EIGRP – “Veckans frågor”

I skolan har vi kört igång med CCNP Routing nu så det blir bara lite repetition för mig ett tag framöver. Läser dock CCIE-boken istället men känns ändå inte som det skiljer något speciellt i nivån, iaf på de områden som redan tagits upp i CCNP. Denna vecka var det mjukstart med EIGRP, det ingick även att ta fram lite frågor som vi sedan ställde till en opponerande grupp idag. De vi tog fram var:

Variance

eigrp1-fraga

Rätt svar:

R1’s successor-route till Cloud kommer ha en metric på 22. R2’s AD är också 22 och kvalificeras därför ej som en Feasible Successor. 
För att lastbalansera över R1-R4-R5 behöver vi därför sätta variance till: 103 / 22 = 4,68 = 5.

Tables

Vilka tre tables använder EIGRP och viken är den huvudsakliga informationen i dem?

Rätt svar:

Neighbor Table – Har information om vilka direkt kopplade eigrp-neighbor processen har. Informationen innehåller bl.a. next-hop och utgående interface där grannen finns.
Topology Table – Information om alla routes den lärt sig från neighbors samt som vi själva lagt till
Routing Table – Kräver väl inte direkt någon förklaring, successor (och ev. feasible successors om vi modiferat variance)

Update-packet

Vad innehåller update-paketet för information?

Rätt svar:

Innehåller information om Prefix, Prefix-length, Metric-components, K-Values, Nonmetric Items; MTU och Hop-count.

Har förövrigt bokat in Tshoot & Switch-certning på Onsdag 9/10 så snart ska jag väl förhoppningsvis kunna skriva CCNP på CVet. 🙂

EIGRP – The basics III

Fortsätter på samma tema med ett lite mer avancerat exempel på successor / feasible successor som tog ett tag för mig att greppa helt och hållet.

eigrp metric

Hur skulle R3’s Topology Table se ut i detta exempel för att nå “Molnet”? Svaren är skriven i vit text, så markera för facit och se om du räknat rätt.

R4 kommer annonsera sin AD = 10, R3’s Feasible Distance (FD) blir då 18, inga konstigheter där.
R1 kommer däremot annonsera sin AD = 34, R3’s FD blir då?  40. Inte helt glasklart kanske?
R2’s AD = 31, R3’s FD blir?  -> 40

Om du läst CCNA så bör du redan veta varför R1 & R2 inte annonserar ut den närmaste vägen till Molnet: Split-Horizon.

eigrp metric splithorizon

Vilken route R3 kommer välja som successor kräver inte direkt något tankeverksamhet för att lista ut, det blir givetvis direkt via R4 som också hade lägst FD, 18. Men vilken route kommer bli feasible successor? Svar: Ingen.

Kom ihåg regeln om att en Feasible Fuccessor måste ha ett lägre Advertised Distance än Successorns Feasible Distance. R3’s fd = 18. R1’s AD = 34 och R2’s = 31, med andra ord finns det ingen route som kvalificerar sig som FS. Nog om Successor/FS, detta ska väl förhoppningsvis ha klarnat nu.

Unequal Cost Load-balancing

Unikt för EIGRP är att det tillåter Unequal cost Load-Balacing (UCLB), läs mer här. Om vi använder oss av en tidigare topologi så kör vi en snabb dragning om hur variance-kommandot fungerar.

5 routrar

Förhoppningsvis ser vi direkt att R1’s successor-route blir via R2 -> R3 och dess FS är R4 -> R3. Lastbalansering är redan aktiverat i EIGRP men inträffar endast när två routes har samma metric, om vi vill använda oss av “UCLB” måste vi justera variance-värdet. Det är endast möjligt att använda Feasible Successors för UCLB, övriga blockeras på grund av risken för routing-loopar.

EIGRP-processen kommer endast installera routes där “Metric <= Best_Metric*Variance”.  Metric är i detta fall FD för den alternativa routen, Best_Metric är FD för successor-routen. Som standard är Variance satt till 1, men genom att ändra detta får vi möjligheten att lastbalansera över en länk med sämre metric.

I ovanstående exempel har successor-routen för R1 25 FD, via R4 30 och R5 206. För vi in detta i ekvationen ser vi vad variance måste konfigureras till för att aktivera UCLB.

Via R4: 30 <= 25 x Variance. 30/25 = 1,2 – Men endast heltal går att använda så därför avrundar vi upp till 2.  30 < 25 x 2 = true och EIGRP kommer då även installera FS-routen i Routing table för lastbalansering med den befintliga successor-routen.

Om vi även vill aktivera lastbalansering via R5 konfigurerar vi variance till? Svar: 9.

Förhoppningsvis har du koll påhur metrics, successor/feasible successor, AD  & FD fungerar inom EIGRP efter dessa tre inlägg. Så som en sista slutfråga, vad skulle vi behöva konfigurera variance till om länken mellan R4 & R3 skulle ändras från 10 till 20 för att aktivera lastbalansering på R1?

Svar: 9. R1’s FD för successor-routen är 25, AD för R4 hade i detta fall också blivit 25. Kom ihåg, för att en route skall räknas som feasible successor måste dess AD vara MINDRE än successorns FD. Endast routen via R5-R3 kvalificerar sig därför som FD.