Redistribution – Labs

Har tillbringat eftermiddagen med att göra GNS3 Vaults Redistribute-labbar.

RIP to EIGRP redistribution

RIP to OSPF redistribution

Dessa två var väldigt enkla, inget speciellt att tänka på.. Men denna var rätt intressant:

One-Way Redistribution

Oneway

 • All IP addresses have been preconfigured for you.
 • Configure OSPF on router Ace and Aggie and only advertise network 192.168.12.0 /24.
 • Configure EIGRP AS 1 on router Ace, Aggie and Abu. Only advertise network 192.168.13.0 /24 and 192.168.23.0 /24.
 • Redistribute the loopback0 interface in EIGRP AS 1 on router Abu.
 • Redistribute EIGRP information into OSPF on router Ace.
 • Do a traceroute from router Aggi or Ace to network 3.3.3.0 /24. You notice that you are not using the most optimal path…fix this problem so router Aggie uses the most optimal path.

Det var den sista punkten som ställde till det. Kontrollerar vi routing table på Aggie kan vi se följande:

Gateway of last resort is not set
C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
D 192.168.13.0/24 [90/30720] via 192.168.23.3, 00:03:09, FastEthernet0/0
 3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O E2 3.3.3.0 [110/500] via 192.168.12.1, 00:00:08, FastEthernet1/0
C 192.168.23.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Aggie väljer helt enkelt att gå via Ace för att komma till 3.3.3.3/24 istället för att gå direkt ner till Abu via fa0/0. En show topology table för EIGRP visar dock att vi ju faktiskt känner till “den bättre vägen” men trots detta väljer att gå via Ace.

Aggie#sh ip eigrp topology 
IP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(192.168.23.2)
Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
 r - reply Status, s - sia Status
P 3.3.3.0/24, 0 successors, FD is Inaccessible
 via 192.168.23.3 (1709312/1706752), FastEthernet0/0
P 192.168.13.0/24, 1 successors, FD is 30720
 via 192.168.23.3 (30720/28160), FastEthernet0/0
P 192.168.23.0/24, 1 successors, FD is 28160
 via Connected, FastEthernet0/0

Varför? EIGRP External-routes har en AD av 170, OSPF’s E1/E2 har 110! Lösningen är helt enkelt att modifiera Aggie’s AD, exempelvis genom att höja OSPF’s external över 170.

router ospf 1
distance ospf external 200

Kollar vi återigen routing table kan vi nu se följande:

Gateway of last resort is not set
C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
D 192.168.13.0/24 [90/30720] via 192.168.23.3, 00:10:07, FastEthernet0/0
 3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D EX 3.3.3.0 [170/1709312] via 192.168.23.3, 00:00:01, FastEthernet0/0
C 192.168.23.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Labben hittar du här.

Multipoint One-way Redistribution

Oneway

Uppgiften är egentligen densamma som vi hade tidigare, skillnaden är att vi nu ska redistributa EIGRP-informationen på både Ace & Aggie in till OSPF, tidigare gjorde vi detta endast på Ace. Vilka problem kan detta leda till?

Routing table för Ace ser bra ut:

Gateway of last resort is not set
C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
C 192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
 3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D EX 3.3.3.0 [170/1709312] via 192.168.13.3, 00:32:00, FastEthernet0/0
D 192.168.23.0/24 [90/30720] via 192.168.13.3, 00:34:03, FastEthernet0/0

Men för Aggie är det samma problem som innan:

Gateway of last resort is not set
C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
D 192.168.13.0/24 [90/30720] via 192.168.23.3, 00:33:31, FastEthernet0/0
 3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O E2 3.3.3.0 [110/500] via 192.168.12.1, 00:00:01, FastEthernet1/0
C 192.168.23.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Vi gör återigen samma lösning på Aggie;

router ospf 1
distance ospf external 200

Resultatet blir:

Gateway of last resort is not set
C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
D 192.168.13.0/24 [90/30720] via 192.168.23.3, 00:38:07, FastEthernet0/0
 3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D EX 3.3.3.0 [170/1709312] via 192.168.23.3, 00:00:02, FastEthernet0/0
C 192.168.23.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Men om vi nu kontrollerar routing-tabel för Ace så har något hänt..

Gateway of last resort is not set
C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
C 192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
 3.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O E2 3.3.3.0 [110/500] via 192.168.12.2, 00:00:08, FastEthernet1/0
D 192.168.23.0/24 [90/30720] via 192.168.13.3, 00:38:14, FastEthernet0/0

Vafan! Kom ihåg att vi endast kan gäller lokalt för routern vi ändrar på, Ace anser därför nu att den har en bättre väg till 3.3.3.0/24-nätet via Aggie istället.

Vi är med andra ord tvungna att lägga in “distance ospf external 200” även på Ace. Efter detta är allt frid och fröjd igen.. 🙂 Även om det är väldigt enkelt just nu så är det ju bara att sätta sig in i vilka märkliga problem & routing-loopar detta kan leda till i större topologier.

Labben hittar du här.

RIP to EIGRP Two-Way Redistribution & Route Tagging

routetagg redist

 • All IP addresses have been preconfigured for you.
 • RIP and EIGRP have been preconfigred for you on the corresponding routers.
 • Enable two-way redistribution between RIP and EIGRP on router Lassie and Willy.
 • You notice that router Willy or Lassie are sending traffic to 4.4.4.4 towards router Flipper, make sure you get rid of this sub-optimal routing.
 • Use route tagging to accomplish this.

Precis som labben säger tror Willy att bästa vägen för att nå 4.4.4.4 är via Flipper(!) efter vi lagt in grundkonfig.

Gateway of last resort is not set
R 192.168.12.0/24 [120/1] via 192.168.13.1, 00:00:08, FastEthernet0/0
 1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R 1.1.1.0 [120/1] via 192.168.13.1, 00:00:08, FastEthernet0/0
C 192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
 4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R 4.4.4.0 [120/6] via 192.168.13.1, 00:00:08, FastEthernet0/0
D 192.168.24.0/24 [90/30720] via 192.168.34.4, 00:03:40, FastEthernet1/0
C 192.168.34.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0

Varför? Jo precis som tidigare, RIP har en AD på 120, EIGRP External har 170, Willy kommer med andra ord alltid föredra att gå via Flipper istället för direkt ner till Skippy. Inte helt optimalt direkt.. Den här gången fick vi dock inte modifiera AD-värdet utan ska istället använda oss av route tagging, nice!

Om vi börjar med RIP -> EIGRP, så behövs först en access-lista som definierar vilka routes vi vill tagga (RIP):

ip access-list standard RIP
 permit 1.1.1.1
 permit 192.168.12.0 0.0.0.255
 permit 192.168.13.0 0.0.0.255

Vi bygger sedan en route-map som märker dessa med tag 10, och blockerar routes märkte med tag 5 (fixar vi senare):

route-map RIP-INTO-EIGRP deny 5
 match tag 5

route-map RIP-INTO-EIGRP permit 10
 match ip address RIP
 set tag 10

Och samma sak för EIGRP -> RIP:

ip access-list standard EIGRP
 permit 4.4.4.4
 permit 192.168.24.0 0.0.0.255
 permit 192.168.34.0 0.0.0.255
route-map EIGRP-INTO-RIP deny 5
 match tag 10

route-map EIGRP-INTO-RIP permit 10
 match ip address EIGRP
 set tag 5

En show ip route för Lassie & Willie ser nu ut enligt följande:

Willy

Gateway of last resort is not set
R 192.168.12.0/24 [120/1] via 192.168.13.1, 00:00:20, FastEthernet0/0
 1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R 1.1.1.0 [120/1] via 192.168.13.1, 00:00:20, FastEthernet0/0
C 192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
 4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D EX 4.4.4.0 [170/156160] via 192.168.34.4, 00:09:53, FastEthernet1/0
D 192.168.24.0/24 [90/30720] via 192.168.34.4, 00:09:53, FastEthernet1/0
C 192.168.34.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
Lassie
Gateway of last resort is not set
C 192.168.12.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
 1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R 1.1.1.0 [120/1] via 192.168.12.1, 00:00:06, FastEthernet0/0
R 192.168.13.0/24 [120/1] via 192.168.12.1, 00:00:06, FastEthernet0/0
 4.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D EX 4.4.4.0 [170/156160] via 192.168.24.4, 00:04:00, FastEthernet1/0
C 192.168.24.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
D 192.168.34.0/24 [90/30720] via 192.168.24.4, 00:04:00, FastEthernet1/0

Sådär ja! Vill du också göra denna labb så finns den här.

Ska brygga mig en stor kanna kaffe och sätta mig med advanced distribution-labben gjord av Petr Lapukhov (CCIEx4 :D). Den är dock främst riktad mot de som studerar inför CCIE-Lab men rekommenderades även för de som verkligen ville gå in på djupet under sina ccnp-studier, och det vill vi ju givetvis! Det får dock bli en egen post om jag nu lyckas. 😉

OSPF – LSA Types

OSPF fyller som bekant sin Linkstate Database (LSDB) via LSA-paket den får från andra routrar. Något vi ej nämnt tidigare är dock att det finns ett flertal olika typer av LSA-paket som alla har olika användningsområden och det är dessa vi kommer gå igenom nu. LSA Type 6 & 8 täcks dock inte av CCNP-materialet och kommer därför ej att förklaras mer ingående.

 • LSA Type 1 – Router LSA
 • LSA Type 2 – Network LSA
 • LSA Type 3 – Summary LSA
 • LSA Type 4 – Summary ASBR LSA
 • LSA Type 5 – Autonomous system external LSA
 • LSA Type 6 – Multicast OSPF LSA
 • LSA Type 7 – External LSA
 • LSA Type 8 – External attribute LSA for BGP

LSA Type 1 – Router LSA

Skickas av samtliga routrar och innehåller information om routerns alla directly connected-nät (som vi lagt till i ospf-processen). Denna LSA-typ skickas dock endast inom den egna arean.

 • IP-Prefix inkl subnätmask
 • Link type

För att göra det hela lite krångligare så finns det fyra olika varianter på “Link type“, ej att blanda ihop med Network Types som vi gick igenom i gårdagens post, de flesta är dock som tur är rätt självklara..

Link type 1 – Point-to-Point används för just Point-to-Point interface och innehåller Router-ID till neighborn.

Link type 2 – Link to transit network används för multiaccess nätverk som Ethernet när routern har lyckats skapa adjacency mot åtminstone en annan router (DR/BDR), alternativt att denna router är DR och bildat adjacency mot en DROTHER. Link ID innehåller här Router-ID:t för DR-routern.

Om ingen neighbor adjacency har lyckats skapats för ett multiaccess-nätverk annonseras det istället som ett Link type 3 – Link to stub network. Detta används även om vi annonserar nät som ligger på ett loopback-interface.

Link type 4 – Virtual Link används när vi skapat en virtuell länk mellan areas, mer om detta senare!

OSPF LSA1 linktypes

Låt oss använda följande topologi för att kolla hur dessa paket används och ser ut i praktiken.

ospf LSA topology

R2#sh ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
2.2.2.2 1 FULL/DR 00:00:38 10.0.0.2 FastEthernet0/0
3.3.3.3 1 FULL/BDR 00:00:32 10.0.0.3 FastEthernet0/0

Här är ett exempel på ett LSU-paket från R2 som annonserar sitt Loopback-nät på 2.2.2.2/32 samt Broadcast-nät på 10.0.0.0/24 till DR & BDR.

ospf lsa type 1 router lsa

Observera att för Link Type 2 så är det ip-adressen för DR som sätts under “Transit ID”.

LSA Type 2 – Network LSA

Används endast i multiaccess-nätverk där vi använder oss av DR & BDR. LSA Type 2 skickas av DR-routern och annonserar att det är just den routern som är DR. Det innehåller även en lista över samtliga routrar som är anslutna till segmentet inklusive IP-prefix och subnätmask. Detta skickas precis som LSA Type 1 endast inom den egna arean. Här har vi ett LSA-paket från R2 (DR) som skickas till R1 efter att de skapat en adjacency.

LSA type 2

Notera att under “Attached Router” så är det inte ip-adressen till routrarna som specificeras utan dess Router-ID.

LSA Type 3 – Summary LSA

Då LSA Type 1 endast annonseras inom den egna arean behöver vi ett sätt att sprida routing-information när vi använder oss av mer än bara area 0/backbone. Det är då ABR (Area Border Routers) kommer in i bilden, de tar Type 1 LSA-paketen och gör om dessa till ett LSA Type 3 vilket den sedan skickar ut till area 0 för vidare spridning. Om vi tar bygger ut vår tidigare topologi till följande så kan vi se hur detta går steg för steg.

Multiarea LSA

I ovanstående exempel kommer R1 att bli ABR mellan area 10 och area 0. R4 kommer skicka LSA Type 1 och informera om alla “directly connected”-nät (Lo0 44.44.44.44/32 & 192.168.0.0/24).  Då det är ett Point-to-Point nät så väljs som bekant ingen DR/BDR  och det skickas därför ej några LSA Type 2. Kom ihåg att LSA Type 1 endast skickas inom arean (10), för att R2 & R3 ska kunna lära sig dessa behöver R1 som i detta fall blir ABR annonsera detta.

R1 åstadkommer detta genom att göra om LSA Type 1-paketet från R4 till ett LSA Type 3 och annonserar sedan ut detta i area 0 till R2 & R3. Likaså kommer den ta LSA Type 1-paketen som skickas inom area 0 och skicka ut dessa som LSA Type 3 ut på area 10.

Type 3 LSA-routes visas som OSPF InterArea-route (O IA) i routing-tabellen för R3:

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O 1.1.1.1 [110/11] via 10.0.0.1, 01:26:22, FastEthernet0/0
 2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O 2.2.2.2 [110/11] via 10.0.0.2, 01:27:41, FastEthernet0/0
 3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C 3.3.3.3 is directly connected, Loopback0
 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA 192.168.0.0/24 [110/74] via 10.0.0.2, 00:07:31, FastEthernet0/0
 44.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA 44.44.44.44 [110/75] via 10.0.0.2, 00:05:30, FastEthernet0/0

Kollar vi i Wireshark ser LSA-paketet ut enligt följande (skickat från ABR R1 till area 10 som multicast på 224.0.0.5):

LSA Type 3

En show ip ospf database på R3 visar följande:

R3#sh ip ospf database
OSPF Router with ID (3.3.3.3) (Process ID 1)
Router Link States (Area 0) <- LSA Type 1
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
1.1.1.1 1.1.1.1 1745 0x80000005 0x00F001 2
2.2.2.2 2.2.2.2 866 0x80000006 0x0027BB 2
3.3.3.3 3.3.3.3 1634 0x80000006 0x0017BF 2
Net Link States (Area 0) <- LSA Type 2
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
10.0.0.2 2.2.2.2 1778 0x80000004 0x000CFA
Summary Net Link States (Area 0) <- LSA Type 3
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
44.44.44.44 2.2.2.2 739 0x80000001 0x00E959
192.168.0.0 2.2.2.2 862 0x80000001 0x001E6D

Namnet Summary LSA är lite vilseledande då route’s inte summeras automatiskt.

LSA Type 4 – Summary ASBR LSA

När vi redistributar routing-information in till OSPF, exempelvis från RIP eller statiska routes, så kommer den ansvariga routern att ändra en bit i sin LSA Type 1 och identifiera sig som en ASBR (Autonomous System Border Router). Detta innebär dock samma problem igen, Type 1 skickas endast inom den egna arean och vi behöver ju sprida ut denna informationen till övriga areas.

När en ABR upptäcker denna ändring i LSA Type 1-paketet kommer den skapa ett LSA Type 4 för att skicka vidare ut till övriga areas. I detta paket pekas ASBR-routen ut så att övriga areas ska veta vem det är de ska prata med, advertising router kommer ju dock bli ABR, men den kommer ange Router-ID för ASBR under “Link State ID“.

Vi testar detta genom att skapa en statisk route på R4 för 172.16.0.0/16 och redistributar denna information till area 10.

R1 ser att R4 nu utger sig för att vara en ASBR och skapar därför ett LSA Type 4-paket och skickar ut på area 0 via multicast.

LSA type 4

Observera att Advertising router blir som sagt R1, men Link Sate ID pekar till R4 som destination. Paketet innehåller heller ingen information om nätet 172.16.0.0/16!

LSA Type 5 – Autonomous system external LSA

LSA Type 4 används bevisligen endast för att peka ut vilken/vlka router(s) som är ASBR. Vad händer då med nätet som nu redistributas in till OSPF av R4? Kollar vi i wireshark kan vi se följande LSA-paket skickas ut från ASBR/R4:

LSA type 5

Dessa route’s skickas EJ ut som vanliga LSA Type 1 då det inte är directly connected (även fast vi i detta fall gjort en statisk route som pekar till null0), istället märks dessa routes som “LSA Type 5 – External“. Dessa paket har ej samma begränsningar som Type 1 & 2 utan skickas automatiskt vidare av ABR’s till andra areas. Vi kan bekräfta detta genom att kolla vad R1 annonserar ut till area 0:

LSA type 5 area0

Kollar vi i R3 routing table kan vi se att dessa route’s markeras som O E1 eller O E2 (mer om detta senare) – Ospf External Type 1 / Type 2.

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O 1.1.1.1 [110/11] via 10.0.0.1, 02:08:01, FastEthernet0/0
 2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O 2.2.2.2 [110/11] via 10.0.0.2, 02:09:20, FastEthernet0/0
 3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C 3.3.3.3 is directly connected, Loopback0
O E2 172.16.0.0/16 [110/20] via 10.0.0.2, 00:16:54, FastEthernet0/0
 10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA 192.168.0.0/24 [110/74] via 10.0.0.2, 00:49:13, FastEthernet0/0
 44.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA 44.44.44.44 [110/75] via 10.0.0.2, 00:47:10, FastEthernet0/0

Och kontrollerar vi databasen igen ser vi att den byggts på lite sen sist:

OSPF Router with ID (3.3.3.3) (Process ID 1)
Router Link States (Area 0) <- Type 1
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
1.1.1.1 1.1.1.1 1870 0x80000006 0x00EE02 2
2.2.2.2 2.2.2.2 1195 0x80000007 0x0025BC 2
3.3.3.3 3.3.3.3 1801 0x80000007 0x0015C0 2
Net Link States (Area 0) <- Type 2
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
10.0.0.2 2.2.2.2 1974 0x80000005 0x000AFB
Summary Net Link States (Area 0) <- Type 3
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
44.44.44.44 2.2.2.2 948 0x80000002 0x00E75A
192.168.0.0 2.2.2.2 1195 0x80000002 0x001C6E
Summary ASB Link States (Area 0) <- Type 4
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
44.44.44.44 2.2.2.2 1097 0x80000001 0x00D171
Type-5 AS External Link States <- Type 5
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Tag
172.16.0.0 44.44.44.44 1105 0x80000001 0x0035FD 0

LSA Type 7 – External LSA

Denna LSA är lite speciell, för att förstå behovet av denna behöver vi först lära oss de olika Area Types som finns inom OSPF, det får bli nästa post!