R1#show ipv6 int fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
 IPv6 is enabled, link-local address is FE80::C000:22FF:FE40:0 
 No Virtual link-local address(es):
 No global unicast address is configured
 Joined group address(es):
 FF02::1
 FF02::2
 FF02::1:FF40:0

Vi kan se att routern automatiskt gått med i tre multicast-grupper.

 • FF02::1 – All-nodes address
 • FF02::1:FF40:0 – Solicited-node address

Om vi även aktiverar IPv6-routing genom kommandot ipv6 unicast-routing kan vi se att routern går med i ytterligare en grupp:

Joined group address(es):
 FF02::1
 FF02::2
 FF02::1:FF40:0
 • FF02::2 – All-routers address

Routern vet nu att den är en router(:D), och måste således gå med i All-routers multicast-gruppen. Låt oss aktivera EIGRP, OSPF & RIP på routern och se vad som händer.

conf t
 int fa0/0
 ipv6 rip RIP-LAB enable
 ipv6 ospf 1 area 0
 ipv6 eigrp 10
 ipv6 router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 ipv6 router eigrp
 router-id 1.1.1.1

Detta ger oss följande resultat (vi behöver lägga till router-id för EIGRP & OSPF då vi inte har någon IPv6-adress konfigurerad på routern):

R1#sh ipv6 int fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
 IPv6 is enabled, link-local address is FE80::C000:22FF:FE40:0 
 No Virtual link-local address(es):
 No global unicast address is configured
 Joined group address(es):
 FF02::1 <- All-nodes
 FF02::2 <- All-routers
 FF02::5 <- All OSPF-routers
 FF02::6 <- All OSPF BD/BDR-routers
 FF02::9 <- All RIPng-routers
 FF02::A <- All EIGRP-router s
 FF02::1:FF40:0 <- Solicited node-address

Snyggt!

Hur går det då till lite mer specifikt när en host först bootar upp och endast känner till sin default-gateways L3 IPv6-adress (R1), exempelvis 2001:db8:6783:1::1?

Hosten kommer skicka en “ICMPv6 Neighbor-Solicitation” förfrågan till Solicited-Node Multicast-adressen på L2-segmentet för just 2001:db8:6783:1::1/64, vilket blir?

FF02::1:FF00:1

R1 som är den enda som lyssnar till denna multicast-grupp kommer svara Host med ett ICMPv6 Neighbor-Advertisement innehållandes dess MAC-adress.

Om du kommer ihåg posten från tidigare idag så såg vi följande wireshark-dump på just ett “Neighbor Solicitation”-paket:

IPv6-neighborsolicitation

Paketet är adresserat till multicast-gruppen FF02::1:FFCD:1111 för att kontrollera om det finns någon enhet med adressen “FE80::200:ABFF:FECD:1111)”.

Varje L3 multicast-adress har förövrigt en motsvarande L2-adress. L2-adressen börjar alltid med 3333 (16bitar), och tar sedan de sista 32 bitarna från vår multicast-grupp.

Multicast-gruppen FF02::1 blir då:

3333:0000:0001 -> 33:33:00:00:00:01.

FF02::5 blir:

3333:0000:0005 -> 33:33:00:00:00:05

Vi kan verifiera detta genom att kolla hur ett OSPF-hello paket ser ut:

ipv6-ospfhello

Destinationsadresserna är:

 • L2 – 33:33:00:00:00:05
 • L3 – FF02::5

Det blir lite krångligare när vi ska konvertera Solicited-node adressen till L2 då vi endast använt 24-bitar till att skapa vår L3-adress, men vi behöver som bekant 32-bitar. Vi löser det på ungefär samma sätt som EUI-64 adresser skapas, genom att lägga till FF efter de första 16 bitarna.

L2-adressen för FF02::1:FF00:0001 blir då:

3333:FF00:0001 -> 33:33:FF:00:01

IPv6 – Simple Topology & RIPng

Detta blir ett kortare inlägg om hur vi konfar upp ett litet IPv6-nät med Global & Link-local adresser.

ipv6-simple-topology

Låt oss börja med R1:

För att aktivera IPv6 routing måste vi först lägga till:

ipv6 unicast-routing

Interface-konfigen blir sedan:

interface FastEthernet0/0
description To CustLAN
!Global
ipv6 address 2001:db8:6783:1::1/64
!Sätter statisk ipv6 för link-local istället för en genererad EUI64-adress
ipv6 address fe80::1 link-local
no shut
interface Serial0/0
 ipv6 address FE80::1 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:6783:12::1/64
 clock rate 256000
no shut

interface Serial0/1
 ipv6 address FE80::1 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:6783:13::1/64
 clock rate 256000
no shut
interface Loopback0
ipv6 address 2001:db8:6783:1111::1/64

Det är inga problem att ha samma link-local adress på alla interface, kom ihåg att den endast gäller lokalt inom L2-segmentet!

Detta ger följande output:

ipv6-biref

R2:

ipv6 unicast-routing
interface Loopback0
ipv6 address 2001:DB8:6783:2222::2/64

interface FastEthernet0/0
ipv6 address FE80::2 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:6783:2::2/64
no shut

interface Serial0/0
ipv6 address FE80::2 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:6783:12::2/64
no shut

interface Serial0/1
ipv6 address FE80::2 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:6783:23::2/64
 clock rate 256000
no shut

R3

ipv6 unicast-routing
interface Loopback0
ipv6 address 2001:DB8:6783:3333::3/64
no shut
interface FastEthernet0/0
ipv6 address FE80::3 link-local
ipv6 address 2001:DB8:6783:3::3/64
no shut
interface Serial0/0
ipv6 address FE80::3 link-local
ipv6 address 2001:DB8:6783:23::3/64
no shut
interface Serial0/1
ipv6 address FE80::3 link-local
ipv6 address 2001:DB8:6783:13::3/64
no shut

Hur gör vi då om vi vill använda oss av ett routing-protokoll. Låt oss börja med den enklaste, RIPng (RIP Next-Generation).

Till skillnad från IPv4 så aktiverar vi RIPng på interfacet istället för via network-statements, samt vilken RIP-instans vi vill ansluta interfacet till.

Konfigen är densamma för R1/R2/R3:

int fa0/0
ipv6 rip RIP-LAB enable
int s0/0
ipv6 rip RIP-LAB enable
int s0/1
ipv6 rip RIP-LAB enable
int lo0
ipv6 rip RIP-LAB enable

Löjligt enkelt. Vi verifierar med hjälp av show ipv6 route rip:

ipv6-route

Observera att routern använder Link-local adresser som next hop!

R1#ping ipv6 2001:db8:6783:2::2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:6783:2::2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/5/20 ms
R1#ping ipv6 2001:db8:6783:3::3
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:6783:3::3, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/9/28 ms